Jump to content

आर्जेन्टिनाचे प्रांत

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

आर्जेन्टिना देशाचे एकूण २३ प्रांत व एक स्वायत्त केंद्रशासित शहर आहेत.

ध्वज नाव क्षेत्रफळ क्रम लोकसंख्या क्रम घनता क्रम राजधानी
बुएनोस आइरेस शहर &0000000000000200.000000२०० २४ &0000000002776138.000000२७,७६,१३८ &0000000000013880.700000१३,८८०.७ --
बुएनोस आइरेस प्रांत &0000000000307571.000000३,०७,५७१ &0000000013827203.000000१,३८,२७,२०३ &0000000000000045.000000४५.० ला प्लाता
कातामार्का &0000000000102602.000000१,०२,६०२ ११ &0000000000334568.000000३,३४,५६८ २० &0000000000000003.300000३.३ १९ सान फर्नांदो देल
बाये दे कातामार्का
चाको &0000000000099633.000000९९,६३३ १२ &0000000000984446.000000९,८४,४४६ &0000000000000009.900000९.९ ११ रेसिस्तेन्सिया
चुबुत &0000000000224686.000000२,२४,६८६ &0000000000413237.000000४,१३,२३७ १८ &0000000000000001.800000१.८ २३ रॉसन
कोर्दोबा &0000000000165321.000000१,६५,३२१ &0000000003066801.000000३०,६६,८०१ &0000000000000018.600000१८.६ कोर्दोबा
कोरियेन्तेस &0000000000088199.000000८८,१९९ १६ &0000000000930991.000000९,३०,९९१ ११ &0000000000000010.600000१०.६ १० कोरियेन्तेस
एंत्रे रियोस &0000000000078781.000000७८,७८१ १७ &0000000001158147.000000११,५८,१४७ &0000000000000014.700000१४.७ पाराना
फोर्मोसा &0000000000072066.000000७२,०६६ १९ &0000000000486559.000000४,८६,५५९ १६ &0000000000000006.800000६.८ १४ फोर्मोसा
जुजुय &0000000000053219.000000५३,२१९ २० &0000000000611888.000000६,११,८८८ १४ &0000000000000011.500000११.५ सान साल्व्हादोर दे जुजुय
ला पांपा &0000000000143440.000000१,४३,४४० &0000000000299294.000000२,९९,२९४ २१ &0000000000000002.100000२.१ २२ सांता रोसा
ला रियोजा &0000000000089680.000000८९,६८० १४ &0000000000289983.000000२,८९,९८३ २२ &0000000000000003.200000३.२ २० ला रियोजा
मेन्दोसा &0000000000148827.000000१,४८,८२७ &0000000001579651.000000१५,७९,६५१ &0000000000000010.600000१०.६ मेन्दोसा
मिस्योनेस &0000000000029801.000000२९,८०१ २१ &0000000000965522.000000९,६५,५२२ १० &0000000000000032.400000३२.४ पोसादास
नेउकेन &0000000000094078.000000९४,०७८ १३ &0000000000474155.000000४,७४,१५५ १७ &0000000000000005.000000५.० १६ नेउकेन
रियो नेग्रो &0000000000203013.000000२,०३,०१३ &0000000000552822.000000५,५२,८२२ १५ &0000000000000002.700000२.७ २१ ब्येद्मा
साल्ता &0000000000155488.000000१,५५,४८८ &0000000001079051.000000१०,७९,०५१ &0000000000000006.900000६.९ १२ साल्ता
सान हुआन &0000000000089651.000000८९,६५१ १५ &0000000000620023.000000६,२०,०२३ १३ &0000000000000006.900000६.९ १३ सान हुआन, आर्जेन्टिना
सान लुईस &0000000000076748.000000७६,७४८ १८ &0000000000367933.000000३,६७,९३३ १९ &0000000000000004.800000४.८ १७ सान लुईस
सांता क्रुझ &0000000000243943.000000२,४३,९४३ &0000000000196958.000000१,९६,९५८ २३ &0000000000000000.800000०.८ २४ रियो गायागोस
सांता फे &0000000000133007.000000१,३३,००७ १० &0000000003000701.000000३०,००,७०१ &0000000000000022.600000२२.६ सांता फे
सांतियागो देल एस्तेरो &0000000000136351.000000१,३६,३५१ &0000000000804457.000000८,०४,४५७ १२ &0000000000000005.900000५.९ १५ सांतियागो देल एस्तेरो
तिएरा देल फ्वेगो &0000000000021571.000000२१,५७१ २३ &0000000000101079.000000१,०१,०७९ २४ &0000000000000004.700000४.७ १८ उस्वाया
तुकुमान &0000000000022524.000000२२,५२४ २२ &0000000001338523.000000१३,३८,५२३ &0000000000000059.400000५९.४ सान मिगेल दे तुकुमान


बाह्य दुवे

[संपादन]