विकिपीडिया:लघुपथांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

साचा:Locutions pages header

लघुपथ यादी


लघुपथ:
विपी:WP
विपी:लघुया
विपी:लपया
विपी:लघु
विपी:लपथ
आद्याक्षरीत पुनर्निर्देशनांची ही यादी आहे व ही ती पाने आहेत जी (मुख्यत्वे विकिपीडिया नामविश्वे या)कडे नेतात. समाजाशी संबंधीत लघुपथांच्या यादीसाठी जसे,विकिप्रकल्पदालन,अनुक्रमे विपी:WPR विपी:PORTCUT, बघा. विकिपीडिया चर्चेतील पानांच्या यादीसाठी विच:विच बघा. तांत्रिक तपशीलासाठी विपी:SHORT बघा.

इतर याद्यांसाठी व अनुक्रमणिकेसाठी विकिपीडिया:यादी बघा.


लघुपथ कसा तयार करावा[संपादन]

साचा:TOC right पुनर्निर्देशने म्हणून लघुपथ उपलब्ध असतात.ते त्या लघुपथाकडे निर्देश करतात. (उदाहरणार्थ, विकिपीडिया:START) या लक्ष्यपानाकडे.(या प्रकरणात, दालन:आशय). याची नोंद घ्या कि प्रकल्प लघुपथ हे बहुधा "विपी" या उपसर्गाद्वारे यादीत असतात, न कि "विकिपीडिया" असे; याचे कारण असे आहे कि, जेंव्हा "विपी" हे एखाद्या पानाच्या नावात अर्धविरामासमोर येते,विकिपीडिया त्यास आपोआप "विकिपीडिया" म्हणून विस्तृत करतो.म्हणून, "विपी:" असे लघुपथ निर्माण करावयाची गरज नाही कारण ते "विकिपीडिया:" च्या विरुद्ध आहे."विपी" सारखे उपसर्ग विकिपीडिया:लघुपथ#उपसर्गांची यादी येथे सापडतील.

लघुपथ पुनर्निर्देशनांना साचा:लघुपथापासूनचे पुनर्निर्देशन (संपादन चर्चा दुवे इतिहास) अशी खूणपताका हवी म्हणजे ते आपोआप वर्ग:लघुपथापासूनची पुनर्निर्देशने मध्ये स्वयं-वर्गीत होतील.

उदाहरण:   #पुनर्निर्देशन [[लेखनाव]] {{लघुपथापासूनचे पुनर्निर्देशन}}


विश्वकोशाची न्याहाळणी[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
दालन:आशय विपी:सुरु, विपी:आशय, विपी:हुडका
दालन:Contents/Outlines विपी:OOK
दालन:आशय/याद्या विपी:LOT
दालन:Featured content विपी:FC
दालन:सद्य घटना विपी:CURRENT
दालन:Contents/Glossaries विपी:GLO, विपी:LG
दालन:Contents/Overviews विपी:LOO, विपी:VIEW
दालन:आशय/दालने P:, विपी:PORT, P:CP
दालन:आशय/वर्ग विपी:BROWSE, विपी:TI
विकिपीडिया:दालन/शब्दकोश विपी:P/D, P:D
दालन:आशय/A–Z अनुक्रमणिका विपी:QI
विकिपीडिया:शब्दकोश विपी:DIR, विपी:INDEX
विकिपीडिया:Editor's index to Wikipedia विपी:EIW, विपी:A-Z


दालन लघुपथ[संपादन]

Translation arrow-indic.svg
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.

लघुपथ:
विपी:PORTCUT

ही दालन नामविश्वातील दालन पानांना असलेली आद्याक्षरीत लघुपथांची यादी आहे.साधारण लघुपथांसाठी व इतर उपयुक्त याद्यांसाठी, वरचे बाजूस असलेली सुचालन पट्टीका बघा.

लेखनाव पुनर्निर्देशने
दालन:Aerosmith दा:AERO
दालन:Ancient Near East दा:ANE
दालन:Architecture दा:ARCH
दालन:Argentina दा:ARG
दालन:कला दा:A
दालन:ऑस्ट्रेलिया दा:AU, दा:AUS, Wदा:AU
दालन:विमानन दा:विमान
दालन:बांगलादेश दा:बांदे
दालन:बराक ओबामा दा:BO
दालन:The Beatles दा:TB
दालन:Beer दा:BEER
दालन:Book of Mormon दा:BOM, दा:BM
दालन:Comics दा:C
दालन:Community of Christ दा:COC, दा:RLDS
दालन:कॅनडा दा:कॅ
दालन:Cape Verde दा:CV
दालन:Conservatism दा:RIGHT
दालन:Cooperatives दा:COOP
दालन:Cryptozoology दा:CRYZOO
दालन:पेय दा:पेय
दालन:Dragonlance दा:DL
दालन:यूरोप दा:यूरोप
दालन:Ethiopia दा:ETH
दालन:आग दा:आग
दालन:Fascism दा:FASC
दालन:अन्न दा:अन्न
दालन:Geert Wilders दा:GEW, दा:PVV
दालन:भूगोल दा:भू
दालन:जागतिक तापमानवाढ दा:जाता
दालन:जर्मनी दा:जर्म
दालन:Grey's Anatomy दा:SGH
दालन:Haiti दा:HT, दा:HAI
दालन:हवाई दा:हवा, दा:हवाई
दालन:हाँगकाँग दा:हॉकॉ, Wदा:PHK
दालन:इतिहास दा:इति
दालन:History of the Latter Day Saint movement दा:HL, दा:HLDS
दालन:भारत दा:भारत, विपी:भा
दालन:ईटली दा:ईट
दालन:Jerusalem दा:JER
दालन:Judaism दा:JEW
दालन:Jupiter दा:J, दा:JOVE
दालन:कोरिया दा:कोर
दालन:Law of England and Wales दा:ENGLAW
दालन:लंडन दा:लं
दालन:London Transport दा:LT, दा:TFL, दा:LUL, दा:TUBE
दालन:Latin America दा:LA
दालन:Latter Day Saints दा:LDSM, दा:MORMON
दालन:LDS Church दा:LDS, दा:LDSCHURCH, दा:MORMONS, दा:MORMONCHURCH
दालन:साहित्य दा:साही
दालन:Led Zeppelin दा:LZ
दालन:The Legend of Zelda दा:Z
दालन:Mario दा:M
दालन:Massively multiplayer online games दा:MMO, दा:MMOG
दालन:Missouri दा:MO
दालन:संगीत दा:संगी
दालन:Nanotechnology दा:NT
दालन:New France दा:NF
दालन:New Zealand दा:NZ
दालन:Nintendo दा:N
दालन:North East England दा:NEE
दालन:Novels दा:NOV
दालन:Oceania दा:O
दालन:Ottawa दा:OTW, दा:OT
दालन:Oxfordshire दा:OX
दालन:Philippines दा:PH, दा:RP
दालन:Poland दा:PL
दालन:धर्म दा:धर्म
दालन:Right-wing populism दा:POP, दा:RPO
दालन:Scotland दा:SCO, दा:SCOT
दालन:Sega दा:SE
दालन:Sonic the Hedgehog दा:SON
दालन:South East England दा:SEE, Wदा:SEE
दालन:अंतराळ दा:अंरा
दालन:तारा दा:तारा, दा:ST
दालन:Supreme Court of the United States दा:SCOTUS
दालन:Switzerland दा:CH
दालन:तंत्रज्ञान दा:तंत्र
दालन:रेल्वेगाड्या दा:रेल्वे
दालन:Ukraine दा:UKR
दालन:United Kingdom दा:UK
दालन:संयूक्त राज्ये दा:संरा, दा:संराज्ये
दालन:University of Cambridge दा:CANTAB
दालन:University of Oxford दा:OXFORD
दालन:Video games दा:VG
दालन:Wine दा:WINE
दालन:Featured portals दा:FP, Wदा:FPORT
Wikipedia:Featured portal candidates Wदा:FPCAN, Wदा:FPOC

