आर्णी तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
  ?आर्णी तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील आर्णी तालुका
पंचायत समिती आर्णी तालुका

आर्णी भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

आर्णी तालुक्यात सुमारे १११ खेडी [१] येतात म्हणून गावाची बाजारपेठ मोठी असून प्रसिद्ध आहे. प्रत्येक सोमवारी गावाला मोठा बाजार असतो. आर्णी तालुकयाचे क्षेत्रफळ ७६७ चौ कीमी [१] असून ह्या तालुक्याची लोकसंख्या १३९७८६ [१] इतकी आहे. तालुक्यात स्त्री पुरुषाची संख्या अनुक्रमे ६७७२४,७२०६२ [१] इतकी आहे. तालुक्यात पूर्ण ग्रामपंचायतची संख्या ७७ [१] इतकी असून त्यात ३०१६९ [१] इतकी आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळांची संख्या १८० [१] आहे तसेच २ [१] महाविद्यालय आहेत. तालुक्यात सरासरी पाउस ८५५.८ मीमी [१] इतका पडतो,त्यामुळे शेतकऱ्यांची संख्या २२०६९ [१] असून शेतमजुर ३२२६५ [१] इतके आहेत.

गावे[संपादन]

 1. अकोला (आर्णी)
 2. आमणी
 3. आंबोडा
 4. आंजनखेड
 5. आंजरगाव आंजी
 6. आर्णी
 7. आसरा
 8. आयता
 9. बारभाई (आर्णी)
 10. बेलोरा
 11. भांडारी
 12. भांसारा
 13. बिड
 14. बोरगाव (आर्णी)
 15. ब्राह्मणवाडा
 16. चांदनी
 17. चटारी
 18. चिकनी खुर्द
 19. चिखली (आर्णी)
 20. चिमाटा
 21. चिंचबर्डी
 22. चिंचोळी
 23. दाभाडी (आर्णी)
 24. दाहेली
 25. दातोडी
 26. दत्तारामपूर
 27. देवगाव (आर्णी)
 28. देऊरवाडी
 29. दोनवाडा
 30. गणगाव
 31. गवाणा
 32. घोणसरा
 33. गुढा
 34. इचोरा
 35. इवलेश्वर
 36. जालंद्री
 37. जांब (आर्णी)
 38. जावळा
 39. काकडदरा
 40. कवठाबाजार
 41. काप (आर्णी)
 42. कारेगाव (आर्णी)
 43. काथोडा
 44. कवठा बुद्रुक
 45. केळझरा
 46. खडका
 47. खंडाळा (आर्णी)
 48. खेड (आर्णी)
 49. किन्ही
 50. कोळवण (आर्णी)
 51. कोपरा
 52. कोसदानी
 53. कृष्णानगर
 54. कुऱ्हा
 55. लिंगी
 56. लोणबेहळ
 57. लोणी (आर्णी)
 58. महालुंगी
 59. मालेगाव (आर्णी)
 60. मंगरूळ (आर्णी)
 61. मानपूर
 62. म्हासोळा
 63. मोगरा (आर्णी)
 64. मुकींदपूर
 65. नाईक नगर
 66. नवनगर
 67. निधा
 68. पाहुर
 69. पळशी (आर्णी)
 70. पालोडी
 71. पांढुर्णा (आर्णी)
 72. पांगरी (आर्णी)
 73. परसोडा
 74. पिंपळनेर (आर्णी)
 75. पिंपरी (आर्णी)
 76. राणी धानोरा
 77. रुद्रपूर (आर्णी)
 78. साईखेड
 79. साखरा
 80. साकरी
 81. साकुर (आर्णी)
 82. सातारा (आर्णी)
 83. सावळी
 84. शेंदुरशनी
 85. शरी
 86. शेकलगाव
 87. शेळु
 88. शिरपूर (आर्णी)
 89. शिऊर
 90. सोनारी
 91. सुभाषनगर (आर्णी)
 92. सुधाकरनगर
 93. सुकळी
 94. तळणी (आर्णी)
 95. तरोडा
 96. तेंडोली
 97. उमारी
 98. उमरी (आर्णी)
 99. विठोळी
 100. वरूड (आर्णी)
 101. येरमाळ
 102. झापरवाडी

[२]

भौगोलिक स्थान[संपादन]

हवामान[संपादन]

लोकजीवन[संपादन]

प्रेक्षणीय स्थळे[संपादन]

नागरी सुविधा[संपादन]

जवळपासचे तालुके[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

 1. ^ a b c d e f g h i j k "जिल्हाधिकारी यवतमाळ संकेत स्थळ" (इंग्रजी भाषेत).
 2. ^ #https://villageinfo.in/maharashtra/yavatmal/arni.html
 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate


यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुके
उमरखेड तालुका | झरी जामणी तालुका | घाटंजी तालुका | आर्णी तालुका | केळापूर तालुका | कळंब तालुका | दारव्हा तालुका | दिग्रस तालुका | नेर तालुका | पुसद तालुका | बाभुळगाव तालुका | यवतमाळ तालुका | महागाव तालुका | मारेगाव तालुका | राळेगाव तालुका | वणी तालुका