Jump to content

चिनी संख्या

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

चीनी संख्या आणि त्यांचे उच्चार

चिनी लिपीमध्ये इतर भाषांप्रमाणे मुळाक्षरे नसून त्याऐवजी चित्रलिपीचा वापर केला जातो.

मराठी - चीनी संख्या
संख्या मराठी अक्षरी पारंपारिक चीनी चित्रे सुधारित चीनी चित्रे हिंदू-अरबी संख्या प्रणाली मराठीत उच्चार
शून्य / 0 लिईंग
एक 1
दोन 2 अर्
तीन 3 सान्
चार 4
पाच 5
सहा 6 लियो
सात 7 ची
आठ 8 बा
नऊ 9 जियो
१० दहा 10 स्री
२० वीस 二十 20 अरस्री
३० तीस 三十 30 सानस्री
४० चाळीस 四十 40 सस्री
५० पन्नास 五十 50 ऊस्री
६० साठ 六十 60 लियोस्री
७० सत्तर 七十 70 चीस्री
८० ऐंशी 八十 80 बास्री
९० नव्वद 九十 90 जियोस्री
१०० शंभर 100 बाय
५०० पाचशे 五百 500 ऊबाय
१,००० एक हजार 1000 चिअन
१०,००० दहा हजार 10000 वान
१,००,००० एक लाख 十萬 十万 100000 स्रीवान
१०,००,००० दहा लाख 一百萬 一百万 1000000 ईबायवान
१,००,००,००० एक कोटी 一千萬 一千万 10000000 ईचिअनवान
१०,००,००,००० दहा कोटी 一億 一亿 100000000 ईयी
१,००,००,००,००० एक अब्ज 十億 十亿 1000000000 स्रीयी

हे सुद्धा पहा[संपादन]