प्रकल्प लघुपथ[संपादन]लघुपथ:
विपी:लया/प्रल


आशय विकिप्रकल्प[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आशय विपी:विप्रआ
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प बाह्यरेखा विपी:WPOOK
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विषयांची यादी विपी:विप्रविया
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प शब्दसंग्रह विपी:विप्रविश
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वर्ग विपी:विप्रव
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प दालने विपी:apporter

विषयानुसार विकिप्रकल्प[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Adelaide विपी:ADEL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Aerosmith विपी:AERO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आफ्रिका विपी:आफ्रि, विपी:WPAFRICA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प AIDS विपी:AIDS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Albums विपी:ALBUM, विपी:ALBUMS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ancient Near East विपी:ANE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प प्राणी विपी:विप्रप्राणी, विपी:विप्रप्रा, विपी:WPAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Animation विपी:ANIMATION
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Animation/Family Guy work group विपी:FG, विपी:FAMILYGUY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Animation/Machinima work group विपी:MACH, विपी:WPMACH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Anime and manga विपी:ANIME
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Anti-war विपी:WPA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Anthroponymy विपी:APO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Apple Inc. विपी:APPLE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Archaeology विपी:ARCHAEO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Argentina विपी:AR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Arthropods विपी:ARTH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आसाम विपी:आसाम
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Austin विपी:ATX, विपी:AUSTIN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Australia विपी:AUS, विपी:AUSTRALIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Australian law विपी:AL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Australian literature विपी:ALIT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Austria विपी:AUT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विमानन विपी:विमान
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Aztec विपी:AZTEC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Banksia विपी:BANKSIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प बांगलादेश विपी:विबांदेश
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Battlestar Galactica विपी:BSG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प The Beatles विपी:BEATLES, विपी:TB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Beer विपी:BEER, विपी:WPB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Beer/Pub Taskforce विपी:PUBS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bedfordshire विपी:BEDS, विपी:BEDFORDSHIRE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Benin विपी:BENIN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Biathlon विपी:BIATHLON
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Big Ten विपी:BIGTEN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bibliographies विपी:BIB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आत्मचरित्र विपी:आत्मच, विपी:विआत्म
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प पक्षी विपी:विप्रपक्षी
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Blu-ray विपी:BLU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Burundi विपी:BURUNDI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bob Dylan विपी:DYLAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प पुस्तके विपी:विप्रपुस्त, विपी:विप्रपुस्तके
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Boston Red Sox विपी:SOX, विपी:BOSOX
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प पूल विपी:पूल, विपी:विपूल
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Brisbane विपी:BRIS, विपी:BRISBANE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bulgaria विपी:BG, विपी:BUL, विपी:WPBG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Burkina Faso विपी:BURK, विपी:BURKINA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प California विपी:CAL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प California/Southern California task force विपी:SOCAL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cambodia विपी:CAM,विपी:CAMBODIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Canadian football विपी:CFL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cannabis विपी:CANN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cape Verde विपी:PCV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cartoon Network विपी:WPCN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cats विपी:WPCAT, विपी:CLC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cephalopods विपी:CEPH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cetaceans विपी:CETA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Chemicals विपी:CHEM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Chess विपी:CHESS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Children's literature विपी:CHL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Classical music विपी:CM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Climbing विपी:CLIMB,विपी:CLIMBING, विपी:SLOPER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Coldplay विपी:COLDPLAY,विपी:MYLOXYLOTO, विपी:PARACHUTES, विपी:WHITESHADOWS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प College Basketball विपी:WPCBB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प College football विपी:CFB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Comics विपी:CMC, विपी:COMIC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Comics/Webcomics work group विपी:WCX, विपी:WEBCOMIC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Computational Biology विपी:COMPBIO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Computer Security विपी:COMPSEC, विपी:CSEC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Computing विपी:COMP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Conservatism विपी:RIGHT, विपी:CNSV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Countries विपी:WPC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cue sports विपी:CUE, विपी:WPCUE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cue sports/Notability विपी:CUENOT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cricket विपी:CRICKET
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cryptozoology विपी:CRYZOO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Czech Republic विपी:CZECH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Darts विपी:DARTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Disability विपी:DISABILITY, विपी:DISAB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Doctor Who विपी:WHO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Dogs विपी:DOGS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Drum Corps विपी:WDC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Dungeons & Dragons विपी:DND, विपी:D&D
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प EastEnders विपी:WPEE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ecology विपी:ECO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Education in Canada विपी:EiC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ethiopia विपी:ETH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Evanescence विपी:EV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Event Venues विपी:ARENAS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Fashion विपी:FASH, विपी:FASHION
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Feminism विपी:FEMINISM, विपी:FEM, विपी:XX
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Figure Skating विपी:FIGURE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Film विपी:FILM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Firearms विपी:GUNS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Firefly विपी:FIREFLY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Florida विपी:FLA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प अन्न व पेये विपी:विप्रअन्न, विपी:विप्रअपे
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Bartending Task Force विपी:BARTF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Beverages Task Force विपी:WPSD, विपी:BEV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Beverages Task Force/Coffee and Tea task force विपी:C&T
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Desserts task force विपी:BRR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Herbs and Spices task force विपी:HERBS, विपी:SPICES
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Mixed Drinks Task Force विपी:MIX, विपी:COCKTAIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football विपी:WPF, विपी:FOOTBALL, विपी:FOOTY, विपी:SOCCER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football/Association football variants task force विपी:FVTF, विपी:FV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football/England task force विपी:EFTF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football/Sheffield Wednesday task force विपी:SWFC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Former countries विपी:WPFC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Furry विपी:FURRY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Georgia (U.S. state) विपी:WPGEO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Georgia (U.S. state)/South Georgia (U.S. state) task force विपी:GASV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Germany विपी:GER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Golf विपी:GOLF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Grey's Anatomy विपी:SGH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Haiti विपी:HT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hawaii विपी:HAWAII
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hertfordshire विपी:HERTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hip hop विपी:HH, विपी:HIPHOP, विपी:G-UNIT, विपी:G-UNIT RECORDS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Home Living विपी:HLWP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Homeopathy विपी:HOMEOPATHY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hong Kong विपी:HK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ice Hockey विपी:HOCKEY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hungary विपी:HUN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Iceland विपी:ICE, विपी:ICELAND
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Indonesia विपी:ID
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प India विपी:INDIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Indian Premier League विपी:IPL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प International law विपी:WPIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Iowa विपी:IOWA, विपी:WPIA, विपी:IA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Israel विपी:ISR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प James Bond विपी:007, विपी:BOND, विपी:OO7
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Judaism विपी:JEW, विपी:JUDAISM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Kentucky विपी:WPKY, विपी:KENTUCKY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Kenya विपी:KE, विपी:KEN, विपी:KENYA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Korea विपी:KOREA, विपी:KO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Knots विपी:KNOTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lakes विपी:LAKES
