लघुपथ: विपी:लया/प्रल

विकिपीडिया:लघुपथांची यादी/प्रकल्प लघुपथ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

ही विकिपीडिया नामविश्वातील प्रकल्प पानांच्या आद्याक्षरीत पुनर्निर्देशनांची यादी आहे. साधारण लघुपथांसाठी व इतर उपयुक्त याद्यांसाठी, वरचे बाजूस असलेली सुचालन पट्टीका बघा.{{Allpages |विकिपीडिया‌चर्चा}} पानांना असणाऱ्या लघुपथांसाठी विच:विच बघा.

आशय विकिप्रकल्प[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आशय विपी:विप्रआ
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प बाह्यरेखा विपी:WPOOK
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विषयांची यादी विपी:विप्रविया
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प शब्दसंग्रह विपी:विप्रविश
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वर्ग विपी:विप्रव
      विकिपीडिया:विकिप्रकल्प दालने विपी:apporter

विषयानुसार विकिप्रकल्प[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Adelaide विपी:ADEL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Aerosmith विपी:AERO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आफ्रिका विपी:आफ्रि, विपी:WPAFRICA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प AIDS विपी:AIDS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Albums विपी:ALBUM, विपी:ALBUMS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ancient Near East विपी:ANE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प प्राणी विपी:विप्रप्राणी, विपी:विप्रप्रा, विपी:WPAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Animation विपी:ANIMATION
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Animation/Family Guy work group विपी:FG, विपी:FAMILYGUY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Animation/Machinima work group विपी:MACH, विपी:WPMACH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Anime and manga विपी:ANIME
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Anti-war विपी:WPA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Anthroponymy विपी:APO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Apple Inc. विपी:APPLE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Archaeology विपी:ARCHAEO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Argentina विपी:AR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Arthropods विपी:ARTH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आसाम विपी:आसाम
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Austin विपी:ATX, विपी:AUSTIN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Australia विपी:AUS, विपी:AUSTRALIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Australian law विपी:AL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Australian literature विपी:ALIT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Austria विपी:AUT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विमानन विपी:विमान
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Aztec विपी:AZTEC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Banksia विपी:BANKSIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प बांगलादेश विपी:विबांदेश
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Battlestar Galactica विपी:BSG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प The Beatles विपी:BEATLES, विपी:TB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Beer विपी:BEER, विपी:WPB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Beer/Pub Taskforce विपी:PUBS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bedfordshire विपी:BEDS, विपी:BEDFORDSHIRE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Benin विपी:BENIN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Biathlon विपी:BIATHLON
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Big Ten विपी:BIGTEN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bibliographies विपी:BIB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प आत्मचरित्र विपी:आत्मच, विपी:विआत्म
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प पक्षी विपी:विप्रपक्षी
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Blu-ray विपी:BLU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Burundi विपी:BURUNDI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bob Dylan विपी:DYLAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प पुस्तके विपी:विप्रपुस्त, विपी:विप्रपुस्तके
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Boston Red Sox विपी:SOX, विपी:BOSOX
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प पूल विपी:पूल, विपी:विपूल
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Brisbane विपी:BRIS, विपी:BRISBANE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Bulgaria विपी:BG, विपी:BUL, विपी:WPBG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Burkina Faso विपी:BURK, विपी:BURKINA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प California विपी:CAL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प California/Southern California task force विपी:SOCAL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cambodia विपी:CAM,विपी:CAMBODIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Canadian football विपी:CFL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cannabis विपी:CANN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cape Verde विपी:PCV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cartoon Network विपी:WPCN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cats विपी:WPCAT, विपी:CLC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cephalopods विपी:CEPH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cetaceans विपी:CETA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Chemicals विपी:CHEM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Chess विपी:CHESS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Children's literature विपी:CHL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Classical music विपी:CM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Climbing विपी:CLIMB,विपी:CLIMBING, विपी:SLOPER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Coldplay विपी:COLDPLAY,विपी:MYLOXYLOTO, विपी:PARACHUTES, विपी:WHITESHADOWS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प College Basketball विपी:WPCBB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प College football विपी:CFB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Comics विपी:CMC, विपी:COMIC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Comics/Webcomics work group विपी:WCX, विपी:WEBCOMIC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Computational Biology विपी:COMPBIO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Computer Security विपी:COMPSEC, विपी:CSEC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Computing विपी:COMP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Conservatism विपी:RIGHT, विपी:CNSV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Countries विपी:WPC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cue sports विपी:CUE, विपी:WPCUE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cue sports/Notability विपी:CUENOT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cricket विपी:CRICKET
