पूर्व अहमदाबाद लोकसभा मतदारसंघ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

अहमदाबाद पूर्व हा भारत देशाच्या गुजरात राज्यामधील २६ लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. हा मतदारसंघ २००८ साली निर्माण करण्यात आला. अहमदाबाद पूर्व मतदारसंघामधील ७ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५ नवीन तर अहमदाबादकपडवंज ह्या भूतपूर्व लोकसभा मतदारसंघांमधून प्रत्येकी एक विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केला गेला आहे.

खासदार[संपादन]

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७
दुसरी लोकसभा १९५७-६२
तिसरी लोकसभा १९६२-६७
चौथी लोकसभा १९६७-७१
पाचवी लोकसभा १९७१-७७
सहावी लोकसभा १९७७-८०
सातवी लोकसभा १९८०-८४
आठवी लोकसभा १९८४-८९
नववी लोकसभा १९८९-९१
दहावी लोकसभा १९९१-९६
अकरावी लोकसभा १९९६-९८
बारावी लोकसभा १९९८-९९
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४
चौदावी लोकसभा २००४-२००९
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ हरिन पाठक भारतीय जनता पक्ष
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ परेश रावळ भारतीय जनता पक्ष
सतरावी लोकसभा २०१९-