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lacrosse विपी:LAX, विपी:WLAX, विपी:LACROSSE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Latter Day Saint movement विपी:LDS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Law विपी:LAW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Law Enforcement विपी:LE, विपी:LAWENFORCE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lebanon विपी:LEB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lesotho विपी:LESOTHO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प LGBT studies विपी:LGBT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प London विपी:LON
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प London Transport विपी:LT, विपी:LUL, विपी:TUBE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mammals विपी:MAM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Martial arts विपी:WPMA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Massachusetts विपी:MASS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mathematics/PlanetMath Exchange विपी:PMEX
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Media franchises विपी:WFs
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Medicine विपी:MED
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Melbourne विपी:MELB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mesoamerica विपी:MESO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Meteorology विपी:METEO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Metros of the former Soviet Union विपी:SOVMETRO, विपी:METRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Microbiology विपी:MICRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Military history विपी:MILHIST, विपी:MIL, विपी:MILITARY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Military history/Middle Eastern military history task force विपी:AIC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mixed martial arts विपी:MMA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Molecular and Cellular Biology विपी:MCB, विपी:WPMCB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Montenegro विपी:WPCG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mountains विपी:MOUNTAINS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Musicians विपी:MUSICIAN, विपी:MUSICIANS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Musicians/Categorization विपी:MUSCAT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प NASCAR विपी:NASCAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प National Football League विपी:NFL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प National Football League/Pittsburgh Steelers subproject विपी:STEELERS, विपी:NFL/PS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Nepal विपी:NEPAL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New Hampshire विपी:NH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New Jersey विपी:NJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New Jersey/Education विपी:EDNJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New York City विपी:NYC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New York City Public Transportation विपी:NYCPT, विपी:NYPT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प North East England विपी:T&W
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels विपी:NV, विपी:NOVEL, विपी:NOVELS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/19th century task force विपी:NOV19
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Article alerts विपी:NOVALERTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Assessment विपी:NOVA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Automation विपी:NOVAUTO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Cleanup listing विपी:NOVCLEAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Collaboration विपी:NOVCOTW, विपी:NOVCOTF, विपी:NOVCOTM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Coordinators विपी:NVCOORD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Crime task force विपी:NOVCR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Chronicles of Narnia task force विपी:NARNIA, विपी:WPNAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Fantasy task force विपी:NOVFAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Lemony Snicket task force विपी:LEM, विपी:ASUE, विपी:ASOUE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/NewArticles विपी:NOVNEW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Outreach विपी:NOVO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Peer review विपी:NOVPR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Science fiction task force विपी:NOVSF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Shannara task force विपी:SHANNARA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Short story task force विपी:NOVSS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Twilight task force विपी:TWILIGHT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Numismatics विपी:NUMIS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प NZR विपी:NZR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oklahoma विपी:OK, विपी:WPOK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oklahoma/OU विपी:OU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Olympics विपी:OLY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Opera विपी:WPO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oregon विपी:WPOR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Organizations विपी:ORGZ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oz विपी:OZ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Peerage and Baronetage विपी:PEER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Peru विपी:PERU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Pharmacology विपी:PHARM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Philadelphia Phillies विपी:PHILLIES, विपी:PHILS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Philosophy विपी:WPP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Linguistics/Phonetics विपी:PHON, विपी:PHONETICS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Photography विपी:PH, विपी:FOTO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Piracy विपी:PIRACY, विपी:PIRATE, विपी:YAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वनस्पती विपी:विप्रवनस्पती
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Poker विपी:POKER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Poland विपी:WPPL, विपी:POLAND
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Politics विपी:POLITICS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Politics/Fascism विपी:FASC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Polytechnic University of the Philippines विपी:PUP, विपी:POLYUPHIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Primates विपी:PRIM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Professional sound production विपी:PSP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Professional wrestling विपी:PW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Prussia विपी:PRUSSIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Puerto Rico विपी:PUR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Radio विपी:RADIO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rapid transit विपी:RTPJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Reenactment विपी:REENACT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rivers विपी:RIVER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rowing विपी:ROW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Royalty and Nobility विपी:ROY, विपी:ROYAL, विपी:ROYALTY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rugby union विपी:RU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Russia विपी:RUSSIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rwanda विपी:RWANDA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sailor Moon विपी:SM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Severe weather विपी:SEVERE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Skiing and Snowboarding विपी:SKI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Songs विपी:SONG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प South America विपी:SOUTHAM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प South Dakota विपी:SDAK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Spain विपी:SPAIN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Spoken Wikipedia विपी:NOISE, विपी:SPOKEN, विपी:WSW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sports विपी:SPORT, विपी:SPORTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Stations विपी:STA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Statistics विपी:WPSTAT, विपी:WPSTATS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Streetcars विपी:TRAM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Soviet Union विपी:USSR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sudan विपी:SUD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प SUNY विपी:SUNY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Surrey विपी:SURREY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sweden विपी:SWEDEN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Switzerland विपी:CH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sydney विपी:SYD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Table tennis विपी:WPTT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tanzania विपी:TANZ, विपी:TZ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Television विपी:TV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Television/Heroes task force विपी:HEROES, विपी:WPH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Television Game Shows विपी:TVGS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tennessee विपी:TN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Texas विपी:TEXAS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Texas A&M विपी:TAMU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Thomas विपी:THOMAS, विपी:TTEF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tibet विपी:TIBET
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Time विपी:TIMEPRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Togo विपी:TOGO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tokusatsu विपी:TOKU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Trains विपी:TWP, विपी:RR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Trains in Japan विपी:TIJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Transport in Scotland विपी:TIS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Travel and Tourism विपी:WPTOUR, विपी:WPTRAVEL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tree of Life विपी:TOL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प U.S. Roads विपी:USRD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प U.S. Roads/Wisconsin विपी:WIH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Uganda विपी:UGANDA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प UK Railways विपी:UKT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प UK Trams विपी:TUK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प UK Waterways विपी:UKW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प United States विपी:USA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Universities विपी:UNI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Vancouver विपी:VANCOUVER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games विपी:VG, विपी:CVG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/Mortal Kombat विपी:MK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/PlayStation विपी:TPSP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/eSports विपी:ESPORTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/Blizzard विपी:BLIZZARD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Visual arts विपी:WPVA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Warhammer 40,000 विपी:40K
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Washington विपी:WPWA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Westerns विपी:WESTERNS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Wine विपी:WINE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Wisconsin विपी:WPWI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Writing systems विपी:WPW

