Jump to content

दारव्हा तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
  ?दारव्हा

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
प्रांत विदर्भ
जिल्हा यवतमाळ
भाषा मराठी
तहसील दारव्हा
पंचायत समिती दारव्हा


दारव्हा हे भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील एक गाव व तालुक्याचे ठिकाण आहे.

तालुक्यातील गावे[संपादन]

 1. आमशेत (दारव्हा)
 2. आंतरगाव
 3. औरंगपूर (दारव्हा)
 4. बागापूर (दारव्हा)
 5. बागवाडी (दारव्हा)
 6. बाणायत
 7. बारबाडी
 8. भांडेगाव
 9. भिलेश्वर
 10. भोपापूर
 11. भुलाई
 12. बिजोरा
 13. बोडेगाव
 14. बोधगव्हाण
 15. बोरगाव (दारव्हा)
 16. बोरी बुद्रुक
 17. बोरी खुर्द
 18. बोथ
 19. ब्रह्मनाथ
 20. ब्राम्ही (दारव्हा)
 21. चाणी
 22. चिकणी (दारव्हा)
 23. चिखली (दारव्हा)
 24. चोपडी
 25. चोरखोपडी
 26. चोरोडी
 27. दाहेळी
 28. दर्यापूर (दारव्हा)
 29. देवगिरी (दारव्हा)
 30. देऊळगाव
 31. देऊरवाडी
 32. धामणगाव बुद्रुक
 33. धामणगाव खुर्द
 34. धवळसर
 35. धुळापूर
 36. दोब
 37. डोल्हारी
 38. दुधगाव (दारव्हा)
 39. फुबगाव
 40. गाजीपूर
 41. गणेशपूर (दारव्हा)
 42. गौळपेंड
 43. घाणापूर
 44. घाटकिन्ही
 45. गोंदेगाव
 46. गोरेगाव (दारव्हा)
 47. हनुमाननगर (दारव्हा)
 48. हारू
 49. हातगाव (दारव्हा)
 50. हातणी
 51. हातोळा
 52. हुसनापूर
 53. इमामपूर
 54. इरथळ
 55. इशरामपूर
 56. जांभोरा (दारव्हा)
 57. जावळा (दारव्हा)
 58. कामतवाडा
 59. कंझारा बुद्रुक
 60. कंझारा खुर्द
 61. कारजागाव
 62. करमाळा (दारव्हा)
 63. खेड (दारव्हा)
 64. खोपडी बुद्रुक
 65. खोपडी खुर्द
 66. किन्हीवाळगी
 67. कोहाळा (दारव्हा)
 68. कोळवई
 69. कुंभारकिन्ही
 70. कुंड
 71. कुरहाड बुद्रुक
 72. कुरहाड खुर्द
 73. लाडखेड
 74. लाखखिंड
 75. लालापूर
 76. लिंगबोरी
 77. लोही
 78. महागाव (दारव्हा)
 79. महातोळी
 80. महमदपूर (दारव्हा)
 81. माहुली (दारव्हा)
 82. मालेगाव (दारव्हा)
 83. मांगळा
 84. मांगकिन्ही
 85. माणकी
 86. माणकोपरा
 87. मोरगव्हाण
 88. मोझर
 89. मुंढाळ
 90. नायगाव (दारव्हा)
 91. नाखेगाव
 92. नंदगव्हाण
 93. निलोणा
 94. निंभा
 95. निंभाळा
 96. पळशी (दारव्हा)
 97. पालोडी (दारव्हा)
 98. पांढुर्णा (दारव्हा)
 99. पाथरड
 100. पेकार्डा
 101. पिंपळगाव (दारव्हा)
 102. पिंपळखुटा (दारव्हा)
 103. पिंपरी बुद्रुक
 104. पिंपरी खुर्द
 105. राजीवनगर (दारव्हा)
 106. राजुरा (दारव्हा)
 107. रामगाव (दारव्हा)
 108. सायदानी
 109. सायखेड
 110. साजेगाव
 111. सांगळवाडी
 112. सांगवी (दारव्हा)
 113. सावळी (दारव्हा)
 114. सावळा
 115. सावंगी
 116. सेवादासनगर
 117. शेलोडी
 118. शेंदरी बुद्रुक
 119. सिंधी (दारव्हा)
 120. टाकळी बुद्रुक
 121. तळेगाव (दारव्हा)
 122. तापोणा
 123. तारनोळी
 124. तारोडा
 125. तेलधरी
 126. तेळगव्हाण
 127. तोरनाळा
 128. उचेगाव
 129. उजोणा
 130. उमरी (दारव्हा)
 131. उमरठा खुर्द
 132. वाडगाव (दारव्हा)
 133. वाडुळ
 134. वागड बुद्रुक
 135. वागड खुर्द
 136. वाघळ
 137. वाघुळ
 138. वाकी (दारव्हा)
 139. वारजाई
 140. वारुड

[१]

यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुके
उमरखेड तालुका | झरी जामणी तालुका | घाटंजी तालुका | आर्णी तालुका | केळापूर तालुका | कळंब तालुका | दारव्हा तालुका | दिग्रस तालुका | नेर तालुका | पुसद तालुका | बाभुळगाव तालुका | यवतमाळ तालुका | महागाव तालुका | मारेगाव तालुका | राळेगाव तालुका | वणी तालुका
 1. ^ #https://villageinfo.in/maharashtra/yavatmal/darwha.html