न्यू झीलँड क्रिकेट संघनायक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

पुरूष क्रिकेट[संपादन]

कसोटी संघनायक[संपादन]

न्यू झीलँड कसोटी संघनायक
क्रम नाव कालावधी विरूध्द स्थळ सामने विजय हार अनिर्णित
टॉम लाउरी १९२९/३० इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९३१ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
Total
कर्ली पेज १९३१/२ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका न्यू झीलँड
१९३२/३ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९३७ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
Total
वॉल्टर हॅडली १९४५/६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
१९४६/७ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९४९ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
१९५०/१ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
Total
बर्ट सटक्लिफ १९५१/२ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज न्यू झीलँड
१९५३/४† दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
Total
मर्व्ह वॉलेस १९५२/३ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका न्यू झीलँड
जॉफ रबोन १९५३/४ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१९५४/५ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
Total
हॅरी केव्ह १९५५/६ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९५५/६ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९५५/६† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज न्यू झीलँड
Total
जॉन रीड १९५५/६ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज न्यू झीलँड
१९५८ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
१९५८/९ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९६१/२ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१९६२/३ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९६३/४ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका न्यू झीलँड
१९६४/५ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
१९६४/५ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९६४/५ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९६५ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
Total ३४ १८ १३
मरे चॅपल १९६५/६† इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१० बॅरी सिंकलेर १९६५/६ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९६७/८† भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
Total
११ ग्रॅहॅम डाउलिंग १९६७/८ भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
१९६८/९ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज न्यू झीलँड
१९६९ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
१९६९/७० भारतचा ध्वज भारत भारत
१९६९/७० पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९७०/१ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९७१/२† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
Total १९
१२ बेव्हन काँग्डन १९७१/२ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
१९७२/३ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
१९७३ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
१९७३/४ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९७३/४ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
१९७४/५ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
Total १७
१३ ग्लेन टर्नर १९७५/६ भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
१९७६/७ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९७६/७ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९७६/७ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
Total १०
१४ जॉन पार्कर १९७६/७† पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१५ मार्क बर्गेस १९७७/८ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९७८ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
१९७८/९ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
१९८०/१† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
Total १०
१६ जॉफ हॉवर्थ १९७९/८० वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज न्यू झीलँड
१९८०/१ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९८०/१ भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
१९८१/२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
१९८२/३ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका न्यू झीलँड
१९८३ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
१९८३/४ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९८३/४ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका श्रीलंका
१९८४/५ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
१९८४/५ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
Total ३० ११ १२
१७ जेरेमी कोनी १९८४/५ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९८५/६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९८५/६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
१९८६ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
१९८६/७ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज न्यू झीलँड
Total १५
१८ जेफ क्रोव १९८६/७ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका श्रीलंका
१९८७/८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९८७/८ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
Total
१९ जॉन राइट १९८७/८† इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९८८/९ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९८८/९ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
१९८९/९० ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९८९/९० भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
१९८९/९० ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
१९९० इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
Total १४
२० मार्टिन क्रोव १९९०/१ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९९०/१ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका न्यू झीलँड
१९९१/२ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९९२/३ झिम्बाब्वेचा ध्वज झिम्बाब्वे झिम्बाब्वे
१९९२/३ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका श्रीलंका
१९९२/३ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
१९९३/४† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
Total १६
२१ इयान स्मिथ १९९०/१† श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका न्यू झीलँड
२२ केन रदरफोर्ड १९९२/३ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
१९९३/४ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९९३/४ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
१९९३/४ भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
१९९४ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
१९९४/५ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१९९४/५ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज न्यू झीलँड
१९९४/५ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका न्यू झीलँड
१९९४/५ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका न्यू झीलँड
Total १८ ११
२३ ली जर्मॉन १९९५/६ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९९५/६ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
१९९५/६ झिम्बाब्वेचा ध्वज झिम्बाब्वे न्यू झीलँड
१९९५/६ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
१९९६/७ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९९६/७ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
Total १२
२४ स्टीवन फ्लेमिंग १९९६/७† इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९९६/७ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका न्यू झीलँड
१९९७/८ झिम्बाब्वेचा ध्वज झिम्बाब्वे झिम्बाब्वे
१९९७/८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९९७/८ झिम्बाब्वेचा ध्वज झिम्बाब्वे न्यू झीलँड
१९९८ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका श्रीलंका
१९९८/९ भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
१९९९ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
१९९९/२००० भारतचा ध्वज भारत भारत
१९९९/२००० वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज न्यू झीलँड
१९९९/२००० ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
२०००/१ झिम्बाब्वेचा ध्वज झिम्बाब्वे झिम्बाब्वे
२०००/१ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
२०००/१ झिम्बाब्वेचा ध्वज झिम्बाब्वे न्यू झीलँड
२०००/१ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
२००१/२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
२००१/२ बांगलादेशचा ध्वज बांगलादेश न्यू झीलँड
२००१/२ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
२००२ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
२००२ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
२००२/३ भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
२००३ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका श्रीलंका
२००३/४ भारतचा ध्वज भारत भारत
२००३/४ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
२००३/४ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका न्यू झीलँड
२००४ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड इंग्लंड
२००४/५ बांगलादेशचा ध्वज बांगलादेश बांगलादेश
२००४/५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
२००४/५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
२००४/५ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका न्यू झीलँड
२००५ झिम्बाब्वेचा ध्वज झिम्बाब्वे झिम्बाब्वे
२००५/६ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज न्यू झीलँड
२००५/६ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
२००६/७ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका न्यू झीलँड
Total ८० २८ २७ २५
२५ डियॉन नॅश १९९८/९ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका न्यू झीलँड
Grand total ३२४ ५९ १२८ १३७

