प्राण्यांचे रोग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

प्राण्याच्या बहुतेक रोगांना माणसांना होणाऱ्या रोगांचीच नावे आहेत. त्यावर ॲलोपॅथी औषधोपचार पद्धतीत औषधेही जवळपास सारखी असतात. फरक फक्त इतकाच आहे कि प्राण्यांच्या वजनाचे अनुपातात, व भव्यतेनुसार औषधाची मात्रा (डोज) ही सुमारे आठपट इतकी असते.त्यास इंग्रजीत व्हेटर्नरी डोज असे म्हणतात.प्राण्यांसाठी वापरली जाणारी इंजेक्शने ही, हा वाढीव डोज सामावण्यालायक असतात व त्यांच्या सुयाही तितक्याच जाड असतात कारण त्यांना प्राण्यांची निबर व जाड कातडी भेदावी लागते.[ संदर्भ हवा ]

दुधाळु जनावरे[संपादन]

दुधाळु जनावरे म्हणजे ज्या जनावरांचे दूध काढता येते अशी जनावरे होय.ही सहसा पाळीवच असतात.त्यांना काही रोग झाल्यास अथवा रोगामुळे एखादे जनावर दगावल्यास दुधाचे उत्पन्नावर परिणाम होतो व त्याने जनावराच्या मालकाचे आर्थिक नुकसानही होते. रोगामुळे दुधाची प्रतवारीही घसरते.सहसा गाय, म्हैस, उंट, बकरी,मेंढी ही पाळीव दुधाळू जनावरे असतात.

दुधाळु जनावरांचे रोग[संपादन]

दुधाळु जनावरांना होणारे मुख्य रोग खालील प्रमाणे आहेत: