विकिपीडिया:लघुपथांची यादी

लघुपथ: विपी:लया/प्रल
विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

साचा:Locutions pages header

लघुपथ यादी


आद्याक्षरीत पुनर्निर्देशनांची ही यादी आहे व ही ती पाने आहेत जी (मुख्यत्वे विकिपीडिया नामविश्वे या)कडे नेतात. समाजाशी संबंधीत लघुपथांच्या यादीसाठी जसे,विकिप्रकल्पदालन,अनुक्रमे विपी:WPR विपी:PORTCUT, बघा. विकिपीडिया चर्चेतील पानांच्या यादीसाठी विच:विच बघा. तांत्रिक तपशीलासाठी विपी:SHORT बघा.

इतर याद्यांसाठी व अनुक्रमणिकेसाठी विकिपीडिया:यादी बघा.


लघुपथ कसा तयार करावा[संपादन]

साचा:TOC right पुनर्निर्देशने म्हणून लघुपथ उपलब्ध असतात.ते त्या लघुपथाकडे निर्देश करतात. (उदाहरणार्थ, विकिपीडिया:START) या लक्ष्यपानाकडे.(या प्रकरणात, दालन:आशय). याची नोंद घ्या कि प्रकल्प लघुपथ हे बहुधा "विपी" या उपसर्गाद्वारे यादीत असतात, न कि "विकिपीडिया" असे; याचे कारण असे आहे कि, जेंव्हा "विपी" हे एखाद्या पानाच्या नावात अर्धविरामासमोर येते,विकिपीडिया त्यास आपोआप "विकिपीडिया" म्हणून विस्तृत करतो.म्हणून, "विपी:" असे लघुपथ निर्माण करावयाची गरज नाही कारण ते "विकिपीडिया:" च्या विरुद्ध आहे."विपी" सारखे उपसर्ग विकिपीडिया:लघुपथ#उपसर्गांची यादी येथे सापडतील.

लघुपथ पुनर्निर्देशनांना साचा:लघुपथापासूनचे पुनर्निर्देशन (संपादन चर्चा दुवे इतिहास) अशी खूणपताका हवी म्हणजे ते आपोआप वर्ग:लघुपथापासूनची पुनर्निर्देशने मध्ये स्वयं-वर्गीत होतील.

उदाहरण:   #पुनर्निर्देशन [[लेखनाव]] {{लघुपथापासूनचे पुनर्निर्देशन}}


विश्वकोशाची न्याहाळणी[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
दालन:आशय विपी:सुरु, विपी:आशय, विपी:हुडका
दालन:Contents/Outlines विपी:OOK
दालन:आशय/याद्या विपी:LOT
दालन:Featured content विपी:FC
दालन:सद्य घटना विपी:CURRENT
दालन:Contents/Glossaries विपी:GLO, विपी:LG
दालन:Contents/Overviews विपी:LOO, विपी:VIEW
दालन:आशय/दालने P:, विपी:PORT, P:CP
दालन:आशय/वर्ग विपी:BROWSE, विपी:TI
विकिपीडिया:दालन/शब्दकोश विपी:P/D, P:D
दालन:आशय/A–Z अनुक्रमणिका विपी:QI
विकिपीडिया:शब्दकोश विपी:DIR, विपी:INDEX
विकिपीडिया:Editor's index to Wikipedia विपी:EIW, विपी:A-Z


दालन लघुपथ[संपादन]

ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.

ही दालन नामविश्वातील दालन पानांना असलेली आद्याक्षरीत लघुपथांची यादी आहे.साधारण लघुपथांसाठी व इतर उपयुक्त याद्यांसाठी, वरचे बाजूस असलेली सुचालन पट्टीका बघा.

लेखनाव पुनर्निर्देशने
दालन:Aerosmith दा:AERO
दालन:Ancient Near East दा:ANE
दालन:Architecture दा:ARCH
दालन:Argentina दा:ARG
दालन:कला दा:A
दालन:ऑस्ट्रेलिया दा:AU, दा:AUS, Wदा:AU
दालन:विमानन दा:विमान
दालन:बांगलादेश दा:बांदे
दालन:बराक ओबामा दा:BO
दालन:The Beatles दा:TB
दालन:Beer दा:BEER
दालन:Book of Mormon दा:BOM, दा:BM
दालन:Comics दा:C
दालन:Community of Christ दा:COC, दा:RLDS
दालन:कॅनडा दा:कॅ
दालन:Cape Verde दा:CV
दालन:Conservatism दा:RIGHT
दालन:Cooperatives दा:COOP
दालन:Cryptozoology दा:CRYZOO
दालन:पेय दा:पेय
दालन:Dragonlance दा:DL
दालन:यूरोप दा:यूरोप
दालन:Ethiopia दा:ETH
दालन:आग दा:आग
दालन:Fascism दा:FASC
दालन:अन्न दा:अन्न
दालन:Geert Wilders दा:GEW, दा:PVV
दालन:भूगोल दा:भू
दालन:जागतिक तापमानवाढ दा:जाता
दालन:जर्मनी दा:जर्म
दालन:Grey's Anatomy दा:SGH
दालन:Haiti दा:HT, दा:HAI
दालन:हवाई दा:हवा, दा:हवाई
दालन:हाँगकाँग दा:हॉकॉ, Wदा:PHK
दालन:इतिहास दा:इति
दालन:History of the Latter Day Saint movement दा:HL, दा:HLDS
दालन:भारत दा:भारत, विपी:भा
दालन:ईटली दा:ईट
दालन:Jerusalem दा:JER
दालन:Judaism दा:JEW
दालन:Jupiter दा:J, दा:JOVE
दालन:कोरिया दा:कोर
दालन:Law of England and Wales दा:ENGLAW
दालन:लंडन दा:लं
दालन:London Transport दा:LT, दा:TFL, दा:LUL, दा:TUBE
दालन:Latin America दा:LA
दालन:Latter Day Saints दा:LDSM, दा:MORMON
दालन:LDS Church दा:LDS, दा:LDSCHURCH, दा:MORMONS, दा:MORMONCHURCH
दालन:साहित्य दा:साही
दालन:Led Zeppelin दा:LZ
दालन:The Legend of Zelda दा:Z
दालन:Mario दा:M
दालन:Massively multiplayer online games दा:MMO, दा:MMOG
दालन:Missouri दा:MO
दालन:संगीत दा:संगी
दालन:Nanotechnology दा:NT
दालन:New France दा:NF
दालन:New Zealand दा:NZ
दालन:Nintendo दा:N
दालन:North East England दा:NEE
दालन:Novels दा:NOV
दालन:Oceania दा:O
दालन:Ottawa दा:OTW, दा:OT
दालन:Oxfordshire दा:OX
दालन:Philippines दा:PH, दा:RP
दालन:Poland दा:PL
दालन:धर्म दा:धर्म
दालन:Right-wing populism दा:POP, दा:RPO
दालन:Scotland दा:SCO, दा:SCOT
दालन:Sega दा:SE
दालन:Sonic the Hedgehog दा:SON
दालन:South East England दा:SEE, Wदा:SEE
दालन:अंतराळ दा:अंरा
दालन:तारा दा:तारा, दा:ST
दालन:Supreme Court of the United States दा:SCOTUS
दालन:Switzerland दा:CH
दालन:तंत्रज्ञान दा:तंत्र
दालन:रेल्वेगाड्या दा:रेल्वे
दालन:Ukraine दा:UKR
दालन:United Kingdom दा:UK
दालन:संयूक्त राज्ये दा:संरा, दा:संराज्ये
दालन:University of Cambridge दा:CANTAB
दालन:University of Oxford दा:OXFORD
दालन:Video games दा:VG
दालन:Wine दा:WINE
दालन:Featured portals दा:FP, Wदा:FPORT
Wikipedia:Featured portal candidates Wदा:FPCAN, Wदा:FPOC

प्रकल्प लघुपथ[संपादन]
आशय विकिप्रकल्प[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आशय विपी:विप्रआ
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प बाह्यरेखा विपी:WPOOK
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विषयांची यादी विपी:विप्रविया
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प शब्दसंग्रह विपी:विप्रविश
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वर्ग विपी:विप्रव
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प दालने विपी:apporter

विषयानुसार विकिप्रकल्प[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Adelaide विपी:ADEL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Aerosmith विपी:AERO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आफ्रिका विपी:आफ्रि, विपी:WPAFRICA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प AIDS विपी:AIDS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Albums विपी:ALBUM, विपी:ALBUMS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ancient Near East विपी:ANE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प प्राणी विपी:विप्रप्राणी, विपी:विप्रप्रा, विपी:WPAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Animation विपी:ANIMATION
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Animation/Family Guy work group विपी:FG, विपी:FAMILYGUY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Animation/Machinima work group विपी:MACH, विपी:WPMACH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Anime and manga विपी:ANIME
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Anti-war विपी:WPA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Anthroponymy विपी:APO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Apple Inc. विपी:APPLE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Archaeology विपी:ARCHAEO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Argentina विपी:AR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Arthropods विपी:ARTH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आसाम विपी:आसाम
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Austin विपी:ATX, विपी:AUSTIN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Australia विपी:AUS, विपी:AUSTRALIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Australian law विपी:AL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Australian literature विपी:ALIT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Austria विपी:AUT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विमानन विपी:विमान
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Aztec विपी:AZTEC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Banksia विपी:BANKSIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प बांगलादेश विपी:विबांदेश
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Battlestar Galactica विपी:BSG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प The Beatles विपी:BEATLES, विपी:TB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Beer विपी:BEER, विपी:WPB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Beer/Pub Taskforce विपी:PUBS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bedfordshire विपी:BEDS, विपी:BEDFORDSHIRE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Benin विपी:BENIN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Biathlon विपी:BIATHLON
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Big Ten विपी:BIGTEN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bibliographies विपी:BIB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आत्मचरित्र विपी:आत्मच, विपी:विआत्म
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प पक्षी विपी:विप्रपक्षी
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Blu-ray विपी:BLU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Burundi विपी:BURUNDI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bob Dylan विपी:DYLAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प पुस्तके विपी:विप्रपुस्त, विपी:विप्रपुस्तके
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Boston Red Sox विपी:SOX, विपी:BOSOX
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प पूल विपी:पूल, विपी:विपूल
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Brisbane विपी:BRIS, विपी:BRISBANE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bulgaria विपी:BG, विपी:BUL, विपी:WPBG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Burkina Faso विपी:BURK, विपी:BURKINA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प California विपी:CAL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प California/Southern California task force विपी:SOCAL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cambodia विपी:CAM,विपी:CAMBODIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Canadian football विपी:CFL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cannabis विपी:CANN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cape Verde विपी:PCV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cartoon Network विपी:WPCN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cats विपी:WPCAT, विपी:CLC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cephalopods विपी:CEPH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cetaceans विपी:CETA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Chemicals विपी:CHEM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Chess विपी:CHESS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Children's literature विपी:CHL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Classical music विपी:CM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Climbing विपी:CLIMB,विपी:CLIMBING, विपी:SLOPER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Coldplay विपी:COLDPLAY,विपी:MYLOXYLOTO, विपी:PARACHUTES, विपी:WHITESHADOWS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प College Basketball विपी:WPCBB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प College football विपी:CFB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Comics विपी:CMC, विपी:COMIC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Comics/Webcomics work group विपी:WCX, विपी:WEBCOMIC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Computational Biology विपी:COMPBIO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Computer Security विपी:COMPSEC, विपी:CSEC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Computing विपी:COMP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Conservatism विपी:RIGHT, विपी:CNSV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Countries विपी:WPC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cue sports विपी:CUE, विपी:WPCUE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cue sports/Notability विपी:CUENOT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cricket विपी:CRICKET
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cryptozoology विपी:CRYZOO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Czech Republic विपी:CZECH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Darts विपी:DARTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Disability विपी:DISABILITY, विपी:DISAB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Doctor Who विपी:WHO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Dogs विपी:DOGS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Drum Corps विपी:WDC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Dungeons & Dragons विपी:DND, विपी:D&D
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प EastEnders विपी:WPEE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ecology विपी:ECO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Education in Canada विपी:EiC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ethiopia विपी:ETH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Evanescence विपी:EV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Event Venues विपी:ARENAS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Fashion विपी:FASH, विपी:FASHION
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Feminism विपी:FEMINISM, विपी:FEM, विपी:XX
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Figure Skating विपी:FIGURE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Film विपी:FILM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Firearms विपी:GUNS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Firefly विपी:FIREFLY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Florida विपी:FLA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प अन्न व पेये विपी:विप्रअन्न, विपी:विप्रअपे
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Bartending Task Force विपी:BARTF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Beverages Task Force विपी:WPSD, विपी:BEV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Beverages Task Force/Coffee and Tea task force विपी:C&T
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Desserts task force विपी:BRR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Herbs and Spices task force विपी:HERBS, विपी:SPICES
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Mixed Drinks Task Force विपी:MIX, विपी:COCKTAIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football विपी:WPF, विपी:FOOTBALL, विपी:FOOTY, विपी:SOCCER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football/Association football variants task force विपी:FVTF, विपी:FV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football/England task force विपी:EFTF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football/Sheffield Wednesday task force विपी:SWFC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Former countries विपी:WPFC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Furry विपी:FURRY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Georgia (U.S. state) विपी:WPGEO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Georgia (U.S. state)/South Georgia (U.S. state) task force विपी:GASV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Germany विपी:GER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Golf विपी:GOLF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Grey's Anatomy विपी:SGH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Haiti विपी:HT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hawaii विपी:HAWAII
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hertfordshire विपी:HERTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hip hop विपी:HH, विपी:HIPHOP, विपी:G-UNIT, विपी:G-UNIT RECORDS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Home Living विपी:HLWP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Homeopathy विपी:HOMEOPATHY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hong Kong विपी:HK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ice Hockey विपी:HOCKEY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hungary विपी:HUN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Iceland विपी:ICE, विपी:ICELAND
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Indonesia विपी:ID
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प India विपी:INDIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Indian Premier League विपी:IPL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प International law विपी:WPIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Iowa विपी:IOWA, विपी:WPIA, विपी:IA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Israel विपी:ISR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प James Bond विपी:007, विपी:BOND, विपी:OO7
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Judaism विपी:JEW, विपी:JUDAISM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Kentucky विपी:WPKY, विपी:KENTUCKY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Kenya विपी:KE, विपी:KEN, विपी:KENYA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Korea विपी:KOREA, विपी:KO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Knots विपी:KNOTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lakes विपी:LAKES
