पाथर्डी तालुक्यातील गावे

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


करोडी

अ आ[संपादन]

ब भ[संपादन]

 • भालगाव
 • भरजवाडी
 • भिलावडे
 • भोसे
 • भूतेकाली
 • बोरसेवाडी
 • भगवानगड

[संपादन]

 • चेकेवाडी
 • चिचोंडी (श्ररी आनंद बाबा जलमस्थान)
 • चिंचपूर इजाडे
 • चिंचपूर पांगुळ
 • चिताली

ड ढ द ध[संपादन]

 • दगडवाडी
 • डमळवाडी
 • डांगेवाडी
 • देवराई
 • ढाकणवाडी
 • धामणगांव (धमणृती देवीचे) चारित्र्यरूप देवस्थान, देवी कृपेने व्यायाम रोग बारव मधे स्नान करा.
 • धनगरवाडी जागृत हनुमान मंदिर येथे चाचाचा परिसर स्वयंभू हनुमानाचे कृपेणे (मच्छिंद्र गोरक्ष चितळे)
 • धारवाडी गाव (श्री वामनभाऊ भगवानबाबा मंदिर)
 • ढवळेवाडी
 • डोंगरवाडी
 • दुलेचंदगाव

इ ई ए ऐ[संपादन]

 • एकनाथवाडी

ग घ च छ झ[संपादन]

 • घाटशिरस
 • घोडिसिंगरा
 • घुमतवाडी राठोड किरण
 • गितेवाडी
 • गाडेवाडी

[संपादन]

 • हत्राल
 • हनुमान टाकली
 • हरिचा तांडा

[संपादन]

 • जॅक्सॉन्डटांडा
 • जांभळी
 • जतदेवळे ता पाथर्डी
 • जावाखेडे खालसा
 • जावाखेडे दुमला
 • जावळवाडी
 • जिरेवाडी
 • जोगेवाडी
 • जोहरवाडी

क ख[संपादन]

 • कडेगाव
 • काकखरदार
 • कलासंप्री
 • कामशिंगवे
 • करंजी
 • करेगाव
 • कराडवाडी
 • खारवंडी
 • कासार पिंपळगाव
 • कौडगाव
 • केळवंडी
 • केशवशिंगवे
 • खंडगाव
 • खरवंडी कासार
 • खर्डे
 • कोकिस्पीर
 • कोल्हार
 • कोळसंगावी
 • कोपारे
 • कोराडगाव

[संपादन]

 • लांडकवाडी
 • लोहसर

[संपादन]

 • माधी
 • मालेगाव
 • मालेवाडी
 • माळी बाभुळगाव
 • मांडवे
 • माणिकदौंडी
 • मीरी
 • मिठसागवी
  • मोहरी
  • मोहोज बीके
  • मोहोज केडी
  • मोहोज देवधे
  • मुंगुसवाडे
 • मोहरी
 • मोहाते ( मोहता देवी मंदिर )
 • मोहोज बीके
 • मोहोज केडी
 • मोहोज देवधे
 • मुंगुसवाडे

माणिकदुंडी

 • मिरी


[संपादन]

[संपादन]

 • पडळी
 • पागोरी पिंपळगाव
 • पारेवाडी
 • पात्राचा तांडा
 • पिंपळगव्हाण
 • पिंपळगाव तप्पा
 • पिरेवाडी

[संपादन]

 • रघुहिवरे
 • रंजनी
 • रेणुकाईवाडी
 • रूपलाचंदां
 • रामनगर वस्ती

स श ष[संपादन]

[संपादन]

 • टाकली मानूर
 • टिंकडी
 • तिसगाव
 • टोंडोली तांडा
 • टोंडोली
 • त्रिभुवनवाडी

[संपादन]

 • वडगाव
 • वायाजुबाभुळगाव
 • वाघदारा वाळूंंज वासु जळगाव

[संपादन]

 • येली

अ आ[संपादन]

आडगाव आगासखंड अकोला अल्हानवाडी अंबिकानगर औरंगपूर अल्हानवाडी ब भ Edit भालगाव भरजवाडी भिलावडे भोसे भूतेकाली बोरसेवाडी भगवानगड च Edit चेकेवाडी चिचोंडी (श्ररी आनंद बाबा जलमस्थान) चिंचपूर इजाडे चिंचपूर पांगुळ चिताली ड ढ द ध Edit दगडवाडी दामलवाडी डांगेवाडी देवराई ढाकणवाडी धामणगांव (धमणृती देवीचे) चारित्र्यरूप देवस्थान, देवी कृपेने व्यायाम रोग बारव मधे स्नान करा. धनगरवाडी जागृत हनुमान मंदिर येथे चाचाचा परिसर स्वयंभू हनुमानाचे कृपेणे (मच्छिंद्र गोरक्ष चितळे) धारवाडी गाव (श्री वामनभाऊ भगवानबाबा मंदिर) ढवळेवाडी डोंगरवाडी दुलेचंदगाव इ ई ए ऐ Edit एकनाथवाडी ग घ च छ झ Edit घाटशिरस घोडिसिंगरा घुमतवाडी राठोड किरण गितेवाडी गाडेवाडी ह Edit हत्राल हनुमान टाकली हरिचा तांडा ज Edit जॅक्सॉन्डटांडा जांभळी जतदेवळे ता पाथर्डी जावाखेडे खालसा जावाखेडे दुमला जावळवाडी जिरेवाडी जोगेवाडी जोहरवाडी क ख Edit कडेगाव काकखरदार कलासंप्री कामशिंगवे करंजी करेगाव कराडवाडी खारवंडी कासार पिंपळगाव कौडगाव केळवंडी केशवशिंगवे खंडगाव खरवंडी कासार खर्डे कोकिस्पीर कोल्हार कोळसंगावी कोपारे कोराडगाव ल Edit लांडकवाडी लोहसर म Edit माधी मालेगाव मालेवाडी माळी बाभुळगाव मांडवे माणिकदौंडी मीरी मिठसागवी मोहरी मोहोज बीके मोहोज केडी मोहोज देवधे मुंगुसवाडे मोहरी मोहाते ( मोहता देवी मंदिर ) मोहोज बीके मोहोज केडी मोहोज देवधे मुंगुसवाडे


