विकिपीडिया:धूळपाटी३४

लघुपथ: WP:VP, WP:PUMP, WP:VILLAGE, WP:VILLAGEPUMP
विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून'मराठी विकिपीडिया चावडीवर आपले स्वागत आहे.विकिपीडिया चावडी पाने मराठी विकिपीडिया संबंधीत कार्यप्रणाली,संकेत,निती, धोरणे, तांत्रीक मुद्दे, सुचना विनंत्या इत्यादींची चर्चा करण्याकरिता वापरली जातात, या चर्चांना विषयवार व्यवस्थीत न्याय मिळावा म्हणून त्यांची विभागणी विवीध चावडी गट/विभाग पानात केलेली आढळते.आपला संदेश सुयोग्य विभाग पानावर लिहा अथवा miscellaneous विभागात लिह. You can सर्व चावडी विभाग एकाच पानावर पहा. Please sign and date your post (by typing ~~~~ or clicking the signature icon in the edit toolbar).

विकिपीडिया:चावडी/ध्येय आणि धोरणे मध्ये आपले स्वागत आहे. ह्या ठिकाणी असलेली चर्चा पाने पाच विभागात विभाजाण्यात आली आहेत. त्यांचा वापर मुख्यतः तांत्रिक मुद्दे, नीती/योजना, आणि मराठी विकिपीडियाचे संचालन इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी करावा. कुपया खालील ताक्त्यातून योग्य भाग निवडून त्या ठिकाणी अथवा संकीर्ण विभागात आपले विचर मांडावे.

आपण ह्या चावडीचे सर्व विभाग एकत्रितपणे येथे पाहू शकता .

कुपया आपले नाव आणि तारीख ( चार तरंगचिन्हाने ~~~~ सही करून) द्यावी अथवा सहीच्या चिन्हावर टिचकी मारावी.

सदस्यांनी ह्याची नोंद ध्यावी कि हे पान चर्चेसाठी नसून खलील संबधित विभागांचा वापर सुचालनासाठी करावा.

चावडी विभाग

ध्येय आणि धोरणे
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

सध्या असलेली आणि प्रस्तावित ध्येय आणि धोरणे बाबत चर्चे साठी


तांत्रिक
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

तांत्रिक मुद्दयांवर चर्चा करण्यासाठी. विपी आज्ञावलीच्या त्रुटी अहवाला साठी बगझीला वापरा.


प्रस्ताव
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

ध्येय आणि धोरणे व्यतिरिक्त इतर नवीन प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी See also: perennial proposals, persistent proposals, issues, areas for reform.
Idea lab
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

To discuss ideas before proposing them to the community and attempt to find solutions to issues


संकीर्ण
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

इतर कोणत्याही विभागात समाविष्ट न होणार्‍या विषयावर चर्चे साठी


<! --- test -->

चावडी विभाग

प्रचालकांना निवेदन
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

सध्या असलेली आणि प्रस्तावित ध्येय आणि धोरणे बाबत चर्चे साठी


तांत्रिक
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

तांत्रिक मुद्दयांवर चर्चा करण्यासाठी. विपी आज्ञावलीच्या त्रुटी अहवाला साठी बगझीला वापरा.


मदतकेंद्र
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

ध्येय आणि धोरणे व्यतिरिक्त इतर नवीन प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी


स्वागत आणि साहाय्य चमू ,आलेले सदस्य,विकिभेट,चावडी/प्रबंधकांना निवेदन,कळपट हवा,सुलभीकरण, चावडी/तांत्रीक प्रश्न,लेख/मजकुराची दखल पात्रता? चर्चा ..

ध्येय आणि धोरणे
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

सध्या असलेली आणि प्रस्तावित ध्येय आणि धोरणे बाबत चर्चे साठी


चावडी
(विपी मध्यवर्ती चर्चा)

साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

इतर कोणत्याही विभागात समाविष्ट न होणार्‍या विषयावर चर्चे साठी


प्रगती
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

तांत्रिक मुद्दयांवर चर्चा करण्यासाठी. विपी आज्ञावलीच्या त्रुटी अहवाला साठी बगझीला वापरा.

.. विकिपीडिया:चावडी/जुन्या चर्चाहवे असलेले लेख
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

सध्या असलेली आणि प्रस्तावित ध्येय आणि धोरणे बाबत चर्चे साठी


आपला कौल द्या
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

तांत्रिक मुद्दयांवर चर्चा करण्यासाठी. विपी आज्ञावलीच्या त्रुटी अहवाला साठी बगझीला वापरा.


लेख नामनिर्देशन
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

ध्येय आणि धोरणे व्यतिरिक्त इतर नवीन प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी

चावडी/कालगणना :

चावडी/लोगो,लेखन
मराठी विक्शनरी सहप्रकल्प
विक्शनरी:चावडी
मराठी विकिस्रोत सहप्रकल्प
प्रस्तावित प्रकल्प
मराठी विकिविद्यापीठ सहप्रकल्प
विद्यापीठ चावडी
मराठी विकिबुक्स सहप्रकल्प
विकिबुक्स चावडी
मराठी विकिक्वोट्स सहप्रकल्प
विकिक्वोट्स चावडी
मराठी विकिकॉमन्स सहप्रकल्प
Talk:मुखपृष्ठ
मराठी विकिन्युज सहप्रकल्प प्रस्तावित प्रकल्प इंग्लिश भाषेतील सहप्रकल्प Talk:विकिप्रॉजेक्ट महाराष्ट्रविकिपीडिया:चावडी/प्रगती/जुन्या चर्चासारणी क्र. १ समाप्त


      

सारणी क्र. २ सुरू

चावडी (सुचालन)

Founded
१५ जुलै २००९

मदतकेंद्र,स्वागत आणि साहाय्य चमू ,आलेले सदस्य,विकिभेट,चावडी/प्रबंधकांना निवेदन,कळपट हवा,सुलभीकरण, चावडी/तांत्रीक प्रश्न,लेख/मजकुराची दखल पात्रता? चर्चा