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lacrosse विपी:LAX, विपी:WLAX, विपी:LACROSSE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Latter Day Saint movement विपी:LDS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Law विपी:LAW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Law Enforcement विपी:LE, विपी:LAWENFORCE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lebanon विपी:LEB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lesotho विपी:LESOTHO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प LGBT studies विपी:LGBT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प London विपी:LON
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प London Transport विपी:LT, विपी:LUL, विपी:TUBE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mammals विपी:MAM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Martial arts विपी:WPMA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Massachusetts विपी:MASS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mathematics/PlanetMath Exchange विपी:PMEX
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Media franchises विपी:WFs
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Medicine विपी:MED
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Melbourne विपी:MELB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mesoamerica विपी:MESO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Meteorology विपी:METEO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Metros of the former Soviet Union विपी:SOVMETRO, विपी:METRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Microbiology विपी:MICRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Military history विपी:MILHIST, विपी:MIL, विपी:MILITARY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Military history/Middle Eastern military history task force विपी:AIC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mixed martial arts विपी:MMA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Molecular and Cellular Biology विपी:MCB, विपी:WPMCB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Montenegro विपी:WPCG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mountains विपी:MOUNTAINS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Musicians विपी:MUSICIAN, विपी:MUSICIANS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Musicians/Categorization विपी:MUSCAT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प NASCAR विपी:NASCAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प National Football League विपी:NFL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प National Football League/Pittsburgh Steelers subproject विपी:STEELERS, विपी:NFL/PS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Nepal विपी:NEPAL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New Hampshire विपी:NH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New Jersey विपी:NJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New Jersey/Education विपी:EDNJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New York City विपी:NYC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New York City Public Transportation विपी:NYCPT, विपी:NYPT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प North East England विपी:T&W
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels विपी:NV, विपी:NOVEL, विपी:NOVELS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/19th century task force विपी:NOV19
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Article alerts विपी:NOVALERTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Assessment विपी:NOVA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Automation विपी:NOVAUTO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Cleanup listing विपी:NOVCLEAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Collaboration विपी:NOVCOTW, विपी:NOVCOTF, विपी:NOVCOTM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Coordinators विपी:NVCOORD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Crime task force विपी:NOVCR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Chronicles of Narnia task force विपी:NARNIA, विपी:WPNAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Fantasy task force विपी:NOVFAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Lemony Snicket task force विपी:LEM, विपी:ASUE, विपी:ASOUE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/NewArticles विपी:NOVNEW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Outreach विपी:NOVO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Peer review विपी:NOVPR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Science fiction task force विपी:NOVSF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Shannara task force विपी:SHANNARA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Short story task force विपी:NOVSS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Twilight task force विपी:TWILIGHT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Numismatics विपी:NUMIS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प NZR विपी:NZR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oklahoma विपी:OK, विपी:WPOK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oklahoma/OU विपी:OU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Olympics विपी:OLY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Opera विपी:WPO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oregon विपी:WPOR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Organizations विपी:ORGZ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oz विपी:OZ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Peerage and Baronetage विपी:PEER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Peru विपी:PERU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Pharmacology विपी:PHARM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Philadelphia Phillies विपी:PHILLIES, विपी:PHILS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Philosophy विपी:WPP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Linguistics/Phonetics विपी:PHON, विपी:PHONETICS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Photography विपी:PH, विपी:FOTO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Piracy विपी:PIRACY, विपी:PIRATE, विपी:YAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वनस्पती विपी:विप्रवनस्पती
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Poker विपी:POKER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Poland विपी:WPPL, विपी:POLAND
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Politics विपी:POLITICS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Politics/Fascism विपी:FASC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Polytechnic University of the Philippines विपी:PUP, विपी:POLYUPHIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Primates विपी:PRIM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Professional sound production विपी:PSP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Professional wrestling विपी:PW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Prussia विपी:PRUSSIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Puerto Rico विपी:PUR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Radio विपी:RADIO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rapid transit विपी:RTPJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Reenactment विपी:REENACT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rivers विपी:RIVER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rowing विपी:ROW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Royalty and Nobility विपी:ROY, विपी:ROYAL, विपी:ROYALTY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rugby union विपी:RU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Russia विपी:RUSSIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rwanda विपी:RWANDA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sailor Moon विपी:SM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Severe weather विपी:SEVERE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Skiing and Snowboarding विपी:SKI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Songs विपी:SONG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प South America विपी:SOUTHAM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प South Dakota विपी:SDAK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Spain विपी:SPAIN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Spoken Wikipedia विपी:NOISE, विपी:SPOKEN, विपी:WSW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sports विपी:SPORT, विपी:SPORTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Stations विपी:STA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Statistics विपी:WPSTAT, विपी:WPSTATS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Streetcars विपी:TRAM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Soviet Union विपी:USSR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sudan विपी:SUD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प SUNY विपी:SUNY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Surrey विपी:SURREY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sweden विपी:SWEDEN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Switzerland विपी:CH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sydney विपी:SYD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Table tennis विपी:WPTT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tanzania विपी:TANZ, विपी:TZ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Television विपी:TV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Television/Heroes task force विपी:HEROES, विपी:WPH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Television Game Shows विपी:TVGS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tennessee विपी:TN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Texas विपी:TEXAS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Texas A&M विपी:TAMU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Thomas विपी:THOMAS, विपी:TTEF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tibet विपी:TIBET
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Time विपी:TIMEPRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Togo विपी:TOGO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tokusatsu विपी:TOKU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Trains विपी:TWP, विपी:RR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Trains in Japan विपी:TIJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Transport in Scotland विपी:TIS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Travel and Tourism विपी:WPTOUR, विपी:WPTRAVEL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tree of Life विपी:TOL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प U.S. Roads विपी:USRD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प U.S. Roads/Wisconsin विपी:WIH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Uganda विपी:UGANDA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प UK Railways विपी:UKT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प UK Trams विपी:TUK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प UK Waterways विपी:UKW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प United States विपी:USA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Universities विपी:UNI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Vancouver विपी:VANCOUVER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games विपी:VG, विपी:CVG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/Mortal Kombat विपी:MK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/PlayStation विपी:TPSP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/eSports विपी:ESPORTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/Blizzard विपी:BLIZZARD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Visual arts विपी:WPVA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Warhammer 40,000 विपी:40K
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Washington विपी:WPWA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Westerns विपी:WESTERNS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Wine विपी:WINE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Wisconsin विपी:WPWI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Writing systems विपी:WPW

