शहाण्णव कुळी मराठा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

मराठ्यांच्या ९६ कुळांची (आडनावांची) यादी खालिलप्रमाणे आहे

९७.।कोंडके
९८.।सुलताने
९९.|बर्गे
१००.मडके
क्रमांक कुळ नाव
१. खोत
२. आंग्रे
३. चोरट
४. भोयर
५. परब
६. बोबडे,बोखारे
७. काकडे, कानडे
८. हिरुगडे
९. कदम
१०. खडतरे
११. खैरे
१२. गव्हाणे
१३. गुजर
१४. गायकवाड
१५. घाटगे/ घाडगे
१६. चव्हाण
१७. ठाकरे
१८. जगताप
१९. जगदाळे
२०. तुरकने
२१. जाधव/यादव
२२. ठाकूर
२३. ढमाले
२४. ढेकळे
२५. ढवळे
२६. ढेंबरे
२८. तायडे
२९. तोंवर
३०. तेजे‍‍ (कुरकूटे)
३१. थोरात / गांजाळे /खानदेशे/ भक्ते
३२. थोटे/थेटे
३३. दरबारे
३४. दळवी
३५. दाभाडे
३६. देवार्डे
३७. देवकाते
३८. धायभर
३९. धुमाळ
४०. नलावडे
४१. नलीन्धारे
४२. निकम
४३. निसाळ
४४. पवार
४५. परिहार (प्रतिहार)
४६. पानसरे
४७. पांढरे
४८. पठारे
४९. पालवे
५०. कादगे
५१. पिंगळे
५२. पिसाळ
५३. फडतरे
५४. फाळके
५५. फाकडे
५६. फाटक
५७. इंगळे
५८. बागराव
५९. बांडे
६०. बाबर
६१. भागवत
६२. घोरपडे
६३. देशमुख । हुंबे ।
६४. भोगले
६५. भोईटे
६६. मधुरे
६७. मालपे
६८. माने
६९. मालुसरे
७०. खंडागळे
७१. महांबर
७२. मुळीक
७३. मोरे
७४. मोहिते
७५. राठोड
७६. राष्ट्रकुट
७७. राणे
७८. राउत
७९. रेणुसे
८०. लाड
८१. वाघ
८२. विचारे
८३. शिलाहार (शेलार)
८४. शंकपाळ
८५. शिंदे |नवले |पाटील
८६. शितोळे
८७. शिर्के
८८. साळवी
८९. सावंत
९०. साळुंखे
९१. सप्रे
९२. शिसोदे
९३. सुर्वे
९४. चापके
९५. हरफाले
९६. सुकासे 97 सूर्यवंशी