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Cryptozoology विपी:CRYZOO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Czech Republic विपी:CZECH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Darts विपी:DARTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Disability विपी:DISABILITY, विपी:DISAB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Doctor Who विपी:WHO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Dogs विपी:DOGS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Drum Corps विपी:WDC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Dungeons & Dragons विपी:DND, विपी:D&D
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प EastEnders विपी:WPEE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ecology विपी:ECO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Education in Canada विपी:EiC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ethiopia विपी:ETH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Evanescence विपी:EV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Event Venues विपी:ARENAS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Fashion विपी:FASH, विपी:FASHION
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Feminism विपी:FEMINISM, विपी:FEM, विपी:XX
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Figure Skating विपी:FIGURE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Film विपी:FILM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Firearms विपी:GUNS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Firefly विपी:FIREFLY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Florida विपी:FLA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प अन्न व पेये विपी:विप्रअन्न, विपी:विप्रअपे
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Bartending Task Force विपी:BARTF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Beverages Task Force विपी:WPSD, विपी:BEV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Beverages Task Force/Coffee and Tea task force विपी:C&T
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Desserts task force विपी:BRR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Herbs and Spices task force विपी:HERBS, विपी:SPICES
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Food and drink/Mixed Drinks Task Force विपी:MIX, विपी:COCKTAIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football विपी:WPF, विपी:FOOTBALL, विपी:FOOTY, विपी:SOCCER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football/Association football variants task force विपी:FVTF, विपी:FV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football/England task force विपी:EFTF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Football/Sheffield Wednesday task force विपी:SWFC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Former countries विपी:WPFC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Furry विपी:FURRY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Georgia (U.S. state) विपी:WPGEO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Georgia (U.S. state)/South Georgia (U.S. state) task force विपी:GASV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Germany विपी:GER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Golf विपी:GOLF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Grey's Anatomy विपी:SGH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Haiti विपी:HT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hawaii विपी:HAWAII
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hertfordshire विपी:HERTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hip hop विपी:HH, विपी:HIPHOP, विपी:G-UNIT, विपी:G-UNIT RECORDS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Home Living विपी:HLWP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Homeopathy विपी:HOMEOPATHY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hong Kong विपी:HK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Ice Hockey विपी:HOCKEY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Hungary विपी:HUN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Iceland विपी:ICE, विपी:ICELAND
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Indonesia विपी:ID
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प India विपी:INDIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Indian Premier League विपी:IPL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प International law विपी:WPIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Iowa विपी:IOWA, विपी:WPIA, विपी:IA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Israel विपी:ISR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प James Bond विपी:007, विपी:BOND, विपी:OO7
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Judaism विपी:JEW, विपी:JUDAISM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Kentucky विपी:WPKY, विपी:KENTUCKY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Kenya विपी:KE, विपी:KEN, विपी:KENYA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Korea विपी:KOREA, विपी:KO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Knots विपी:KNOTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lakes विपी:LAKES
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lacrosse विपी:LAX, विपी:WLAX, विपी:LACROSSE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Latter Day Saint movement विपी:LDS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Law विपी:LAW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Law Enforcement विपी:LE, विपी:LAWENFORCE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lebanon विपी:LEB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Lesotho विपी:LESOTHO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प LGBT studies विपी:LGBT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प London विपी:LON
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प London Transport विपी:LT, विपी:LUL, विपी:TUBE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mammals विपी:MAM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Martial arts विपी:WPMA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Massachusetts विपी:MASS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mathematics/PlanetMath Exchange विपी:PMEX
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Media franchises विपी:WFs
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Medicine विपी:MED