साधारण विकिप्रकल्प व संपादन खात्यांचे लघुपथ[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Article Collaboration and Improvement Drive विपी:AID
विकिपीडिया:Articles requested for more than a year विपी:AR1
विकिपीडिया:बॉट विपी:B, विपी:BOT, विपी:BOTS
विकिपीडिया:बॉट पॉलिसी विपी:BOTPOL
विकिपीडिया:स्वच्छता खाते विपी:CDEP
विकिपीडिया:स्वच्छता कार्यदल विपी:TASK, विपी:CT
विकिपीडिया:Collaboration of the week विपी:COTW
विकिपीडिया:Dead-end pages विपी:DEP
विकिपीडिया:दुवे असणारी निःसंदिग्धीकरण पाने विपी:DPL
विकिपीडिया:Harmonious editing club विपी:HEC
विकिपीडिया:Living People Patrol विपी:LPU
विकिपीडिया:Most wanted articles विपी:MWA
विकिपीडिया:नविन लेख (Australia) विपी:NAA
विकिपीडिया:Orphan विपी:O
विकिपीडिया:Today's featured article विपी:TFA
विकिपीडिया:भाषांतर विपी:भार
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू विपी:WC
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/सदस्य विपी:WC/M
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विपी:PJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Arbitration Enforcement विपी:WPAE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वर्ग विपी:CATP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Citizendium Porting विपी:CZPORT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Council विपी:COUNCIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Council/Proposals विपी:COUNCIL/P, विपी:WPPRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Countering systemic bias विपी:CSB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प निःसंदिग्धीकरण विपी:WPDIS, विपी:WPDAB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Fact and Reference Check विपी:FACT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Guild of Copy Editors विपी:GOCE, विपी:COPYEDITORS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प नसणारे विश्वकोशिय लेख विपी:MEA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Missing encyclopedic articles/Hot विपी:HOT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Stub sorting विपी:WSS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Stub sorting/Stub types विपी:WSS/ST, विपी:STUBS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization विपी:SBS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization/Cheatsheet विपी:SBS/C, विपी:SBSCHEAT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization/Guidelines विपी:SBS/G, विपी:SBSGUIDE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization/Templates विपी:SBS/T
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प चर्चा पाने विपी:WPTP, विपी:TPCC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प साचे विपी:WPT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Timeline Tracer विपी:TIMETRACE, विपी:TIMET
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प सदस्य ताकिद विपी:UW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Userboxes विपी:UB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Unsourced Article Rescue विपी:UAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विकिकरण विपी:WWF, विपी:WIKI, विपी:WPWF

