सुरक्षित पाने

Jump to navigation Jump to search

या पानात,अस्तित्वात असणाऱ्या संरक्षित अशा पानाची यादी आहे.नवनिर्माणापासून संरक्षित शीर्षकांच्या यादीसाठी सुरक्षीत शीर्षके बघा.

सुरक्षित पाने
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान
वेळशिक्का पान संपण्याचा कालावधी सदस्याचे रक्षण करीत आहे रक्षणाची प्राचले कारण
अज्ञात महाराष्ट्र६९,१२३ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:दृष्टिकोन६२६ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात सदस्य:अभय नातू७,९२८ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:माहितीचौकट अभिनेता१०,२३७ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:Nospam२,५६९ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत, शिडी
अज्ञात साचा:MONTHNUMBER६२० बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मुखपृष्ठ वर्गफलक११,७०६ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:माहितीचौकट पदाधिकारी१,४९,६२४ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:विकिपीडिया:नवीन माहिती३,४४३ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र५१,०८६ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात शिवाजी महाराज८८,०५३ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:मुखपृष्ठ थोडक्यात प्रकल्प१,२३५ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:मुखपृष्ठ/आजचे छायाचित्र१,३६१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:सहप्रकल्प२,८६२ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मासिक सदर/मे २००८४,१०८ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:मुखपृष्ठ २००८ ऑलिंपिक पदक तक्ता४४८ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:मुखपृष्ठ ऑलिंपिक पदक तक्ता२,६२० बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात महात्मा गांधी१,३०,७५४ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:Upload log१,२०१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:Protection log४०२ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:Deletion log१,४८९ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात Main Page३८ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:Block log१३७ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:सुस्वागतम्१,२६५ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:मुखपृष्ठ संक्षिप्त सूची७२३ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात सदस्य:Harshalhayat२,८३७ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:मुखपृष्ठ सदर२,९२१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:मुखपृष्ठ दिनविशेष१९५ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:निःपक्षपाती दृष्टिकोन४९ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:सदर/जून ६, २००५२,५९१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:सदर/जून १३, २००५३,४३३ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात चित्र:WikiLogo.PNG१६६ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:DIRMARK५ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:IPA१२८ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात चित्र:Wiki.png१०० बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:सदर/ऑक्टोबर १५, २००६४,५९५ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:Unicode७८ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मासिक सदर/जानेवारी २००७२,८४३ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:बार्नस्टार-संपादने-एकहजार२,००१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात चर्चा:शिव्या१४,६८२ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मासिक सदर/नोव्हेंबर २००८३,३७१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मासिक सदर/जानेवारी २००९४,५७५ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात बराक ओबामा३७,८८५ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मासिक सदर/मार्च २००९४,९८४ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मासिक सदर/मे २००९४,०२२ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिआ:निर्वाह९७ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:निर्वाह१,३४३ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मासिक सदर/जून २००९६,११९ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मासिक सदर/ऑगस्ट २००९८,०६४ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिपीडिया:मासिक सदर/ऑक्टोबर २००९६,८६३ बाइट अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान