पाटण तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(पाटण तालुका, सातारा या पानावरून पुनर्निर्देशित)
  ?पाटण तालुका, सातारा

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
Map

१७° २२′ १२″ N, ७३° ५४′ ००″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
आमदार शंभुराजे देसाई
तहसील पाटण तालुका, सातारा
पंचायत समिती पाटण तालुका, सातारा

पाटण सातारा जिल्ह्यातील एक तालुका व महत्त्वाचे शहर आहे. पाटण कोयना नदीवर वसले आहे. ११ डिसेंबर, इ.स. १९६७ रोजी पाटण तालुक्यात भूकंप झाला होता.[१]

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

तालुक्यातील गावे[संपादन]

आडेव खुर्द, अब्दारवाडी, आचरेवाडी, आडदेव, आडुळ, आंबळे, अंबावडे खुर्द, [आंबावणे]], आंबेघर तर्फे मारळी, आंबेवाडी , आंब्रग, आंब्रुळे, आरळ, आसावळेवाडी, आटोळी, आवर्डे, बाचोळी, बागलवाडी , बहे, बहुळे, बाजे, बामणवाडी, बांबावडे, बांधवाट, बाणपेठवाडी, बाणपुरी , बेळवडे खुर्द, भांबे, भारेवाडी ,भारसाखळे, भिलारवाडी, भोसगाव, भुडकेवाडी, बिबी , बोडकेवाडी, बोंदरी, बोपोळी, बोरगेवाडी, बोर्जेवाडी, चाफळ, चाफेर, चाफोळी, चाळकेवाडी , चव्हाणवाडी , चवळीवाडी, चिखलेवाडी, चितेघर, चोपडी , चोपदारवाडी, चौगुलेवाडी, दाढोळी, डाकेवाडी, दांगिस्तेवाडी, डाफळवाडी, दावरी, डेरवण, देशमुखवाडी , देवघर तर्फे पाटण, धाडमवाडी, धाजगाव, धामणी , धनगरवाडी , धावडे , धायटी , ढेबेवाडी, ढोकावळे, ढोरोशी, धुईळवाडी, डिचोळी, दिगेवाडी, दिक्षी, दिवाशी बुद्रुक, दिवाशी खुर्द, डोंगरोबाचीवाडी, डोंगळेवाडी, दोनीचावाडा, दुसळे, दुताळवाडी, एकवडेवाडी, फरतरवाडी, गाढव खोप, गाळमेवाडी, गमेवाडी , गरावडे, गव्हाणवाडी, गवळीनगर, गावडेवाडी, गायमुखवाडी, घाणाव, घाणबी, घाटेवाडी, घाटमाथा, घेरादातेगड, घोट , घोटीळ, गिरासवाडी, गिरेवाडी, गोजेगाव , गोकुळ तर्फे हेळवाक, गोकुळ तर्फे पाटण, गोरेवाडी, गोशातवाडी, गोठणे , गोवारे , गुढे , गुजरवाडी , गुंजाळी, गुटेघर, हारूदगेवाडी, हेळवाक, हुंबार्ली, हुंबर्णे , हुंबरवाडी, जाधववाडी , जाईचीवाडी, जाळगेवाडी, जळु, जांभळवाडी, जांभेकरवाडी, जामदाडवाडी चौगुलेवाडी, जंगलवाडी , जानुगडेवाडी, जरेवाडी , जिंती , जुगाईवाडी, जुंगती, ज्योतिबाचीवाडी, कडावे बुद्रुक, कडावे खुर्द, कढाणे, कडोळी, काहिर, कळंबे (पाटण), काळगाव (पाटण), काळकेवाडी, कालोळी, कमारगाव (पाटण), कराळे, करपेवाडी, करटे, कर्पेवाडी, कारवत, कसणी, कसरूंड, काटेवाडी (पाटण), काथी, कातवाडी, कवडेवाडी (पाटण), कावरवाडी, केलोळी, केमासे, केर (पाटण), केराळ, खळे, खराडवाडी, खिलारवाडी (पाटण), खिवशी, खोनोळी, किल्लेमोरगिरी, किसरूळे, कोचरेवाडी, कोडळ, कोकिसरे (पाटण), कोळगेवाडी, कोळाणे, कोळेकरवाडी (पाटण), कोंढावळे (पाटण), कोंजावडे, कोरीवळे, कोतवाडेवाडी, कुंभारगाव (पाटण), कुसवडे, कुशी (पाटण), कुठरे, लेंढोरी (पाटण), लेतमेवाडी, लोहारवाडी, लोटळेवाडी, लुगडेवाडी, माहिंद, माजगाव (पाटण), मळा, माळदण, मल्हारपेठ, माळोशीमानाईनगरमांदरूळकोळेमांदरूळकोळे खुर्दमांदुरेमणेरी (पाटण)मानेवाडीमन्याचीवाडीमारळीमराठवाडी (पाटण)मरेकरवाडीमार्लोशीमारुळहवेलीमारुळ तर्फे पाटणमसकरवाडीमसकरवाडी नं१मसतेवाडीमथाणेवाडीमात्रेवाडीमौळीनगरमौंदरूळहवेलीमेंढमेंढेघरमेंढोशीम्हारवंडम्हावशीमिरगावमोडकवाडीमोरेवाडी (पाटण)मोरगिरी (पाटण)मुळगाव (पाटण)मुरुड (पाटण)मुत्तळवाडीनादेनादोळीनाहिंबेनाणेगाव बुद्रुकनाणेगाव खुर्दनानेळनारळवाडीनाटोशीनवनवाडीनवसरवाडीनवजानेचळनेरळेनिगडे (पाटण)निसरेनिवडेनिवकाणेनिवी (पाटण)नुणे (पाटण)पाभळवाडीपाचगणीपाचुपाटेवाडीपाडेकरवाडीपाधरवाडी तेलेवाडीपडलोशीपागेवाडीपळशी (पाटण)पांढरवाडी (पाटण)पाणेरी (पाटण)पापर्डे बुद्रुकपापर्डे खुर्दपाटण(सातारा)पाथरपुंजपाथवडेपवारवाडीपेटेकरवाडीपेठशिवापूरपिंपळोशीपुनवळीराहुडे (पाटण)रामिष्टेवाडीरासटीरेथरेकरवाडीरिसवडरूवळेसाबळेवाडी (पाटण)सडावाघपूरसायकडेसाखरी (पाटण)साळवे (पाटण)साळटेवाडीसांबुरसांगवडसातरसावंतवाडी (पाटण)सवारघरशेडगेवाडीशेंडेवाडी (पाटण)शिबेवाडीशिदरुकवाडीशिंदेवाडी (पाटण)शिंगणवाडीशिराळशिरशिंगे (पाटण)शितापवाडीशिवंदेश्वरसिद्धेश्वर नगरसोनाईचीवाडीसोनावडेसुभाषनगर (पाटण)सुळेवाडी (पाटण)सुपुगाडेवाडीसुरूळसुतारवाडी (पाटण)तळीये (पाटण)तामिणेतामकडेतामकाणेतरळेतायगडेवाडीतेलेवाडीठाणकळठोमसेतोळेवाडीतोंडोशीतोरणेत्रिपुदीतुपेवाडीउधवणेउमरकांचनउरूळवाडीकोतावडेवायचळवाडीवाजेगाववजरोशीवन (पाटण)वांझोळे (पाटण)वारेकरवाडीवारपेवाडीवाटोळेवेखंडवाडीवेताळवाडीविहेविरेवाडीविठ्ठलवाडीवाघाणेवागजईवाडीवाझोळीयेळवेवाडीयेराड (पाटण)येराडवाडीयेरफळेझाडोळी, झाकडे.

संदर्भ[संपादन]

  1. https://villageinfo.in/
  2. https://www.census2011.co.in/
  3. http://tourism.gov.in/
  4. https://www.incredibleindia.org/
  5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
  6. https://www.mapsofindia.com/
  7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
  8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate

बाह्य दुवे[संपादन]

सातारा जिल्ह्यातील तालुके
सातारा तालुका | जावळी तालुका | कोरेगाव तालुका | वाई तालुका | महाबळेश्वर तालुका | खंडाळा तालुका | फलटण तालुका | माण तालुका | खटाव तालुका | कराड तालुका | पाटण तालुका