सामान्य माहिती,साहाय्य व प्रशिक्षणे[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:विकिपीडियात योगदान करणे विपी:वियोक विपी:कसे
विकिपीडिया:स्वागत चमू/विकिपीडियात स्वागत आहे विपी:स्वा, विपी:स्वाच, विपी:स्वागत
विकिपीडिया:प्रस्तावना विपी:प्रस्ता
विकिपीडिया:खाते यादी विपी:खाते, विपी:डिरे
विकिपीडिया:जलद यादी विपी:जया, विपी:जलद
सहाय्य:आशय विपी:सहाय्य, विपी:आशय, विपी:स, स:H, P:H,विपी:सआ
सहाय्य:आशय/यादी स:यादी, विपी:सयादी, स:सया
विकिपीडिया:प्रश्न विपी:?, विपी:???, विपी:प्रश्न
सहाय्य:चर्चापान पुरालेखित करणे विपी:पुराले, विपी:AATP
सहाय्य:सूत्र दर्शविणे विपी:सूद, विपी:सूत्र
सहाय्य:संपादन सारांश विपी:संपासा, विपी:संसारां, विपी:ESविपी:संसा
सहाय्य:संपादन विपी:ससं, स:संपा, विपी:H2EAP
सहाय्य:तळटिपा विपी:तटि,विपी:तटिपा
सहाय्य:आपली सही कशी टाकावी विपी:सहीस
सहाय्य:संचिकापान विपी:संपा
सहाय्य:आंतरभाषिक दुवे स:आंदु
सहाय्य:आंतरविकि दुवे विपी:आंवि
सहाय्य:जादूई शब्द विपी:जादूई
सहाय्य:छोटी संपादने विपी:छोसं
सहाय्य:Mobile access विपी:WAP, विपी:MOBILE, विपी:IPHONE
सहाय्य:पुनर्निर्देशन स:पुनि
सहाय्य:अलीकडील बदल विपी:अब,विपी:अबदल, स:अब
सहाय्य:शोधणे विपी:शोध, विपी:शो
सहाय्य:विभाग विपी:विग
सहाय्य:झलक दाखवा विपी:झदा
सहाय्य:विशेष पान विपी:विपा
सहाय्य:दुवा विपी:दुवा, विपी:दुवे
सहाय्य:रंग वापरणे विपी:रंग,विपी:रंवा
सहाय्य:चर्चा पान वापरणे विपी:चपा,विपी:चपावा
सहाय्य:येथे काय जोडले आहे विपी:काजोआ
विकिपीडिया:प्रशासकांनी कसे-करावे मार्गदर्शिकाAdministrators' how-to guide विपी:AHTG, विपी:ADMINGUIDE
विकिपीडिया:As of विपी:AO
विकिपीडिया:गणकदोष अहवाल व प्रारुपण विनंत्या विपी:गदोष,विपी:गदोअ
विकिपीडिया:आपली कॅशे टाळा विपी:कॅटा,विपी:आकॅटा, विपी:कॅटाळा
विकिपीडिया:वर्गीकरण विपी:वर्गी
विकिपीडिया:आपण जाणता काय विपी:आजाका, विपी:जाका
विकिपीडिया:संपादन विनंती विपी:संवि, विपी:संविनंती
विकिपीडिया:Edit summary legend विपी:ESL
विकिपीडिया:परवानगीच्या विनंत्यांचे उदाहरण विपी:परवि
विकिपीडिया:Extended image syntax विपी:EIS
विकिपीडिया:नेहमीचे प्रश्न विपी:नेप्र
विकिपीडिया:नेहमीचे प्रश्न/वाचक विपी:वानेप्र
विकिपीडिया:FAQ/शाळा विपी:शानेप्र
विकिपीडिया:वगळण्याची मार्गदर्शिका विपी:वमा, विपी:वगळमा,
विकिपीडिया:साहाय्य मेज विपी:समे
विकिपीडिया:How to fix cut-and-paste moves विपी:CPMV, विपी:CUTPASTE, विपी:HISTMERGE
विकिपीडिया:आयआरसी विपी:आयआर
विकिपीडिया:Line-break handling विपी:NOBR
विकिपीडिया:विपत्र याद्या विपी:विया, विपी:विपत्र
विकिपीडिया:माध्यमांच्या प्रताधिकारांबाबतचे प्रश्न विपी:MCQ
विकिपीडिया:पानाचे स्थानांतरण विपी:स्थानां, विपी:पास्था
विकिपीडिया:सुचालन साचे विपी:सुसा
विकिपीडिया:नविन सदस्याचे साहाय्य पानNew contributors' help page विपी:नसस
विकिपीडिया:NPOV dispute विपी:NPOVD, विपी:DRIVEBY
विकिपीडिया:Oversight विपी:OVER, विपी:SIGHT, विपी:OVERSIGHT
विकिपीडिया:Picture peer review/Archives विपी:PPRA
विकिपीडिया:Picture tutorial विपी:PIC
विकिपीडिया:Piped link विपी:PIPE
विकिपीडिया:दालन विपी:दा, विपी:दालन
विकिपीडिया:Public domain विपी:PD
विकिपीडिया:Public domain resources विपी:PDR
विकिपीडिया:Recent changes patrol विपी:अबप,विपी:अपहारा
विकिपीडिया:पुनर्निर्देशन विपी:पुनि, विपी:पुनर, विपी:पुनिर्देश, विपी:REDIRECT
विकिपीडिया:Reference desk विपी:संदमे
विकिपीडिया:Reference desk/all विपी:RD/ALL
विकिपीडिया:Reference desk/Archives विपी:RD/A
विकिपीडिया:Reference desk/Computing विपी:RD/COMP, विपी:RD/C
विकिपीडिया:Reference desk/Entertainment विपी:RD/E, विपी:RD/P
विकिपीडिया:Reference desk/Humanities विपी:RD/H
विकिपीडिया:Reference desk/Language विपी:RD/L, विपी:RD/LANG
विकिपीडिया:Reference desk/Mathematics विपी:RD/MA
विकिपीडिया:Reference desk/Miscellaneous विपी:RD/M, विपी:RD/MISC
विकिपीडिया:Reference desk/Science विपी:RD/S, विपी:RD/SCI
विकिपीडिया:Requested templates विपी:विसा, विपी:विनंतीसा
विकिपीडिया:विकिपीडियाद्वारे संशोधन विपी:विसंशो, विपी:RWW, विपी:RESEARCH
विकिपीडिया:धूळपाटी विपी:धू, विपी:धूळ, विपी:धूपा, विपी:चाचणी
विकिपीडिया:शोध यंत्राची चाचणी विपी:SET
विकिपीडिया:लघुपथ विपी:लघु, विपी:लप, विपी:लपथ
विकिपीडिया:लघुपथांची यादी विपी:वीपी, विपी:लपया
विकिपीडिया:Simplified ruleset विपी:SR
विकिपीडिया:Summary style विपी:SS
विकिपीडिया:Teahouse विपी:TEAHOUSE, विपी:IMNEW, विपी:TH, P:TH, स:TH
विकिपीडिया:साच्यांचे दस्तऐवज विपी:साचाद, विपी:सादस्ता, विपी:/doc
विकिपीडिया:Tip of the day विपी:TOTD
विकिपीडिया:Tips विपी:TIPS
विकिपीडिया:Tutorial विपी:T
विकिपीडिया:वेबॅक मशीन वापरणे विपी:वेबॅम
विकिपीडिया:Using JAWS विपी:JAWS
विकिपीडिया:स्वयंसेवक प्रतिसाद चमू विपी:VRT, विपी:OTRS
विकिपीडिया:Welcoming committee/Standard user greeting विपी:SUG

सहयोग व समाज[संपादन]

चावडी व विशिष्ट आशय[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Featured articles विपी:FA
विकिपीडिया:Featured article candidates विपी:FAC
विकिपीडिया:Featured article review विपी:FAR
दालन:Featured content विपी:FC, विपी:FEATURED
विकिपीडिया:Featured lists विपी:FL
विकिपीडिया:Featured list candidates विपी:FLC
विकिपीडिया:Featured pictures विपी:FP
विकिपीडिया:Featured picture candidates विपी:FPC
दालन:Featured portals विपी:FPO, विपी:FPORT
विकिपीडिया:Featured portal candidates विपी:FPOC, विपी:FPORTC
विकिपीडिया:चावडी विपी:VP, विपी:चा,विपी:चावडी
विकिपीडिया:चावडी (इतर) विपी:VPM
विकिपीडिया:चावडी (नीती) विपी:VPP, विपी:VP/P
विकिपीडिया:चावडी (प्रस्ताव) विपी:VPR
विकिपीडिया:चावडी (तांत्रिक) विपी:VPT, विपी:VP/T