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Melbourne विपी:MELB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mesoamerica विपी:MESO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Meteorology विपी:METEO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Metros of the former Soviet Union विपी:SOVMETRO, विपी:METRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Microbiology विपी:MICRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Military history विपी:MILHIST, विपी:MIL, विपी:MILITARY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Military history/Middle Eastern military history task force विपी:AIC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mixed martial arts विपी:MMA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Molecular and Cellular Biology विपी:MCB, विपी:WPMCB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Montenegro विपी:WPCG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Mountains विपी:MOUNTAINS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Musicians विपी:MUSICIAN, विपी:MUSICIANS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Musicians/Categorization विपी:MUSCAT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प NASCAR विपी:NASCAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प National Football League विपी:NFL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प National Football League/Pittsburgh Steelers subproject विपी:STEELERS, विपी:NFL/PS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Nepal विपी:NEPAL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New Hampshire विपी:NH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New Jersey विपी:NJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New Jersey/Education विपी:EDNJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New York City विपी:NYC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प New York City Public Transportation विपी:NYCPT, विपी:NYPT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प North East England विपी:T&W
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels विपी:NV, विपी:NOVEL, विपी:NOVELS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/19th century task force विपी:NOV19
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Article alerts विपी:NOVALERTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Assessment विपी:NOVA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Automation विपी:NOVAUTO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Cleanup listing विपी:NOVCLEAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Collaboration विपी:NOVCOTW, विपी:NOVCOTF, विपी:NOVCOTM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Coordinators विपी:NVCOORD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Crime task force विपी:NOVCR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Chronicles of Narnia task force विपी:NARNIA, विपी:WPNAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Fantasy task force विपी:NOVFAN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Lemony Snicket task force विपी:LEM, विपी:ASUE, विपी:ASOUE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/NewArticles विपी:NOVNEW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Outreach विपी:NOVO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Peer review विपी:NOVPR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Science fiction task force विपी:NOVSF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Shannara task force विपी:SHANNARA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Short story task force विपी:NOVSS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Novels/Twilight task force विपी:TWILIGHT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Numismatics विपी:NUMIS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प NZR विपी:NZR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oklahoma विपी:OK, विपी:WPOK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oklahoma/OU विपी:OU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Olympics विपी:OLY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Opera विपी:WPO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oregon विपी:WPOR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Organizations विपी:ORGZ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Oz विपी:OZ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Peerage and Baronetage विपी:PEER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Peru विपी:PERU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Pharmacology विपी:PHARM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Philadelphia Phillies विपी:PHILLIES, विपी:PHILS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Philosophy विपी:WPP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Linguistics/Phonetics विपी:PHON, विपी:PHONETICS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Photography विपी:PH, विपी:FOTO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Piracy विपी:PIRACY, विपी:PIRATE, विपी:YAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वनस्पती विपी:विप्रवनस्पती
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Poker विपी:POKER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Poland विपी:WPPL, विपी:POLAND
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Politics विपी:POLITICS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Politics/Fascism विपी:FASC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Polytechnic University of the Philippines विपी:PUP, विपी:POLYUPHIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Primates विपी:PRIM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Professional sound production विपी:PSP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Professional wrestling विपी:PW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Prussia विपी:PRUSSIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Puerto Rico विपी:PUR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Radio विपी:RADIO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rapid transit विपी:RTPJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Reenactment विपी:REENACT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rivers विपी:RIVER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rowing विपी:ROW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Royalty and Nobility विपी:ROY, विपी:ROYAL, विपी:ROYALTY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rugby union विपी:RU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Russia विपी:RUSSIA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Rwanda विपी:RWANDA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sailor Moon विपी:SM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Severe weather विपी:SEVERE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Skiing and Snowboarding विपी:SKI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Songs विपी:SONG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प South America विपी:SOUTHAM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प South Dakota विपी:SDAK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Spain विपी:SPAIN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Spoken Wikipedia विपी:NOISE, विपी:SPOKEN, विपी:WSW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sports विपी:SPORT, विपी:SPORTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Stations विपी:STA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Statistics विपी:WPSTAT, विपी:WPSTATS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Streetcars विपी:TRAM
