Jump to content

वर्ग:अवैध स्वयमावृत्त एचटीएमएल खूणपताका वापरणारी पाने

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.या वर्गात असणाऱ्या पानांत अवैध स्वयं-आवृत्त एचटीएमएल खूणपताका असते, जसे, <b/>, <div/>, <span/>, <p/>, and <td/>.(वैध खूणपताका ह्या HTML5 च्या निदेशात(स्पेशिफिकेशन) व्याख्यिकृत आहेत, जसे,<br/>, <hr/>, and <wbr/>, याद्वारे त्रुटी उद्भवत नाही.)[१][२]अश्यासारख्याही.या खूणपतांकांचे वर्तन लवकरच HTML5 ला सुसंगत असे बदलेल,त्याद्वारे त्यांचा विकिमजकूरात असलेला वापर हा नापसंत होईल. अधिक माहितीसाठी phab:T134423 बघा.

या वर्गात पाने तेंव्हा आपोआप दाखल होतात, जेंव्हा,</center/> यासारख्या चुकीने तयार केलेल्या खूणपताका त्यात असतात, ज्या </center> अश्या असावयास हव्या(शेवटी असलेली / बदलून) किंवा, यासारखे चुकीचे तयार केलेले <s>...<s/>त्यात असतात, जे,<s>...</s> असे असावयास हवेत (यातील / ही शेवटहून बंद होणाऱ्या खूणपताकेच्या आधी आणा)

Where an invalid <font /> or <span /> (with no attributes such as id= or class=) is used as a spacer to prevent wikicode from rendering in example code, like {<font/>{templatename}}, either replace <font /> with <nowiki /> for valid code that achieves the same effect, or use a template-linking template such as {{tl}} or {{tlx}}, as in {{tlx|templatename}}.

Some templates include an anchor |id= parameter. When fixing self-closed <div id="..."/> and <span id="..."/> tags that appear immediately before such templates, consider moving the anchor text from the HTML tag to inside the template and removing the now-unneeded tag.

If a given page in this category does not appear to have any invalid self-closed tags, it may be transcluding a page or template that does.

This category is populated based on the parameter at MediaWiki:Deprecated-self-close-category.

For a list of MediaWiki-populated tracking categories, see Special:TrackingCategories.

  1. ^ स्वयं-आवृत्त होणाऱ्या एचटीएमएल खूणपताकांची संपूर्ण यादी: area, base, br, col, embed, hr, img, input, keygen, link, meta, param, source, track, and wbr ही आहे. तरीही, फक्त <br/>, <hr/>, व <wbr/>यांना पार्सरमार्फत परवानगी दिल्या जाते.एचटीएमएलची pre ही खूणपताका ही मिडियाविकि XMLच्या pre खूणपताकेद्वारे दाबल्या जाते.
  2. ^ यापैकी काही मिडियाविकि XML खूणपताका ह्या जेंव्हा स्वयंआवृत्त होतात तेंव्हा त्या वैध होतात, जसे,<nowiki/> व <pre/>, तसेच,<ref/> and <references/>

या वर्गात अद्याप एकही लेख नाही.