साधारण विकिप्रकल्प व संपादन खात्यांचे लघुपथ[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Article Collaboration and Improvement Drive विपी:AID
विकिपीडिया:Articles requested for more than a year विपी:AR1
विकिपीडिया:बॉट विपी:B, विपी:BOT, विपी:BOTS
विकिपीडिया:बॉट पॉलिसी विपी:BOTPOL
विकिपीडिया:स्वच्छता खाते विपी:CDEP
विकिपीडिया:स्वच्छता कार्यदल विपी:TASK, विपी:CT
विकिपीडिया:Collaboration of the week विपी:COTW
विकिपीडिया:Dead-end pages विपी:DEP
विकिपीडिया:दुवे असणारी निःसंदिग्धीकरण पाने विपी:DPL
विकिपीडिया:Harmonious editing club विपी:HEC
विकिपीडिया:Living People Patrol विपी:LPU
विकिपीडिया:Most wanted articles विपी:MWA
विकिपीडिया:नविन लेख (Australia) विपी:NAA
विकिपीडिया:Orphan विपी:O
विकिपीडिया:Today's featured article विपी:TFA
विकिपीडिया:भाषांतर विपी:भार
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू विपी:WC
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/सदस्य विपी:WC/M
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विपी:PJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Arbitration Enforcement विपी:WPAE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वर्ग विपी:CATP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Citizendium Porting विपी:CZPORT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Council विपी:COUNCIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Council/Proposals विपी:COUNCIL/P, विपी:WPPRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Countering systemic bias विपी:CSB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प निःसंदिग्धीकरण विपी:WPDIS, विपी:WPDAB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Fact and Reference Check विपी:FACT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Guild of Copy Editors विपी:GOCE, विपी:COPYEDITORS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प नसणारे विश्वकोशिय लेख विपी:MEA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Missing encyclopedic articles/Hot विपी:HOT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Stub sorting विपी:WSS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Stub sorting/Stub types विपी:WSS/ST, विपी:STUBS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization विपी:SBS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization/Cheatsheet विपी:SBS/C, विपी:SBSCHEAT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization/Guidelines विपी:SBS/G, विपी:SBSGUIDE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization/Templates विपी:SBS/T
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प चर्चा पाने विपी:WPTP, विपी:TPCC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प साचे विपी:WPT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Timeline Tracer विपी:TIMETRACE, विपी:TIMET
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प सदस्य ताकिद विपी:UW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Userboxes विपी:UB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Unsourced Article Rescue विपी:UAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विकिकरण विपी:WWF, विपी:WIKI, विपी:WPWF

सामान्य माहिती,साहाय्य व प्रशिक्षणे[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:विकिपीडियात योगदान करणे विपी:वियोक विपी:कसे
विकिपीडिया:स्वागत चमू/विकिपीडियात स्वागत आहे विपी:स्वा, विपी:स्वाच, विपी:स्वागत
विकिपीडिया:प्रस्तावना विपी:प्रस्ता
विकिपीडिया:खाते यादी विपी:खाते, विपी:डिरे
विकिपीडिया:जलद यादी विपी:जया, विपी:जलद
सहाय्य:आशय विपी:सहाय्य, विपी:आशय, विपी:स, स:H, P:H,विपी:सआ
सहाय्य:आशय/यादी स:यादी, विपी:सयादी, स:सया
विकिपीडिया:प्रश्न विपी:?, विपी:???, विपी:प्रश्न
सहाय्य:चर्चापान पुरालेखित करणे विपी:पुराले, विपी:AATP
सहाय्य:सूत्र दर्शविणे विपी:सूद, विपी:सूत्र
सहाय्य:संपादन सारांश विपी:संपासा, विपी:संसारां, विपी:ESविपी:संसा
सहाय्य:संपादन विपी:ससं, स:संपा, विपी:H2EAP
सहाय्य:तळटिपा विपी:तटि,विपी:तटिपा
सहाय्य:आपली सही कशी टाकावी विपी:सहीस
सहाय्य:संचिकापान विपी:संपा
सहाय्य:आंतरभाषिक दुवे स:आंदु
सहाय्य:आंतरविकि दुवे विपी:आंवि
सहाय्य:जादूई शब्द विपी:जादूई
सहाय्य:छोटी संपादने विपी:छोसं
सहाय्य:Mobile access विपी:WAP, विपी:MOBILE, विपी:IPHONE
सहाय्य:पुनर्निर्देशन स:पुनि
सहाय्य:अलीकडील बदल विपी:अब,विपी:अबदल, स:अब
सहाय्य:शोधणे विपी:शोध, विपी:शो
सहाय्य:विभाग विपी:विग
सहाय्य:झलक दाखवा विपी:झदा
सहाय्य:विशेष पान विपी:विपा
सहाय्य:दुवा विपी:दुवा, विपी:दुवे
सहाय्य:रंग वापरणे विपी:रंग,विपी:रंवा
सहाय्य:चर्चा पान वापरणे विपी:चपा,विपी:चपावा
सहाय्य:येथे काय जोडले आहे विपी:काजोआ
विकिपीडिया:प्रशासकांनी कसे-करावे मार्गदर्शिकाAdministrators' how-to guide विपी:AHTG, विपी:ADMINGUIDE
विकिपीडिया:As of विपी:AO
विकिपीडिया:गणकदोष अहवाल व प्रारुपण विनंत्या विपी:गदोष,विपी:गदोअ
विकिपीडिया:आपली कॅशे टाळा विपी:कॅटा,विपी:आकॅटा, विपी:कॅटाळा
विकिपीडिया:वर्गीकरण विपी:वर्गी
विकिपीडिया:आपण जाणता काय विपी:आजाका, विपी:जाका
विकिपीडिया:संपादन विनंती विपी:संवि, विपी:संविनंती
विकिपीडिया:Edit summary legend विपी:ESL
विकिपीडिया:परवानगीच्या विनंत्यांचे उदाहरण विपी:परवि
विकिपीडिया:Extended image syntax विपी:EIS
विकिपीडिया:नेहमीचे प्रश्न विपी:नेप्र
विकिपीडिया:नेहमीचे प्रश्न/वाचक विपी:वानेप्र
विकिपीडिया:FAQ/शाळा विपी:शानेप्र
विकिपीडिया:वगळण्याची मार्गदर्शिका विपी:वमा, विपी:वगळमा,
विकिपीडिया:साहाय्य मेज विपी:समे
विकिपीडिया:How to fix cut-and-paste moves विपी:CPMV, विपी:CUTPASTE, विपी:HISTMERGE
विकिपीडिया:आयआरसी विपी:आयआर
विकिपीडिया:Line-break handling विपी:NOBR
विकिपीडिया:विपत्र याद्या विपी:विया, विपी:विपत्र
विकिपीडिया:माध्यमांच्या प्रताधिकारांबाबतचे प्रश्न विपी:MCQ
विकिपीडिया:पानाचे स्थानांतरण विपी:स्थानां, विपी:पास्था
विकिपीडिया:सुचालन साचे विपी:सुसा
विकिपीडिया:नविन सदस्याचे साहाय्य पानNew contributors' help page विपी:नसस
विकिपीडिया:NPOV dispute विपी:NPOVD, विपी:DRIVEBY
विकिपीडिया:Oversight विपी:OVER, विपी:SIGHT, विपी:OVERSIGHT
विकिपीडिया:Picture peer review/Archives विपी:PPRA
विकिपीडिया:Picture tutorial विपी:PIC
विकिपीडिया:Piped link विपी:PIPE
विकिपीडिया:दालन विपी:दा, विपी:दालन
विकिपीडिया:Public domain विपी:PD
विकिपीडिया:Public domain resources विपी:PDR
विकिपीडिया:Recent changes patrol विपी:अबप,विपी:अपहारा
विकिपीडिया:पुनर्निर्देशन विपी:पुनि, विपी:पुनर, विपी:पुनिर्देश, विपी:REDIRECT
विकिपीडिया:Reference desk विपी:संदमे
विकिपीडिया:Reference desk/all विपी:RD/ALL
विकिपीडिया:Reference desk/Archives विपी:RD/A
विकिपीडिया:Reference desk/Computing विपी:RD/COMP, विपी:RD/C
विकिपीडिया:Reference desk/Entertainment विपी:RD/E, विपी:RD/P
विकिपीडिया:Reference desk/Humanities विपी:RD/H
विकिपीडिया:Reference desk/Language विपी:RD/L, विपी:RD/LANG
विकिपीडिया:Reference desk/Mathematics विपी:RD/MA
विकिपीडिया:Reference desk/Miscellaneous विपी:RD/M, विपी:RD/MISC
विकिपीडिया:Reference desk/Science विपी:RD/S, विपी:RD/SCI
विकिपीडिया:Requested templates विपी:विसा, विपी:विनंतीसा
विकिपीडिया:विकिपीडियाद्वारे संशोधन विपी:विसंशो, विपी:RWW, विपी:RESEARCH
विकिपीडिया:धूळपाटी विपी:धू, विपी:धूळ, विपी:धूपा, विपी:चाचणी
विकिपीडिया:शोध यंत्राची चाचणी विपी:SET
विकिपीडिया:लघुपथ विपी:लघु, विपी:लप, विपी:लपथ
विकिपीडिया:लघुपथांची यादी विपी:वीपी, विपी:लपया
विकिपीडिया:Simplified ruleset विपी:SR
विकिपीडिया:Summary style विपी:SS
विकिपीडिया:Teahouse विपी:TEAHOUSE, विपी:IMNEW, विपी:TH, P:TH, स:TH
विकिपीडिया:साच्यांचे दस्तऐवज विपी:साचाद, विपी:सादस्ता, विपी:/doc
विकिपीडिया:Tip of the day विपी:TOTD
विकिपीडिया:Tips विपी:TIPS
विकिपीडिया:Tutorial विपी:T
विकिपीडिया:वेबॅक मशीन वापरणे विपी:वेबॅम
विकिपीडिया:Using JAWS विपी:JAWS
विकिपीडिया:स्वयंसेवक प्रतिसाद चमू विपी:VRT, विपी:OTRS
विकिपीडिया:Welcoming committee/Standard user greeting विपी:SUG

सहयोग व समाज[संपादन]

चावडी व विशिष्ट आशय[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Featured articles विपी:FA
विकिपीडिया:Featured article candidates विपी:FAC
विकिपीडिया:Featured article review विपी:FAR
दालन:Featured content विपी:FC, विपी:FEATURED
विकिपीडिया:Featured lists विपी:FL
विकिपीडिया:Featured list candidates विपी:FLC
विकिपीडिया:Featured pictures विपी:FP
विकिपीडिया:Featured picture candidates विपी:FPC
दालन:Featured portals विपी:FPO, विपी:FPORT
विकिपीडिया:Featured portal candidates विपी:FPOC, विपी:FPORTC
विकिपीडिया:चावडी विपी:VP, विपी:चा,विपी:चावडी
विकिपीडिया:चावडी (इतर) विपी:VPM
विकिपीडिया:चावडी (नीती) विपी:VPP, विपी:VP/P
विकिपीडिया:चावडी (प्रस्ताव) विपी:VPR
विकिपीडिया:चावडी (तांत्रिक) विपी:VPT, विपी:VP/T