माणिकदुंडी

मिरी न प Edit पडळी पागोरी पिंपळगाव पारेवाडी पात्राचा तांडा पिंपळगव्हाण पिंपळगाव तप्पा पिरेवाडी र Edit रघुहिवरे रंजनी रेणुकाईवाडी रूपलाचंदां रामनगर वस्ती स श ष ट Edit टाकली मानूर टिंकडी तिसगाव टोंडोली तांडा टोंडोली त्रिभुवनवाडी व Edit वडगाव वायाजुबाभुळगाव वाघदारा वाळूज वासु जळगाव य Edit येली

अ आ[संपादन]

ब भ[संपादन]

 • भालगाव
 • भरजवाडी
 • भिलावडे
 • भोसे
 • भूतेकाली
 • बोरसेवाडी
 • भगवानगड

[संपादन]

 • चेकेवाडी
 • चिचोंडी (श्ररी आनंद बाबा जलमस्थान)
 • चिंचपूर इजाडे
 • चिंचपूर पांगुळ
 • चिताली

ड ढ द ध[संपादन]

 • दगडवाडी
 • दामलवाडी
 • डांगेवाडी
 • देवराई
 • ढाकणवाडी
 • धामणगांव (धमणृती देवीचे) चारित्र्यरूप देवस्थान, देवी कृपेने व्यायाम रोग बारव मधे स्नान करा.
 • धनगरवाडी जागृत हनुमान मंदिर येथे चाचाचा परिसर स्वयंभू हनुमानाचे कृपेणे (मच्छिंद्र गोरक्ष चितळे)
 • धारवाडी गाव (श्री वामनभाऊ भगवानबाबा मंदिर)
 • ढवळेवाडी
 • डोंगरवाडी
 • दुलेचंदगाव

इ ई ए ऐ[संपादन]

 • एकनाथवाडी

ग घ च छ झ[संपादन]

 • घाटशिरस
 • घोडिसिंगरा
 • घुमतवाडी राठोड किरण
 • गितेवाडी
 • गाडेवाडी

[संपादन]

 • हत्राल
 • हनुमान टाकली
 • हरिचा तांडा

[संपादन]

 • जॅक्सॉन्डटांडा
 • जांभळी
 • जतदेवळे ता पाथर्डी
 • जावाखेडे खालसा
 • जावाखेडे दुमला
 • जावळवाडी
 • जिरेवाडी
 • जोगेवाडी
 • जोहरवाडी

क ख[संपादन]

 • कडेगाव
 • काकखरदार
 • कलासंप्री
 • कामशिंगवे
 • करंजी
 • करेगाव
 • कराडवाडी
 • खारवंडी
 • कासार पिंपळगाव
 • कौडगाव
 • केळवंडी
 • केशवशिंगवे
 • खंडगाव
 • खरवंडी कासार
 • खर्डे
 • कोकिस्पीर
 • कोल्हार
 • कोळसंगावी
 • कोपारे
 • कोराडगाव

[संपादन]

 • लांडकवाडी
 • लोहसर

[संपादन]

 • माधी
 • मालेगाव
 • मालेवाडी
 • माळी बाभुळगाव
 • मांडवे
 • माणिकदौंडी
 • मीरी
 • मिठसागवी
  • मोहरी
  • मोहोज बीके
  • मोहोज केडी
  • मोहोज देवधे
  • मुंगुसवाडे


माणिकदुंडी

 • मिरी

[संपादन]

 • नंदूर निंबडित्य
 • निपाणी जळगाव
 • निवडंगे
 • निंबोडी

[संपादन]

 • पडळी
 • पागोरी पिंपळगाव
 • पारेवाडी
 • पात्राचा तांडा
 • पिंपळगव्हाण
 • पिंपळगाव तप्पा
 • पिरेवाडी

[संपादन]

 • रघुहिवरे
 • रंजनी
 • रेणुकाईवाडी
 • रूपलाचंदां
 • रामनगर वस्ती

स श ष[संपादन]

 • सैदाप्र
 • साकेगाव
 • सांगवी बी.के.
 • सातवड
 • सिरसाटवाडी तांडा
 • शंकरवाडी यादी बोंडली
 • शेकाटे
 • शिक्षक कॉलनी
 • शिराळ
 • शिरापूर
 • शिरसटवाडी
 • सोमठाणे केडी
 • सोमठाणे नलावडे
 • सोनोशी {ब्रम्हनाथ मंदिर}
 • सुसरे

[संपादन]

 • टाकली मानूर
 • टिंकडी
 • तिसगाव
 • टोंडोली तांडा
 • टोंडोली
 • त्रिभुवनवाडी

[संपादन]

 • वडगाव
 • वायाजुबाभुळगाव
 • वाघदारा वाळूज वासु जळगाव

[संपादन]

 • येली