विकिपीडिया व विकिपीडिया समाज[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Bugs, Repairs, and Internal Operational News विपी:BRION
Community bulletin board विपी:CBB
विकिपीडिया:Community portal विपी:COMM, विपी:COMPORT
विकिपीडिया:Content disclaimer विपी:DISC
विकिपीडिया:Facebook directory विपी:FB, विपी:FACE
विकिपीडिया:Glossary विपी:G, विपी:TERM, विपी:GLOSSARY
विकिपीडिया:Goings-on विपी:GO, विपी:GOON
विकिपीडिया:Guidance for younger editors विपी:YOUNG, विपी:GFYA
विकिपीडिया:Legal disclaimer विपी:DNGLA, विपी:IANAL
विकिपीडिया:List of administrators विपी:LA, विपी:LOA
विकिपीडिया:Meetup विपी:MEET
विकिपीडिया:Milestones विपी:MILE
विकिपीडिया:Mirrors and forks विपी:FORKS
विकिपीडिया:Missing Wikipedians विपी:MW, विपी:MISS
विकिपीडिया:Most vandalized pages विपी:MVP
विकिपीडिया:Personal acquaintances विपी:PAQ
विकिपीडिया:Press coverage विपी:PRESS
विकिपीडिया:Reward board विपी:REWARD, विपी:RB
विकिपीडिया:Statistics विपी:ST, विपी:STAT
विकिपीडिया:Syndication विपी:RSS
विकिपीडिया:Testimonials विपी:PRAISE
विकिपीडिया:Userboxes विपी:UBX
विकिपीडिया:Wikipedia Signpost विपी:POST

विकिपीडिया संस्कृती व निबंध[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Arguments to avoid in deletion discussions विपी:AADD, विपी:ATA
विकिपीडिया:Assessing reliability विपी:AREL
विकिपीडिया:Avoid the word "vandal" विपी:ATWV
विकिपीडिया:Beware of the tigers विपी:TIGERS
विकिपीडिया:Controversial articles विपी:CONTROVERSY, विपी:GFCA
विकिपीडिया:Dig विपी:DIG
विकिपीडिया:Don't build the Frankenstein विपी:DBTF, विपी:FRANKIE
विकिपीडिया:Don't-give-a-fuckism विपी:FUCK
विकिपीडिया:Don't stuff beans up your nose विपी:BEANS
विकिपीडिया:Edit warring विपी:EW
विकिपीडिया:Essay directory विपी:ESSAYDIR, विपी:ESSAYLIST, विपी:ESSAYSEARCH
विकिपीडिया:Fancruft विपी:CRUFT
विकिपीडिया:Horns of a dilemma विपी:HORNS
विकिपीडिया:How many legs does a horse have? विपी:LEGS
विकिपीडिया:If it ain't broke, don't fix it विपी:AINT
विकिपीडिया:Independent sources विपी:IS
विकिपीडिया:Non-admin closure विपी:NADC, विपी:NAC
विकिपीडिया:No angry mastodons विपी:NAM
विकिपीडिया:Pokémon test विपी:KAREN
विकिपीडिया:Process is important विपी:PI
विकिपीडिया:Read the archives विपी:RTA, विपी:RTFA
विकिपीडिया:Removal of non-free images विपी:FUIR, विपी:RFUI
विकिपीडिया:Snowball clause विपी:SNOW
विकिपीडिया:Staying cool when the editing gets hot विपी:COOL
विकिपीडिया:Straw polls विपी:STRAW
विकिपीडिया:The Wikipedian's Prayer विपी:PRAY
विकिपीडिया:Up and coming next big thing विपी:EMERGING, विपी:NEXTBIGTHING, विपी:RISING, विपी:SHOWSPOTENTIAL,विपी:UPANDCOMING
विकिपीडिया:Vanispamcruftisement विपी:VSCA
विकिपीडिया:Walled garden विपी:WG, विपी:WALL
विकिपीडिया:We CAN'T cover them all विपी:WECANT
विकिपीडिया:What to do if your article gets tagged for speedy deletion विपी:TAGGED, विपी:IWASTAGGED
विकिपीडिया:Wikipedia is an encyclopedia विपी:ENC
विकिपीडिया:Wikipedia is not about winning विपी:WIN
विकिपीडिया:Wikipedia is not for things made up one day विपी:NFT
विकिपीडिया:Wikipedia is not Google विपी:WING, विपी:NG, विपी:NSE
विकिपीडिया:Writing better articles विपी:1SP, विपी:BETTER
विकिपीडिया:WTF? OMG! TMD TLA. ARG! विपी:WOTTA

विनोदाचे खाते[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Assume bad faith विपी:ABF
विकिपीडिया:Silly Things विपी:BJAODN
विकिपीडिया:Clinic for Wikipediholics विपी:CLINIC
विकिपीडिया:Complete bollocks विपी:BALLS, विपी:CB
विकिपीडिया:Department of Fun विपी:DOF, विपी:FUN
विकिपीडिया:Editcountitis विपी:ITIS
विकिपीडिया:Extreme article deletion विपी:EAD
विकिपीडिया:Lamest edit wars विपी:LAME
विकिपीडिया:List of really, really, really stupid article ideas that you really, really, really should not create विपी:STUPID
विकिपीडिया:List of cabals विपी:LOC
विकिपीडिया:Six degrees of Wikipedia विपी:6DOS, विपी:6DOW
विकिपीडिया:Unusual articles विपी:UA
विकिपीडिया:Wikibreak विपी:WB, विपी:WBRK, विपी:BREAK, विपी:ZZZ
विकिपीडिया:Wikipediholic विपी:HOLIC
विकिपीडिया:Wikipediholism test विपी:WHT
विकिपीडिया:WikiNomad विपी:वीपीNMAD

कार्यप्रणाली, नीती व मार्गदर्शक तत्त्वे[संपादन]

प्रक्रिया[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Administrator intervention against vandalism विपी:AIV
विकिपीडिया:Administrators' noticeboard विपी:AN
विकिपीडिया:Administrators' noticeboard/Edit warring विपी:AN3, विपी:AN/3RR
विकिपीडिया:Administrators' noticeboard/Incidents विपी:ANI, विपी:AN/I
विकिपीडिया:Arbitration/Requests विपी:ARBREQ, विपी:RFAR
विकिपीडिया:Arbitration Committee विपी:AC
विकिपीडिया:Arbitration Committee/Clerks विपी:AC/C
विकिपीडिया:Articles for creation विपी:AFC
विकिपीडिया:Articles for deletion विपी:AFD, विपी:LFD
विकिपीडिया:Articles for deletion/Log/Today विपी:AFD/T विपी:AFD/TODAY
विकिपीडिया:Articles for deletion/Log/Yesterday विपी:AFD/Y
विकिपीडिया:Articles for deletion/Maintenance विपी:AFDM
विकिपीडिया:Articles for deletion/Old विपी:AFDO
विकिपीडिया:Articles for deletion/Common outcomes विपी:AFDP
विकिपीडिया:Categories for discussion विपी:CFD
विकिपीडिया:Cleanup विपी:CLEANUP
विकिपीडिया:Copyright problems विपी:CP, विपी:CV
विकिपीडिया:Deletion review विपी:DRV विपी:VFU
विकिपीडिया:Files for discussion विपी:IFD
विकिपीडिया:Graphics Lab/Maintenance/Images for cleanup विपी:IFC
विकिपीडिया:Long-term abuse विपी:LTA
विकिपीडिया:Maintenance विपी:WM
विकिपीडिया:Mediation Committee विपी:MC
विकिपीडिया:Miscellany for deletion विपी:MFD
विकिपीडिया:Peer review विपी:PR
विकिपीडिया:Proposed mergers विपी:PM
विकिपीडिया:पुनर्निर्देशने for discussion विपी:RFD
विकिपीडिया:Requested articles विपी:RA
विकिपीडिया:Requested moves विपी:RM
विकिपीडिया:Requested pictures विपी:RP
विकिपीडिया:Requests for adminship विपी:RFA, विपी:VFA
विकिपीडिया:Requests for comment विपी:RFC, विपी:RFROAA
विकिपीडिया:Requests for comment/User conduct विपी:RFC/USER
विकिपीडिया:Requests for history merge विपी:SPLICE
विकिपीडिया:Requests for mediation विपी:RFM
विकिपीडिया:Requests for oversight विपी:RFO
विकिपीडिया:Requests for page protection विपी:RFPP, विपी:RFP, विपी:RPP
विकिपीडिया:RFA summary विपी:RFASUM
विकिपीडिया:Templates for discussion विपी:TFD
विकिपीडिया:Templates with red links विपी:TRL

