विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/चालू कामे

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

सुस्वागतम्

सुस्वागतम् !! वैद्यकशास्त्राच्या विकिमोहीमेवर आपले स्वागत् आहे. मराठी विकिपीडियावर वैद्यकशास्त्राशी संबंधित लेखांचा संग्रह वाढावा, यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे.
विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र
कार्ये
  • कार्य १ - चांगले लेख तयार करण्यात येऊन त्यातील प्रस्तावना व्यवस्थित असावी किंवा अस्तित्वात असणाऱ्या लेखांची प्रस्तावना मध्ये भर घालावी.
  • कार्य २ - माहिती चौकट आणि मार्गक्रमण साचे घालावेत.
  • कार्य ३ - छायाचित्रण ध्वनिमुद्रिका उपलब्ध असल्यास घालावेत.
  • कार्य ४ - वर्ग टाकावेत.
  • कार्य ५ - लेखाचे विकीकरण करावे.
  • कार्य ६ - संदर्भ नोंदी, बाह्य दुवे यांची भर घालावी.
  • कार्य ७ - विविध परिच्छेदांचा विस्तार करावा.

लेखातील एखादे कार्य पूर्ण केल्यावर संबंधीत कार्यापुढे नाव टाका.

कर्करोग[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
en:Cancer कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Lung cancer फुफुसाचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Colorectal cancer मोठया आतडयाचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Cervical cancer गर्भाशयाचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Breast cancer स्तनाचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Skin cancer त्वचेचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Prostate cancer पौरुष ग्रंथीचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Stomach cancer जठराचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Liver cancer यकृताचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७

संक्रमण[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१० en:Common cold MR Wiki article (Common cold) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
११ en:Streptococcal pharyngitis MR Wiki article (Streptococcal pharyngitis) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१२ en:Croup MR Wiki article (Croup) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१३ en:Dengue fever डेंग्यू ताप (Sachinvenga) (Sachinvenga) कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१४ en:Poliomyelitis पोलियो कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१५ en:Meningitis मस्तिष्कावरणशोथ कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१६ en:Hepatitis B कावीळ-ब कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१७ en:Hepatitis C MR Wiki article (Hepatitis C) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१८ en:Influenza इंफ्लुएंझा कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१९ en:Sepsis MR Wiki article (Sepsis) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२० en:Tuberculosis (क्षय रोग) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२१ en:Malaria मलेरिया कार्य१ (Sachinvenga) कार्य३ (AbhiSuryawanshi) कार्य५ कार्य६ कार्य७
२२ en:Dental caries दंत - क्षय कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२३ en:Gastroenteritis MR Wiki article (Gastroenteritis) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२४ en:Sexually transmitted disease MR Wiki article (Sexually transmitted disease) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२५ en:Pneumonia (न्युमोनिया) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२६ en:Urinary tract infection MR Wiki article (मुत्राशय मार्गातील रोग) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२७ en:Diseases of poverty MR Wiki article (Diseases of poverty) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२८ en:Fever MR Wiki article (ताप) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७

सार्वजनिक आरोग्य[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
२९ en:Public health MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३० en:Sanitation MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३१ en:Health effects of tobacco MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३२ en:Alcoholism मद्यपाश कार्य १ AbhiSuryawanshi कार्य ३ AbhiSuryawanshi कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३३ en:Vaccination लसीकरण कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३४ en:Malnutrition कुपोषण कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३५ en:Obesity MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३६ en:Traffic collision MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

मानसिक आरोग्य[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३७ en:Mental disorder MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३८ en:Schizophrenia छिन्‍नमनस्कता कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३९ en:Anxiety disorder MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४० en:Attention deficit hyperactivity disorder MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४१ en:Major depressive disorder MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४२ en:Suicide आत्महत्या कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

माता व बाल आरोग्य[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४३ en:Pregnancy गर्भावस्था कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४४ en:Birth control संततिनियमन कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४५ en:Vaccine लस AbhiSuryawanshi (चर्चा) कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

हृदय आरोग्य[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४६ en:Cardiovascular disease MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४७ en:Hypercholesterolemia MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४८ en:Hypertension उच्च रक्तदाब कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४९ en:Myocardial infarction हृदयाघात कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

मेंदू व चेतना[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५० en:Alzheimer's disease MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५१ en:Multiple sclerosis मल्टिपल स्क्लेरॉसिस कार्य १ AbhiSuryawanshi कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५२ en:Parkinson's disease MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५३ en:Stroke पक्षाघात कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५४ en:Dementia MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५५ en:Epilepsy MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५६ en:Cataract मोतीबिंदू कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५७ en:Blindness आंधळेपणा कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५८ en:Pain वेदना कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

प्रतिकार प्रणाली व आंतरस्रावी ग्रंथी[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५९ en:Asthma दमा AbhiSuryawanshi AbhiSuryawanshi कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६० en:Allergy MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६१ en:Anaphylaxis MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६२ en:Chronic obstructive pulmonary disease MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६३ en:Cirrhosis MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६४ en:Diabetes mellitus type 2 मधुमेह कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६५ en:Gout संधिवात कार्य १ AbhiSuryawanshi कार्य ३ AbhiSuryawanshi कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

इजा[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६६ en:Low back pain MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६७ en:Bone fracture MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६८ en:Burn MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६९ en:Trauma (medicine) MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
७० en:Snakebite MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७


इतर[संपादन]

अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
७१ इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७simple:Book:Health care