विकिपीडिया व विकिपीडिया समाज[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Bugs, Repairs, and Internal Operational News विपी:BRION
Community bulletin board विपी:CBB
विकिपीडिया:Community portal विपी:COMM, विपी:COMPORT
विकिपीडिया:Content disclaimer विपी:DISC
विकिपीडिया:Facebook directory विपी:FB, विपी:FACE
विकिपीडिया:Glossary विपी:G, विपी:TERM, विपी:GLOSSARY
विकिपीडिया:Goings-on विपी:GO, विपी:GOON
विकिपीडिया:Guidance for younger editors विपी:YOUNG, विपी:GFYA
विकिपीडिया:Legal disclaimer विपी:DNGLA, विपी:IANAL
विकिपीडिया:List of administrators विपी:LA, विपी:LOA
विकिपीडिया:Meetup विपी:MEET
विकिपीडिया:Milestones विपी:MILE
विकिपीडिया:Mirrors and forks विपी:FORKS
विकिपीडिया:Missing Wikipedians विपी:MW, विपी:MISS
विकिपीडिया:Most vandalized pages विपी:MVP
विकिपीडिया:Personal acquaintances विपी:PAQ
विकिपीडिया:Press coverage विपी:PRESS
विकिपीडिया:Reward board विपी:REWARD, विपी:RB
विकिपीडिया:Statistics विपी:ST, विपी:STAT
विकिपीडिया:Syndication विपी:RSS
विकिपीडिया:Testimonials विपी:PRAISE
विकिपीडिया:Userboxes विपी:UBX
विकिपीडिया:Wikipedia Signpost विपी:POST

विकिपीडिया संस्कृती व निबंध[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Arguments to avoid in deletion discussions विपी:AADD, विपी:ATA
विकिपीडिया:Assessing reliability विपी:AREL
विकिपीडिया:Avoid the word "vandal" विपी:ATWV
विकिपीडिया:Beware of the tigers विपी:TIGERS
विकिपीडिया:Controversial articles विपी:CONTROVERSY, विपी:GFCA
विकिपीडिया:Dig विपी:DIG
विकिपीडिया:Don't build the Frankenstein विपी:DBTF, विपी:FRANKIE
विकिपीडिया:Don't-give-a-fuckism विपी:FUCK
विकिपीडिया:Don't stuff beans up your nose विपी:BEANS
विकिपीडिया:Edit warring विपी:EW
विकिपीडिया:Essay directory विपी:ESSAYDIR, विपी:ESSAYLIST, विपी:ESSAYSEARCH
विकिपीडिया:Fancruft विपी:CRUFT
विकिपीडिया:Horns of a dilemma विपी:HORNS
विकिपीडिया:How many legs does a horse have? विपी:LEGS
विकिपीडिया:If it ain't broke, don't fix it विपी:AINT
विकिपीडिया:Independent sources विपी:IS
विकिपीडिया:Non-admin closure विपी:NADC, विपी:NAC
विकिपीडिया:No angry mastodons विपी:NAM
विकिपीडिया:Pokémon test विपी:KAREN
विकिपीडिया:Process is important विपी:PI
विकिपीडिया:Read the archives विपी:RTA, विपी:RTFA
विकिपीडिया:Removal of non-free images विपी:FUIR, विपी:RFUI
विकिपीडिया:Snowball clause विपी:SNOW
विकिपीडिया:Staying cool when the editing gets hot विपी:COOL
विकिपीडिया:Straw polls विपी:STRAW
विकिपीडिया:The Wikipedian's Prayer विपी:PRAY
विकिपीडिया:Up and coming next big thing विपी:EMERGING, विपी:NEXTBIGTHING, विपी:RISING, विपी:SHOWSPOTENTIAL,विपी:UPANDCOMING
विकिपीडिया:Vanispamcruftisement विपी:VSCA
विकिपीडिया:Walled garden विपी:WG, विपी:WALL
विकिपीडिया:We CAN'T cover them all विपी:WECANT
विकिपीडिया:What to do if your article gets tagged for speedy deletion विपी:TAGGED, विपी:IWASTAGGED
विकिपीडिया:Wikipedia is an encyclopedia विपी:ENC
विकिपीडिया:Wikipedia is not about winning विपी:WIN
विकिपीडिया:Wikipedia is not for things made up one day विपी:NFT
विकिपीडिया:Wikipedia is not Google विपी:WING, विपी:NG, विपी:NSE
विकिपीडिया:Writing better articles विपी:1SP, विपी:BETTER
विकिपीडिया:WTF? OMG! TMD TLA. ARG! विपी:WOTTA

विनोदाचे खाते[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Assume bad faith विपी:ABF
विकिपीडिया:Silly Things विपी:BJAODN
विकिपीडिया:Clinic for Wikipediholics विपी:CLINIC
विकिपीडिया:Complete bollocks विपी:BALLS, विपी:CB
विकिपीडिया:Department of Fun विपी:DOF, विपी:FUN
विकिपीडिया:Editcountitis विपी:ITIS
विकिपीडिया:Extreme article deletion विपी:EAD
विकिपीडिया:Lamest edit wars विपी:LAME
विकिपीडिया:List of really, really, really stupid article ideas that you really, really, really should not create विपी:STUPID
विकिपीडिया:List of cabals विपी:LOC
विकिपीडिया:Six degrees of Wikipedia विपी:6DOS, विपी:6DOW
विकिपीडिया:Unusual articles विपी:UA
विकिपीडिया:Wikibreak विपी:WB, विपी:WBRK, विपी:BREAK, विपी:ZZZ
विकिपीडिया:Wikipediholic विपी:HOLIC
विकिपीडिया:Wikipediholism test विपी:WHT
विकिपीडिया:WikiNomad विपी:वीपीNMAD

कार्यप्रणाली, नीती व मार्गदर्शक तत्त्वे[संपादन]

प्रक्रिया[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Administrator intervention against vandalism विपी:AIV
विकिपीडिया:Administrators' noticeboard विपी:AN
विकिपीडिया:Administrators' noticeboard/Edit warring विपी:AN3, विपी:AN/3RR
विकिपीडिया:Administrators' noticeboard/Incidents विपी:ANI, विपी:AN/I
विकिपीडिया:Arbitration/Requests विपी:ARBREQ, विपी:RFAR
विकिपीडिया:Arbitration Committee विपी:AC
विकिपीडिया:Arbitration Committee/Clerks विपी:AC/C
विकिपीडिया:Articles for creation विपी:AFC
विकिपीडिया:Articles for deletion विपी:AFD, विपी:LFD
विकिपीडिया:Articles for deletion/Log/Today विपी:AFD/T विपी:AFD/TODAY
विकिपीडिया:Articles for deletion/Log/Yesterday विपी:AFD/Y
विकिपीडिया:Articles for deletion/Maintenance विपी:AFDM
विकिपीडिया:Articles for deletion/Old विपी:AFDO
विकिपीडिया:Articles for deletion/Common outcomes विपी:AFDP
विकिपीडिया:Categories for discussion विपी:CFD
विकिपीडिया:Cleanup विपी:CLEANUP
विकिपीडिया:Copyright problems विपी:CP, विपी:CV
विकिपीडिया:Deletion review विपी:DRV विपी:VFU
विकिपीडिया:Files for discussion विपी:IFD
विकिपीडिया:Graphics Lab/Maintenance/Images for cleanup विपी:IFC
विकिपीडिया:Long-term abuse विपी:LTA
विकिपीडिया:Maintenance विपी:WM
विकिपीडिया:Mediation Committee विपी:MC
विकिपीडिया:Miscellany for deletion विपी:MFD
विकिपीडिया:Peer review विपी:PR
विकिपीडिया:Proposed mergers विपी:PM
विकिपीडिया:पुनर्निर्देशने for discussion विपी:RFD
विकिपीडिया:Requested articles विपी:RA
विकिपीडिया:Requested moves विपी:RM
विकिपीडिया:Requested pictures विपी:RP
विकिपीडिया:Requests for adminship विपी:RFA, विपी:VFA
विकिपीडिया:Requests for comment विपी:RFC, विपी:RFROAA
विकिपीडिया:Requests for comment/User conduct विपी:RFC/USER
विकिपीडिया:Requests for history merge विपी:SPLICE
विकिपीडिया:Requests for mediation विपी:RFM
विकिपीडिया:Requests for oversight विपी:RFO
विकिपीडिया:Requests for page protection विपी:RFPP, विपी:RFP, विपी:RPP
विकिपीडिया:RFA summary विपी:RFASUM
विकिपीडिया:Templates for discussion विपी:TFD
विकिपीडिया:Templates with red links विपी:TRL