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Soviet Union विपी:USSR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sudan विपी:SUD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प SUNY विपी:SUNY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Surrey विपी:SURREY
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sweden विपी:SWEDEN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Switzerland विपी:CH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Sydney विपी:SYD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Table tennis विपी:WPTT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tanzania विपी:TANZ, विपी:TZ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Television विपी:TV
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Television/Heroes task force विपी:HEROES, विपी:WPH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Television Game Shows विपी:TVGS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tennessee विपी:TN
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Texas विपी:TEXAS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Texas A&M विपी:TAMU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Thomas विपी:THOMAS, विपी:TTEF
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tibet विपी:TIBET
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Time विपी:TIMEPRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Togo विपी:TOGO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tokusatsu विपी:TOKU
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Trains विपी:TWP, विपी:RR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Trains in Japan विपी:TIJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Transport in Scotland विपी:TIS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Travel and Tourism विपी:WPTOUR, विपी:WPTRAVEL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Tree of Life विपी:TOL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प U.S. Roads विपी:USRD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प U.S. Roads/Wisconsin विपी:WIH
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Uganda विपी:UGANDA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प UK Railways विपी:UKT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प UK Trams विपी:TUK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प UK Waterways विपी:UKW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प United States विपी:USA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Universities विपी:UNI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Vancouver विपी:VANCOUVER
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games विपी:VG, विपी:CVG
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/Mortal Kombat विपी:MK
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/PlayStation विपी:TPSP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/eSports विपी:ESPORTS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Video games/Blizzard विपी:BLIZZARD
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Visual arts विपी:WPVA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Warhammer 40,000 विपी:40K
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Washington विपी:WPWA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Westerns विपी:WESTERNS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Wine विपी:WINE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Wisconsin विपी:WPWI
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Writing systems विपी:WPW

साधारण विकिप्रकल्प व संपादन खात्यांचे लघुपथ[संपादन]

लेखनाव पुनर्निर्देशने
विकिपीडिया:Article Collaboration and Improvement Drive विपी:AID
विकिपीडिया:Articles requested for more than a year विपी:AR1
विकिपीडिया:बॉट विपी:B, विपी:BOT, विपी:BOTS
विकिपीडिया:बॉट पॉलिसी विपी:BOTPOL
विकिपीडिया:स्वच्छता खाते विपी:CDEP
विकिपीडिया:स्वच्छता कार्यदल विपी:TASK, विपी:CT
विकिपीडिया:Collaboration of the week विपी:COTW
विकिपीडिया:Dead-end pages विपी:DEP
विकिपीडिया:दुवे असणारी निःसंदिग्धीकरण पाने विपी:DPL
विकिपीडिया:Harmonious editing club विपी:HEC
विकिपीडिया:Living People Patrol विपी:LPU
विकिपीडिया:Most wanted articles विपी:MWA
विकिपीडिया:नविन लेख (Australia) विपी:NAA
विकिपीडिया:Orphan विपी:O
विकिपीडिया:Today's featured article विपी:TFA
विकिपीडिया:भाषांतर विपी:भार
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू विपी:WC
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/सदस्य विपी:WC/M
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विपी:PJ
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Arbitration Enforcement विपी:WPAE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वर्ग विपी:CATP
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Citizendium Porting विपी:CZPORT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Council विपी:COUNCIL
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Council/Proposals विपी:COUNCIL/P, विपी:WPPRO
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Countering systemic bias विपी:CSB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प निःसंदिग्धीकरण विपी:WPDIS, विपी:WPDAB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Fact and Reference Check विपी:FACT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Guild of Copy Editors विपी:GOCE, विपी:COPYEDITORS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प नसणारे विश्वकोशिय लेख विपी:MEA
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Missing encyclopedic articles/Hot विपी:HOT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Stub sorting विपी:WSS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Stub sorting/Stub types विपी:WSS/ST, विपी:STUBS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization विपी:SBS
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization/Cheatsheet विपी:SBS/C, विपी:SBSCHEAT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization/Guidelines विपी:SBS/G, विपी:SBSGUIDE
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Succession Box Standardization/Templates विपी:SBS/T
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प चर्चा पाने विपी:WPTP, विपी:TPCC
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प साचे विपी:WPT
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Timeline Tracer विपी:TIMETRACE, विपी:TIMET
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प सदस्य ताकिद विपी:UW
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Userboxes विपी:UB
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प Unsourced Article Rescue विपी:UAR
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प विकिकरण विपी:WWF, विपी:WIKI, विपी:WPWF