मागोवा घेणारे वर्ग

Jump to navigation Jump to search

या पानात ते मागोवा घेणारे वर्ग (tracking categories) आहेत, जे, मिडियाविकि संचेतनाद्वारे स्वयंचलितरित्या वसविण्यात (तयार करण्यात) आले आहेत. त्यांची नावे, मिडियाविकी नामविश्वातील संबंधित प्रणाली संदेशात फेरफार करुन, बदलविता येतात.

मागोवा घेणारा वर्ग संदेश नाम वर्ग अंतर्भूत करण्याचे निकष
अनुक्रमित पाने(१ क, ३ प)index-categoryया पानात __INDEX__ ही खूणपताका आहे (व ते अश्या नामविश्वात आहे जेथे या खूणपताकेची परवानगी आहे), आणि म्हणून ही सांगकाम्यांद्वारे अनुक्रमित आहे, जेथे ती सामान्यपणे असावयास नको.
अनुक्रमित नसलेली पाने(५ क, ७२ प, २ सं.)noindex-categoryहे पान सांगकाम्यांद्वारे अनुक्रमित नाही कारण त्यात __NOINDEX__ हा जादुई शब्द आहे व ते त्या नामविश्वात आहे, जेथे या खूणपताकेची परवानगी आहे.
साचास हाक देण्यात पाने द्विरुक्त कारणमीमांसा(arguments) वापरत आहेत.(१४९ प)duplicate-args-categoryया पानात साच्याची ती हाक(calls) आहे ज्यात द्विरुक्त कारणमिमांसेचा (arguments)वापर करण्यात आला आहे,जसे{{foo|bar=1|bar=2}} किंवा {{foo|bar|1=baz}}.
खूप सारे खर्चीक पार्सर क्रिया कॉल्स असणारी पाने(रिकामे)expensive-parserfunction-categoryThe page uses too many expensive parser functions (like #ifexist). See Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
अशी पाने ज्यांच्यामध्ये साचे वगळलेले आहेत(रिकामे)post-expand-template-argument-categoryThe page is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding a template argument (something in triple braces, like {{{Foo}}}).
अशी पाने ज्यांच्यावर साचे चढविण्याची आकार मर्यादा संपलेली आहे(१ प)post-expand-template-inclusion-categoryयेथील सर्व साच्यांचा विस्तार केल्यावर, या पानाचा आकार $wgMaxArticleSize पेक्षा जास्त मोठा झाला आहे, म्हणून काही साचे विस्तारल्या गेले नाहीत.
लपविलेले वर्ग(२८२ क)hidden-category-categoryया वर्गाच्या आशय मजकूरात __HIDDENCAT__ ही खूणपताका आहे, जी त्या पानास, पानांसाठी असलेल्या वर्गदुवेपेटीत दिसण्यापासून अविचलरित्या रोखते.
तुटलेल्या संचिका दुव्यांसह असलेली पाने(१ क, ३०८ प, १ सं.)broken-file-categoryया पानात तुटलेला संचिका-दुवा आहे (तो दुवा, जो अस्तित्वात नसलेल्या संचिकेस जोडण्याचा प्रयत्न करतो).
लेख जेथे निस्पंद-गणना(नोड-काऊंट) पार केल्या गेला(रिकामे)node-count-exceeded-categoryया पानाने उच्चतम गाठविंदूंची (node) मोजणीमर्यादा पार केली.
लेख जेथे विस्तार-तळ(एक्सपांशन डेप्थ) पार केल्या गेली(रिकामे)expansion-depth-exceeded-categoryया पानाने उच्चतम प्रसरण-खोली(expansion depth) मर्यादा पार केली.
Pages with ignored display titles(२१ प)restricted-displaytitle-ignoredया पानात दुर्लक्षित {{DISPLAYTITLE}} आहे कारण ते पानाच्या मूळ शीर्षकासम नाही.
साचा वलय असणारी पाने(२३ प)template-loop-categoryया पानात एक साचा वलय आहे, म्हणजे, तो साचा जो स्वतःसच वारंवार हाक देतो.
Pages using Timeline(९ प)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
संदर्भ चुका असणारी पाने(२२४ प)cite-tracking-category-cite-errorया वर्गात असणाऱ्या पानांत संदर्भ खूणपताकासंबंधी चुका आहेत.
Pages with syntax highlighting errors(रिकामे)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(११ प)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(६२ प)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(रिकामे)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages with score rendering errors(रिकामे)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(रिकामे)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(१ प)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