Note:

एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक[संपादन]

न्यू झीलँड एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक
क्रम नाव कालावधी सामने विजय हार Tied अनिर्णित
बेव्हन काँग्डन १९७२/३-१९७४/५
ग्लेन टर्नर १९७५-१९७६/७
मार्क बर्गेस १९७८-१९८०/१
जॉफ हॉवर्थ १९७९/८०-१९८४/५ ६० ३१ २६
जॉन राइट १९८२/३-१९९० ३१ १६ १५
जेरेमी कोनी १९८४/५-१९८६/७ २५ १६
जेफ क्रोव १९८५/६-१९८७/८ १६ १२
मार्टिन क्रोव १९८९/९०-१९९२/३ ४४ २१ २२
अँड्रु जोन्स १९९२/३
१० केन रदरफोर्ड १९९३/४-१९९४/५ ३७ १० २४
११ गॅव्हिन लार्सन १९९३/४
१२ ली जर्मॉन १९९५/६-१९९६/७ ३६ १५ १९
१३ स्टीवन फ्लेमिंग १९९६/७-२००६/७ २१८ ९८ १०६ १३
१४ डियॉन नॅश १९९८/९
१५ क्रेग मॅकमिलन २०००/१-२००२
१६ क्रिस केर्न्स २००१/२-२००३/४
१७ डॅनियेल व्हेट्टोरी २००४/५-२००६/७ ११
एकूण ५२७ २२६ २७३ २४

२०-२० सामने संघनायक[संपादन]

न्यू झीलँड २०-२० सामने संघनायक
क्रम नाव कालावधी सामने विजय हार समसमान अनिर्णित
स्टीवन फ्लेमिंग २००४/५ - २००६/७
डॅनियल व्हेट्टोरी २००७/८ - present
एकूण

युवा क्रिकेट[संपादन]

कसोटी संघनायक[संपादन]

न्यू झीलँड युवा कसोटी संघनायक
क्रम नाव कालावधी विरूध्द स्थळ सामने विजय हार अनिर्णित
डेव्हिड हार्टशोर्न १९८५/६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया Australia
जॉन मरटॉघ १९८६/७ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
Lee Germon १९८७/८ भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
१९८८/९ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
एकूण
क्रिस केर्न्स १९८९ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड England
Llorne Howell १९९०/१ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
१९९१/२ भारतचा ध्वज भारत भारत
एकूण
स्टीवन फ्लेमिंग १९९२/३ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया न्यू झीलँड
रिचर्ड जोन्स १९९३/४ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
Stephen Lynch १९९४/५ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान न्यू झीलँड
Craig McMillan १९९५/६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया Australia
१९९६ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड England
एकूण
१० Jarrod Englefield १९९८/९ इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड न्यू झीलँड
११ ब्रेंडन मॅककुलम २०००/१ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका न्यू झीलँड
१२ Andrew de Boorder २००६/७ भारतचा ध्वज भारत न्यू झीलँड
Grand एकूण ७३ २६ ४४

एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक[संपादन]

न्यू झीलँड युवा एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक
क्रम नाव कालावधी सामने विजय हार Tied अनिर्णित
David Hartshorn १९८५/६
John Murtagh १९८६/७
Lee Germon १९८७/८-१९८८/९ १०
Chris Cairns १९८८/९-१९८९
David Mills १९८९
Llorne Howell १९९०/१-१९९१/२
स्टीवन फ्लेमिंग १९९२/३
Richard Jones १९९३/४
Stephen Lynch १९९४/५
१० Craig McMillan १९९५/६-१९९६
११ Jarrod Englefield १९९७/८-१९९८/९ १०
१२ James Franklin १९९९/२०००
१३ ब्रेंडन मॅककुलम २०००/१
१४ रॉस टेलर २००१/२
१५ Daniel Flynn २००३/४
१६ Marc Ellison २००५/६
१७ Andrew de Boorder २००६/७
Grand total 79 29 0 48 2
राष्ट्रीय क्रिकेट संघनायक

ऑस्ट्रेलिया | बांगलादेश | इंग्लंड | भारत | न्यू झीलँड | पाकिस्तान | दक्षिण आफ्रिका | श्रीलंका | वेस्ट ईंडीझ | झिम्बाब्वे

संदर्भ[संपादन]