नीती[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:प्रचालक विपी:ADMIN, विपी:SYSOP, विपी:MOP
विकिपीडिया:Appealing a block विपी:AAB, विपी:APPEAL
विकिपीडिया:Article titles विपी:AT, विपी:TITLE
विकिपीडिया:Banning policy विपी:BAN
विकिपीडिया:Blocking policy विपी:BP, विपी:BLOCK
विकिपीडिया:Bot policy विपी:BOTPOL
विकिपीडिया:Consensus विपी:CON, विपी:CONS
विकिपीडिया:Criteria for speedy deletion विपी:CSD
विकिपीडिया:सभ्यता विपी:CIVIL
विकिपीडिया:कायदा आणि प्रताधिकारमुक्ती प्रकल्प विपी:प्रता, विपी:काप्रप्र,विपी:काआप्रप्र
विकिपीडिया:वगळण्याची नीती विपी:DP, विपी:DEL, विपी:DELETE
विकिपीडिया:Dispute resolution विपी:DR
विकिपीडिया:संपादन नीती विपी:EP
विकिपीडिया:संपादन ताकिद विपी:EW, विपी:WAR
विकिपीडिया:Harassment विपी:HA
विकिपीडिया:सर्व नियमांकडे दुर्लक्ष करा विपी:IAR
विकिपीडिया:अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट विपी:EXEMPT, विपी:IPEXEMPT, विपी:IPBE
विकिपीडिया:Image use policy विपी:IUP
विकिपीडिया:नीतींची यादी विपी:LOP
विकिपीडिया:बघण्याचा तटस्थ दृष्टीकोन विपी:NPOV, विपी:NEU
विकिपीडिया:कायदेशीर धमक्या नकोत विपी:NLT, विपी:LEGAL, विपी:THREAT
विकिपीडिया:मूळ संशोधन नाही विपी:NOR, विपी:OR
विकिपीडिया:वैयक्तिक आक्रमणे नाहीत विपी:NPA, विपी:PA
विकिपीडिया:लेखांची मालकी विपी:OWN
विकिपीडिया:नीती व मार्गदर्शक तत्त्वे विपी:POLICY, विपी:RULES
विकिपीडिया:Proposed deletion विपी:PROD
विकिपीडिया:Sock puppetry विपी:SOCK
विकिपीडिया:सदस्यनाम नीती विपी:NIU, विपी:NOU, विपी:U, विपी:UN
विकिपीडिया:उत्पात विपी:VAND, विपी:VANDAL, विपी:-(
विकिपीडिया:Verifiability विपी:V, विपी:VERIFY
विकिपीडिया:विकिपीडिया काय नाही विपी:NOT, विपी:WI, विपी:WWIN, विपी:WWPIN, विपी:ISNOT, विपी:ALSONOT
विकिपीडिया:विकिपीडिया एक विश्वकोश आहे विपी:ENC
विकिपीडिया:विकिपीडिया शब्दकोश नाही विपी:WINAD, विपी:DICDEF

मार्गदर्शक तत्त्वे[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:List of guidelines विपी:LGL, विपी:LOGL, विपी:GUIDELINES
विकिपीडिया:Assume good faith विपी:AGF, विपी:ASG, विपी:AFG, विपी:GF, विपी:FAITH
विकिपीडिया:Be bold विपी:BB, विपी:BBIUP, विपी:BBIEP, विपी:BOLD, विपी:SOFIXIT
विकिपीडिया:Biographies of living persons विपी:LIVING, विपी:BLP
विकिपीडिया:Categories, lists, and navigation templates विपी:CLS, विपी:CSL
विकिपीडिया:Categorization विपी:CG, विपी:CAT
विकिपीडिया:Citing sources विपी:CITE, विपी:REF
विकिपीडिया:Common knowledge विपी:CK, विपी:COMKNOW
विकिपीडिया:Conflict of interest विपी:COI
विकिपीडिया:Deletion guidelines for administrators विपी:DGFA
विकिपीडिया:Disambiguation विपी:D, विपी:DAB, विपी:DISAM, विपी:DISAMBIG
विकिपीडिया:Disruptive editing विपी:DE, विपी:DISRUPT
विकिपीडिया:Do not disrupt Wikipedia to illustrate a point विपी:POINT
विकिपीडिया:External links विपी:EL, विपी:EXT
विकिपीडिया:Logos विपी:LOGOS, विपी:LOGO
विकिपीडिया:Lyrics and poetry विपी:L&P
विकिपीडिया:Reader विपी:READERS
विकिपीडिया:Manual of Style विपी:MOS, विपी:STYLE, MOS:
विकिपीडिया:Manual of Style/Abbreviations विपी:ABB, विपी:ABBR, MOS:ABB
विकिपीडिया:Manual of Style/Biographies विपी:MOSBIO, विपी:NAMES, MOS:BIO
विकिपीडिया:Manual of Style/China-related articles विपी:MOS-ZH
विकिपीडिया:Manual of Style/Dates and numbers विपी:MOSDATE, विपी:MOSNUM, विपी:DATE, विपी:MOSNUM, MOS:DATE, MOS:NUM
विकिपीडिया:Manual of Style/Disambiguation pages विपी:MOSDAB, विपी:MOSDP, MOS:DAB, MOS:DP
विकिपीडिया:Manual of Style/Ireland-related articles विपी:IMOS, विपी:MOS-IR
विकिपीडिया:Manual of Style/Japan-related articles विपी:MOS-JA, विपी:MOS-JP, विपी:MJ
विकिपीडिया:Manual of Style/Korea-related articles विपी:MOS-KO
विकिपीडिया:Manual of Style/Layout विपी:GTL, विपी:LAY, विपी:LAYOUT
विकिपीडिया:Manual of Style/Lead section विपी:LEAD, विपी:LS
विकिपीडिया:Manual of Style/Linking विपी:MOS-L, MOS:L
विकिपीडिया:Manual of Style/Lists विपी:L, विपी:LIST, विपी:LISTS
विकिपीडिया:Manual of Style/Mathematics विपी:MSM, विपी:MOS-MATH, MOS:MATH
विकिपीडिया:Manual of Style/Pronunciation विपी:MOS-P, विपी:MOSIPA, विपी:PRON
विकिपीडिया:Manual of Style/Self-references to avoid विपी:SRTA, विपी:SELF
विकिपीडिया:Manual of Style/Tables विपी:HTUT
विकिपीडिया:Manual of Style/Titles विपी:MOS-T, MOS:T
विकिपीडिया:Manual of Style/Trademarks विपी:MOS-TM, विपी:MOSTM, MOS:TM
विकिपीडिया:Manual of Style/Writing about fiction विपी:WAF
विकिपीडिया:Naming conventions (Chinese) विपी:NC-ZH
विकिपीडिया:Notability विपी:N
विकिपीडिया:Notability (fiction) विपी:FICT
विकिपीडिया:Notability (music) विपी:MUSIC, विपी:MUS, विपी:NMG
विकिपीडिया:Notability (organizations and companies) विपी:CORP, विपी:ORG
विकिपीडिया:Notability (web) विपी:WEB
विकिपीडिया:Revert only when necessary विपी:ROWN
विकिपीडिया:Signatures विपी:SIG, विपी:SIGNATURE, विपी:SIGN
विकिपीडिया:Spam विपी:NOSPAM, विपी:SPAM
विकिपीडिया:Speedy keep विपी:SK
विकिपीडिया:Spoiler विपी:SPOIL, विपी:SPOILER, विपी:SW
विकिपीडिया:Stub विपी:STUB
विकिपीडिया:Subpages विपी:SP, विपी:SUBP, विपी:SUBPAGE, विपी:SUBPAGES, विपी:DNUS
विकिपीडिया:Talk page guidelines विपी:DISCUSSION, विपी:TALK, विपी:TPG
विकिपीडिया:Talk page templates विपी:TPT
विकिपीडिया:Third opinion विपी:3O, विपी:30, विपी:THIRD, विपी:RF3O
विकिपीडिया:Wikimedia sister projects विपी:SISTER, विपी:SIS, विपी:MOSSIS

साचे,साधने,व इतर स्रोत[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:WikiProject edit counters विपी:KATE, विपी:KT
विकिपीडिया:Template messages विपी:TM
विकिपीडिया:Welcoming committee/Welcome templates विपी:WT
विकिपीडिया:Template messages/Cleanup विपी:TC, विपी:TM/CLEAN
विकिपीडिया:Template messages/Compact tables of contents विपी:TMTOC, विपी:TM/TOC, विपी:CTOC
विकिपीडिया:Template messages/Deletion विपी:TDEL, विपी:TM/DEL
विकिपीडिया:Template messages/Disputes विपी:TM/DISP
विकिपीडिया:Template messages/File namespace विपी:TMFN, विपी:TMIN
विकिपीडिया:Template messages/General विपी:TMG, विपी:TM/GENERAL
विकिपीडिया:Template messages/Maintenance विपी:TMAIN, विपी:TM/MAIN
विकिपीडिया:Template messages/Redirect pages विपी:TMR, विपी:TM/R
विकिपीडिया:Template messages/Talk namespace विपी:TTALK, विपी:TM/TALK
विकिपीडिया:Template messages/User talk namespace विपी:TUSER, विपी:UTM, विपी:USETEMP
विकिपीडिया:Template namespace विपी:TMP

ईतर[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:WikiProject Wikify विपी:WIKIFY, विपी:WFY, विपी:IFY
Category:Stubs CAT:STUBS, CAT:STUB
Category:Wikipedia categories in need of attention विपी:CINA
Category:Wikipedia essays CAT:E, CAT:ESSAY, CAT:ESSAYS
Category:Wikipedia fully-protected edit requests CAT:EP, CAT:PER
Template:In the news T:ITN
विकिपीडिया:Community portal/Opentask विपी:CLIPPY
Template:Talkback विपी:TBACK
विकिपीडिया:Barnstars विपी:BARN, विपी:STAR, विपी:BS, विपी:*, विपी:BARNSTAR
विकिपीडिया:Odometer विपी:ODO
विकिपीडिया:List of shortcuts/Project shortcuts विपी:वीपीR
विकिपीडिया:Shortcuts to talk pages WT:WT
विकिपीडिया:Userfication विपी:UFY, विपी:USERFY

लघुपथ आद्याक्षर[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Attribution   (summary page) विपी:A
विकिपीडिया:Bots   (policy) विपी:B
विकिपीडिया:Copyrights   (policy) विपी:प्रता,
विकिपीडिया:निसंदिग्धीकरण   (guideline) विपी:निसं
विकिपीडिया:FAQ/Editing   (help page) विपी:E
विकिपीडिया:Non-free content   (guideline) विपी:F
विकिपीडिया:Glossary   (help page) विपी:G
साहाय्य:Contents   (help menu) विपी:H
विकिपीडिया:Introduction   (help page) विपी:I
विकिपीडिया:WikiProject Jazz विपी:J
विकिपीडिया:Keyboard shortcuts   (help page) विपी:K
विकिपीडिया:Manual of Style/Lists  (guideline) विपी:L
विकिपीडिया:Mediation   (policy) विपी:M
विकिपीडिया:Notability   (guideline) विपी:N
विकिपीडिया:Orphan   (help page) विपी:O
विकिपीडिया:Portal   (project) विपी:P
विकिपीडिया:Questions   (help page, directory) विपी:Q
विकिपीडिया:Redirect   (how-to guideline) विपी:R
साहाय्य:Searching   (help page) विपी:S
विकिपीडिया:Tutorial   (help page) विपी:T
विकिपीडिया:Username policy   (policy) विपी:U
विकिपीडिया:Verifiability   (policy) विपी:V
विकिपीडिया:Dashboard    (news page) विपी:W
विकिपीडिया:WikiProject Christianity विपी:X
विकिपीडिया:Help desk विपी:Y
विकिपीडिया:WikiProject Zoo विपी:Z

हेही पहा[संपादन]

साचा:विकिपीडिया याद्या साचा:PartofHelpContents