विकिपीडिया:धूळपाटी३३

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
चावडी विभाग

प्रचालकांना निवेदन
लिहा | पहा | साचा:गूगलयुक्त

सध्या असलेली आणि प्रस्तावित ध्येय आणि धोरणे बाबत चर्चे साठी


तांत्रिक
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

तांत्रिक मुद्दयांवर चर्चा करण्यासाठी. विपी आज्ञावलीच्या त्रुटी अहवाला साठी बगझीला वापरा.


मदतकेंद्र
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

ध्येय आणि धोरणे व्यतिरिक्त इतर नवीन प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी


ध्येय आणि धोरणे
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

सध्या असलेली आणि प्रस्तावित ध्येय आणि धोरणे बाबत चर्चे साठी


चावडी
(विपी मध्यवर्ती चर्चा)

साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

इतर कोणत्याही विभागात समाविष्ट न होणार्‍या विषयावर चर्चे साठी


प्रगती
साचा:AddNewSection | पहा | साचा:Google custom

तांत्रिक मुद्दयांवर चर्चा करण्यासाठी. विपी आज्ञावलीच्या त्रुटी अहवाला साठी बगझीला वापरा.|valign="top"|'मराठी विकिपीडिया चावडीवर आपले स्वागत आहे.विकिपीडिया चावडी पाने मराठी विकिपीडिया संबंधीत कार्यप्रणाली,संकेत,निती, धोरणे, तांत्रीक मुद्दे, सुचना विनंत्या इत्यादींची चर्चा करण्याकरिता वापरली जातात, या चर्चांना विषयवार व्यवस्थीत न्याय मिळावा म्हणून त्यांची विभागणी विवीध चावडी गट/विभाग पानात केलेली आढळते.आपला संदेश सुयोग्य विभाग पानावर लिहा अथवा miscellaneous विभागात लिह. You can सर्व चावडी विभाग एकाच पानावर पहा. Please sign and date your post (by typing ~~~~ or clicking the signature icon in the edit toolbar).


विकिपीडिया:चावडी/ध्येय आणि धोरणे मध्ये आपले स्वागत आहे. ह्या ठिकाणी असलेली चर्चा पाने पाच विभागात विभाजाण्यात आली आहेत. त्यांचा वापर मुख्यतः तांत्रिक मुद्दे, नीती/योजना, आणि मराठी विकिपीडियाचे संचालन इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी करावा. कुपया खालील ताक्त्यातून योग्य भाग निवडून त्या ठिकाणी अथवा संकीर्ण विभागात आपले विचर मांडावे.

आपण ह्या चावडीचे सर्व विभाग एकत्रितपणे येथे पाहू शकता .

कुपया आपले नाव आणि तारीख ( चार तरंगचिन्हाने ~~~~ सही करून) द्यावी अथवा सहीच्या चिन्हावर टिचकी मारावी.

सदस्यांनी ह्याची नोंद ध्यावी कि हे पान चर्चेसाठी नसून खलील संबधित विभागांचा वापर सुचालनासाठी करावा.