नीती[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:प्रचालक विपी:ADMIN, विपी:SYSOP, विपी:MOP
विकिपीडिया:Appealing a block विपी:AAB, विपी:APPEAL
विकिपीडिया:Article titles विपी:AT, विपी:TITLE
विकिपीडिया:Banning policy विपी:BAN
विकिपीडिया:Blocking policy विपी:BP, विपी:BLOCK
विकिपीडिया:Bot policy विपी:BOTPOL
विकिपीडिया:Consensus विपी:CON, विपी:CONS
विकिपीडिया:Criteria for speedy deletion विपी:CSD
विकिपीडिया:सभ्यता विपी:CIVIL
विकिपीडिया:कायदा आणि प्रताधिकारमुक्ती प्रकल्प विपी:प्रता, विपी:काप्रप्र,विपी:काआप्रप्र
विकिपीडिया:वगळण्याची नीती विपी:DP, विपी:DEL, विपी:DELETE
विकिपीडिया:Dispute resolution विपी:DR
विकिपीडिया:संपादन नीती विपी:EP
विकिपीडिया:संपादन ताकिद विपी:EW, विपी:WAR
विकिपीडिया:Harassment विपी:HA
विकिपीडिया:सर्व नियमांकडे दुर्लक्ष करा विपी:IAR
विकिपीडिया:अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट विपी:EXEMPT, विपी:IPEXEMPT, विपी:IPBE
विकिपीडिया:Image use policy विपी:IUP
विकिपीडिया:नीतींची यादी विपी:LOP
विकिपीडिया:बघण्याचा तटस्थ दृष्टीकोन विपी:NPOV, विपी:NEU
विकिपीडिया:कायदेशीर धमक्या नकोत विपी:NLT, विपी:LEGAL, विपी:THREAT
विकिपीडिया:मूळ संशोधन नाही विपी:NOR, विपी:OR
विकिपीडिया:वैयक्तिक आक्रमणे नाहीत विपी:NPA, विपी:PA
विकिपीडिया:लेखांची मालकी विपी:OWN
विकिपीडिया:नीती व मार्गदर्शक तत्त्वे विपी:POLICY, विपी:RULES
विकिपीडिया:Proposed deletion विपी:PROD
विकिपीडिया:Sock puppetry विपी:SOCK
विकिपीडिया:सदस्यनाम नीती विपी:NIU, विपी:NOU, विपी:U, विपी:UN
विकिपीडिया:उत्पात विपी:VAND, विपी:VANDAL, विपी:-(
विकिपीडिया:Verifiability विपी:V, विपी:VERIFY
विकिपीडिया:विकिपीडिया काय नाही विपी:NOT, विपी:WI, विपी:WWIN, विपी:WWPIN, विपी:ISNOT, विपी:ALSONOT
विकिपीडिया:विकिपीडिया एक विश्वकोश आहे विपी:ENC
विकिपीडिया:विकिपीडिया शब्दकोश नाही विपी:WINAD, विपी:DICDEF

