पंढरपूर तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

पंढरपूर हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

तालुक्यातील गावे[संपादन]

 1. आढीव
 2. आजणसोंड
 3. आजोटे
 4. आंबे (पंढरपूर)
 5. आंबेचिंचोळी
 6. अणावळी
 7. आव्हे
 8. बाभुळगाव (पंढरपूर)
 9. बादळकोट
 10. बारडी
 11. भाळवणी
 12. भांडीशेगाव
 13. भातुंबरे
 14. भोसे
 15. बितरगाव
 16. बोहाळी
 17. चाळे
 18. चिळाईवाडी
 19. चिंचोळीभोसे
 20. चिंचुंबे
 21. देगाव (पंढरपूर)
 22. देवडे (पंढरपूर)
 23. धोंडेवाडी
 24. एकळासपूर (पंढरपूर)
 25. फुलचिंचोली
 26. गाडेगाव (पंढरपूर)
 27. गारडी
 28. गोपाळपूर (पंढरपूर)
 29. गुरसाळे
 30. होळे
 31. इसबावी
 32. ईश्वरवाठार
 33. जाधववाडी (पंढरपूर)
 34. जैनवाडी
 35. जालोळी
 36. कान्हापुरी
 37. करकंब
 38. कारोळे
 39. कासेगाव
 40. कौठाळी (पंढरपूर)
 41. केसकरवाडी
 42. खरातवाडी
 43. खर्डी (पंढरपूर)
 44. खारसोळी
 45. खेडभाळवणी
 46. खेडभोसे
 47. कोंढरकी
 48. कोरटी
 49. लोणारवाडी
 50. मगरवाडी
 51. मेंधापूर
 52. मुंढेवाडी (पंढरपूर)
 53. नाळी
 54. नंडोरे (पंढरपूर)
 55. नारायणचिंचोळी
 56. नेमटवाडी
 57. नेपातगाव
 58. ओझेवाडी
 59. पळशी (पंढरपूर)

पांढरेवाडी पटवर्धनकुरोळी पेहे पिराचीकुरोळी पोहरगाव पुळुज पुळुजवाडी रांझणी रोपाळे सांगवी (पंढरपूर) सरकोळी शंकरगाव शारद्रेनगर शेगावदुमळा शेळवे शेंडगेवाडी शेटफाळ शेवते (पंढरपूर) शिरगाव (पंढरपूर) शिरठोण सिद्धेवाडी सोनके (पंढरपूर) सुगावाभोसे सुगावाखुर्द सुपळी सुस्ते टाकळीगुरसाळा टाकळी (पंढरपूर) तानाळी तारापूर (पंढरपूर) तराटगाव तराटगाव कासेगाव तावशी तिसंगी (पंढरपूर) तुंगट उजनी उंबरे (पंढरपूर) उंबरगाव उपरी वेणुनगर विटे (पंढरपूर) वाडीकुरोळी वाखरी


 1. व्होळे
 2. वाखरी
 3. खेडभाळवणी
 4. रांझणी
 5. फुलचिंचोली
 6. चिंचोली भोसे
 7. रांझणी
 8. नांदोरे