एकगठ्ठा संदेश वितरण याद्या(रिकामे)massmessage-list-categoryहे पान, एकगठ्ठा संदेश विस्तारकासाठी असलेली वितरण यादी आहे.
Files with no machine-readable license(११,६४३ सं.)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(१३,०१० सं.)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(११,६५० सं.)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(११,६७७ सं.)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(रिकामे)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentया संचिकेत मशीनने वाचता येण्याजोगा पेटंट साचा नाही.
गणितीय चूका असणारी पाने(१ प)math-tracking-category-errorया वर्गात असणाऱ्या पानांत गणितीय खूणपताका वापरण्यात त्रुटी आहे.
Pages with math render errors(१ प)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
चूकीच्या पद्धतीने रचलेल्या समन्वयक खूणपताकांसह असलेली पाने(३८८ प)geodata-broken-tags-categoryया पानात चुकीच्या पद्धतीने रचलेली {{#coordinates:}} खूणपताका आहे.
अनोळखी गोलक किंमत असणारी पाने(रिकामे)geodata-unknown-globe-categoryहे पान समन्वयकासाठी असलेल्या प्राचलातglobeची अनोळखी किंमत वापरते.
अवैध क्षेत्र किंमत असणारी पाने(रिकामे)geodata-unknown-region-categoryहे पान समन्वयकासाठी असलेल्या प्राचलातregion ची अनोळखी किंमत वापरते.
अनोळखी प्रकारातील समन्वयक असलेली पाने(रिकामे)geodata-unknown-type-categoryहे पान समन्वयकासाठी असलेल्या प्राचलातtypeची अनोळखी किंमत वापरते.
लेखन त्रुटी असणारी पाने(१६ क, १०२ प)scribunto-common-error-categoryया पानात अंतर्भूत विभागावर (मॉड्यूल) प्रक्रिया करण्यात त्रुटी घडली आहे.
त्रुटी असणारे स्क्रिबुंटो विभाग(रिकामे)scribunto-module-with-errors-categoryया विभागात (मॉड्यूलमध्ये) त्रुटी आहे.
Pages with unreviewed translations(२४ प)cx-unreviewed-translation-categoryPages translated with the Content Translation tool that contain a high amount of unreviewed content
समस्याग्रस्त गुणधर्म असणारी पाने(३ प)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference विकिडाटा properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
विकिडाटा कलमाशी संलग्न पुनर्निर्देशने(३ क, ६८ प)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a विकिडाटा item.
आलेख असणारी पाने(५ प)graph-tracking-categoryया पानात <graph> ही खूणपताका अंतर्भूत आहे.
अप्रचलित Vega 1.0 आलेख असणारी पाने(रिकामे)graph-obsolete-categoryया पानात <graph>अशी खूणपताका अंतर्भूत आहे,जी version 2 ला अद्यतन करावयास हवी.
Pages with broken graphs(४ प)graph-broken-categoryया पानात अयोग्य रितीने वापरलेली <graph> ही खूणपताका अंतर्भूत आहे.
कार्टोग्राफर नकाशे असलेली पाने(१ क, ८९४ प)kartographer-tracking-categoryया पानात नकाशाचा अंतर्भाव आहे
मोडके नकाशे असलेली पाने(रिकामे)kartographer-broken-categoryया पानात नकाशाचा अवैध वापर अंतर्भूत आहे
आयएसबीएन जादुई दुवे वापरणारी पाने(२३४ प)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(३ प)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
पीएमआयडी जादुई दुवे वापरणारी पाने(६ प)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.