मार्गदर्शक तत्त्वे[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:List of guidelines विपी:LGL, विपी:LOGL, विपी:GUIDELINES
विकिपीडिया:Assume good faith विपी:AGF, विपी:ASG, विपी:AFG, विपी:GF, विपी:FAITH
विकिपीडिया:Be bold विपी:BB, विपी:BBIUP, विपी:BBIEP, विपी:BOLD, विपी:SOFIXIT
विकिपीडिया:Biographies of living persons विपी:LIVING, विपी:BLP
विकिपीडिया:Categories, lists, and navigation templates विपी:CLS, विपी:CSL
विकिपीडिया:Categorization विपी:CG, विपी:CAT
विकिपीडिया:Citing sources विपी:CITE, विपी:REF
विकिपीडिया:Common knowledge विपी:CK, विपी:COMKNOW
विकिपीडिया:Conflict of interest विपी:COI
विकिपीडिया:Deletion guidelines for administrators विपी:DGFA
विकिपीडिया:Disambiguation विपी:D, विपी:DAB, विपी:DISAM, विपी:DISAMBIG
विकिपीडिया:Disruptive editing विपी:DE, विपी:DISRUPT
विकिपीडिया:Do not disrupt Wikipedia to illustrate a point विपी:POINT
विकिपीडिया:External links विपी:EL, विपी:EXT
विकिपीडिया:Logos विपी:LOGOS, विपी:LOGO
विकिपीडिया:Lyrics and poetry विपी:L&P
विकिपीडिया:Reader विपी:READERS
विकिपीडिया:Manual of Style विपी:MOS, विपी:STYLE, MOS:
विकिपीडिया:Manual of Style/Abbreviations विपी:ABB, विपी:ABBR, MOS:ABB
विकिपीडिया:Manual of Style/Biographies विपी:MOSBIO, विपी:NAMES, MOS:BIO
विकिपीडिया:Manual of Style/China-related articles विपी:MOS-ZH
विकिपीडिया:Manual of Style/Dates and numbers विपी:MOSDATE, विपी:MOSNUM, विपी:DATE, विपी:MOSNUM, MOS:DATE, MOS:NUM
विकिपीडिया:Manual of Style/Disambiguation pages विपी:MOSDAB, विपी:MOSDP, MOS:DAB, MOS:DP
विकिपीडिया:Manual of Style/Ireland-related articles विपी:IMOS, विपी:MOS-IR
विकिपीडिया:Manual of Style/Japan-related articles विपी:MOS-JA, विपी:MOS-JP, विपी:MJ
विकिपीडिया:Manual of Style/Korea-related articles विपी:MOS-KO
विकिपीडिया:Manual of Style/Layout विपी:GTL, विपी:LAY, विपी:LAYOUT
विकिपीडिया:Manual of Style/Lead section विपी:LEAD, विपी:LS
विकिपीडिया:Manual of Style/Linking विपी:MOS-L, MOS:L
विकिपीडिया:Manual of Style/Lists विपी:L, विपी:LIST, विपी:LISTS
विकिपीडिया:Manual of Style/Mathematics विपी:MSM, विपी:MOS-MATH, MOS:MATH
विकिपीडिया:Manual of Style/Pronunciation विपी:MOS-P, विपी:MOSIPA, विपी:PRON
विकिपीडिया:Manual of Style/Self-references to avoid विपी:SRTA, विपी:SELF
विकिपीडिया:Manual of Style/Tables विपी:HTUT
विकिपीडिया:Manual of Style/Titles विपी:MOS-T, MOS:T
विकिपीडिया:Manual of Style/Trademarks विपी:MOS-TM, विपी:MOSTM, MOS:TM
विकिपीडिया:Manual of Style/Writing about fiction विपी:WAF
विकिपीडिया:Naming conventions (Chinese) विपी:NC-ZH
विकिपीडिया:Notability विपी:N
विकिपीडिया:Notability (fiction) विपी:FICT
विकिपीडिया:Notability (music) विपी:MUSIC, विपी:MUS, विपी:NMG
विकिपीडिया:Notability (organizations and companies) विपी:CORP, विपी:ORG
विकिपीडिया:Notability (web) विपी:WEB
विकिपीडिया:Revert only when necessary विपी:ROWN
विकिपीडिया:Signatures विपी:SIG, विपी:SIGNATURE, विपी:SIGN
विकिपीडिया:Spam विपी:NOSPAM, विपी:SPAM
विकिपीडिया:Speedy keep विपी:SK
विकिपीडिया:Spoiler विपी:SPOIL, विपी:SPOILER, विपी:SW
विकिपीडिया:Stub विपी:STUB
विकिपीडिया:Subpages विपी:SP, विपी:SUBP, विपी:SUBPAGE, विपी:SUBPAGES, विपी:DNUS
विकिपीडिया:Talk page guidelines विपी:DISCUSSION, विपी:TALK, विपी:TPG
विकिपीडिया:Talk page templates विपी:TPT
विकिपीडिया:Third opinion विपी:3O, विपी:30, विपी:THIRD, विपी:RF3O
विकिपीडिया:Wikimedia sister projects विपी:SISTER, विपी:SIS, विपी:MOSSIS

इतर[संपादन]

साचे,साधने,व इतर स्रोत[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:WikiProject edit counters विपी:KATE, विपी:KT
विकिपीडिया:Template messages विपी:TM
विकिपीडिया:Welcoming committee/Welcome templates विपी:WT
विकिपीडिया:Template messages/Cleanup विपी:TC, विपी:TM/CLEAN
विकिपीडिया:Template messages/Compact tables of contents विपी:TMTOC, विपी:TM/TOC, विपी:CTOC
विकिपीडिया:Template messages/Deletion विपी:TDEL, विपी:TM/DEL
विकिपीडिया:Template messages/Disputes विपी:TM/DISP
विकिपीडिया:Template messages/File namespace विपी:TMFN, विपी:TMIN
विकिपीडिया:Template messages/General विपी:TMG, विपी:TM/GENERAL
विकिपीडिया:Template messages/Maintenance विपी:TMAIN, विपी:TM/MAIN
विकिपीडिया:Template messages/Redirect pages विपी:TMR, विपी:TM/R
विकिपीडिया:Template messages/Talk namespace विपी:TTALK, विपी:TM/TALK
विकिपीडिया:Template messages/User talk namespace विपी:TUSER, विपी:UTM, विपी:USETEMP
विकिपीडिया:Template namespace विपी:TMP

ईतर[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:WikiProject Wikify विपी:WIKIFY, विपी:WFY, विपी:IFY
Category:Stubs CAT:STUBS, CAT:STUB
Category:Wikipedia categories in need of attention विपी:CINA
Category:Wikipedia essays CAT:E, CAT:ESSAY, CAT:ESSAYS
Category:Wikipedia fully-protected edit requests CAT:EP, CAT:PER
Template:In the news T:ITN
विकिपीडिया:Community portal/Opentask विपी:CLIPPY
Template:Talkback विपी:TBACK
विकिपीडिया:Barnstars विपी:BARN, विपी:STAR, विपी:BS, विपी:*, विपी:BARNSTAR
विकिपीडिया:Odometer विपी:ODO
विकिपीडिया:List of shortcuts/Project shortcuts विपी:वीपीR
विकिपीडिया:Shortcuts to talk pages WT:WT
विकिपीडिया:Userfication विपी:UFY, विपी:USERFY

लघुपथ आद्याक्षर[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Attribution   (summary page) विपी:A
विकिपीडिया:Bots   (policy) विपी:B
विकिपीडिया:Copyrights   (policy) विपी:प्रता,
विकिपीडिया:निसंदिग्धीकरण   (guideline) विपी:निसं
विकिपीडिया:FAQ/Editing   (help page) विपी:E
विकिपीडिया:Non-free content   (guideline) विपी:F
विकिपीडिया:Glossary   (help page) विपी:G
साहाय्य:Contents   (help menu) विपी:H
विकिपीडिया:Introduction   (help page) विपी:I
विकिपीडिया:WikiProject Jazz विपी:J
विकिपीडिया:Keyboard shortcuts   (help page) विपी:K
विकिपीडिया:Manual of Style/Lists  (guideline) विपी:L
विकिपीडिया:Mediation   (policy) विपी:M
विकिपीडिया:Notability   (guideline) विपी:N
विकिपीडिया:Orphan   (help page) विपी:O
विकिपीडिया:Portal   (project) विपी:P
विकिपीडिया:Questions   (help page, directory) विपी:Q
विकिपीडिया:Redirect   (how-to guideline) विपी:R
साहाय्य:Searching   (help page) विपी:S
विकिपीडिया:Tutorial   (help page) विपी:T
विकिपीडिया:Username policy   (policy) विपी:U
विकिपीडिया:Verifiability   (policy) विपी:V
विकिपीडिया:Dashboard    (news page) विपी:W
विकिपीडिया:WikiProject Christianity विपी:X
विकिपीडिया:Help desk विपी:Y
विकिपीडिया:WikiProject Zoo विपी:Z

हेही पहा[संपादन]

साचा:विकिपीडिया याद्या साचा:PartofHelpContents