भिवंडी तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
  ?भिवंडी तालुका
महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील भिवंडी तालुका
पंचायत समिती भिवंडी तालुका


भिवंडी तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

भिवंडी तालुका महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

गांव[संपादन]

अंजुर
अंबाडी
अकलोली
अस्नोली तर्फे कुंदे
अनगांव
अर्जुनली
आस्नोली तर्फे दुगाड
आन्हे
आमणे
आलखिवली
आलिमघर
आवळे
आवळवटे
आशिवली
इताडे
उंबरखंाड
उसगाव
उसरोली
एकसाल
एलकुंदे
ओवळी
कोन
कणेरी
कोपर
केल्हे
कोलिवली
केवणी
कोशिंबे
कोशिंबी
करंजोटी
करमाळे
कळंबोली
कशेळी
कवाड खु.
कवाड बु.
कशिवली
कांंबे
कांदळी खु.
कांदळी तर्फे राहूर
कांदळी बु.
काटई
कासणे
कामतघर
किरवली तर्फे सोनाळे
किरवली दुरवली
कारिवली
काल्हेर
कालवार
कुंदे
कुंभरशिव
कुकसे
कुसापूर
कुरुंद
कुहे
कुशिवली
खंबाळे
खडकी खु.
खडकी बु.
खोणी
खांडपे
खांडवळ
खानिवली
खातिवली
खारबांव
खारिवली
खालिंग खु.
खालिंग बु.
गोंद्रवली
गोंदाडे
गणेशपुरी
गौरीपाडा
गोरसई
गोराड
गोवे
गाणे
गुंदवली
घोटगांव
घोटावडे
घाडणे
चिंचवली तर्फे कुंदे
चिंचवली तर्फे सोनाळे
चिंचवली तर्फे राहूर
चिंबीपाडा
चाणे
चावे
चाविंद्रे
जांभिवली तर्फे कुंदे
जांभिवली तर्फे खंबाळे
जानवळ
जुनांदुर्खी
झिडके
टेंभवली
टेमघर
डोहोळे
डावली
डुंगे
सोनाळे
सोर
सरावली
सवाद
सांगे
साईगांव
साखरोली
सागाव
सापे
सारंग
सावंदे
सावरोली तर्फे दुगाड
सावरोली तर्फे राहूर
सुपेगांव
सुरई
सुर्यानगर
देपोली
देवचोळे
देवरुंग
देवळी
देवळी तर्फे राहुर
नेवाडे
नांदकर
नांदिठणे
निंबवली
नागांव
नारपोली
निवळी
दलोंडे
दळेपाडा
दह्याळे
तळवली तर्फे सोनाळे
तळवली तर्फे राहूर
दिघाशी
दापोडे
दाभाड
धामणगाव
धामणे
दिवे (kevani)
दिवे अजुंर
तुंगारठण
दुगाड
दुधनी
तुळशी
पडघा
भोईर गाव
भोकरी
पोगाव
फेणे
बोरपाडा
बोरिवली तर्फे सोनाळे
बोरिवली तर्फे राहूर
भरे
भरोडी
पहारे
भवाळे
पिंपळगाव
पिंपळघर
पिंपळनेर
पिंपळशेत भुईशेत
पिंपळास
पाच्छापूर
पिसे
बासे
भिनार
भादवड
भादाणे
बापगाव
फिरंगपाडा
पायगाव
पाये
पारिवली
पालखणे
पाली
पालिवली
पिळंझे खु.
पिळंझे बु.
भिवाळी
पुडास
पुर्णा
मैंदे
मोंहदुळ
मोरणी
येवई
मोहिली
म्हाळुंगे
महाप
महापोली
रांजनोली
माणकोली
मानिवली
मालबिडी
राहनाळ
राहूर
मुठवळ
मुऱ्हे
लोनाड
लाखिवली
लाप खु.
लाप बु.
लापाळे बांधण
लामज
वज्रेश्वरी
वडघर
वडपे
वडवली तर्फे सोनाळे
वडवली तर्फे दुगाड
वडवली तर्फे राहूर
वडुनवघर
शेडगाव
वेढे
शेलार
वेहेळे
वळ
वांद्रे
BASE
वाघिवली
वापे
वाफाळे
शिरगाव
वारेट
शिरोळे
वालशिंद
वाशेरे
विश्वगढ
वावली तर्फे दुगाड
वाहुली

संदर्भ[संपादन]


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
ठाणे जिल्ह्यातील तालुके
ठाणे शहर | कल्याण | मुरबाड | भिवंडी | शहापूर | उल्हासनगर | अंबरनाथ