सुरक्षित कर्ज

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

एक सुरक्षित कर्ज हे तसे कर्ज आहे ज्यात एक कर्जदार त्या कर्जाच्या आपल्याला मिळविलेल्या काही संपत्ति (उदाहरणार्थ, एक गाडी किंवा मालमत्ता) आपल्या कर्जासाठी दिलेल्या असताना, ज्याने त्या कर्जाच्या देणगीतल्या नाही. ही कर्ज असा आहे कि आपल्या पुनर्निर्धारक असलेल्या संपत्तीविरुद्ध असतो, आणि जर कर्जदार दुर्भाग्यपूर्ण झाल्यास, त्याने संपत्तीचा वापर केलेल्या आपल्या संपत्तीची किंमत काढून ती संपत्ती दिलेल्या मूळ कर्जदारकिंवा त्याच्या प्राप्त केलेल्या कर्जाच्या रक्कमाच्या किंमतीसाठी विकत घेऊ शकतो. एक उदाहरण म्हणजे घराच्या गोड जालवणी. कर्जदारच्या दृष्टीकोनातून, ते त्या कर्जाच्या विशिष्ट संपत्तीच्या हक्कांच्या काळजीमध्ये आलेला कर्जाचा प्रकार आहे. जर संपत्तीच्या विक्रीमुळे कर्जाच्या गोष्टीसाठी पुर्या पैसा जमा न होतो तरी, आम्ही वापरलेल्या असलेल्या संपत्तीच्या कर्जादारला अकेल्या कर्जादारच्या कर्जातून उचलायला मिळतो आणि तो पुन्हा कर्जादारला परत दिलेल्या कर्जाच्या रक्कमाच्या किंमतीसाठी विकू शकतो. कर्जादारच्या दृष्टीकोनातून, ते एक विशिष्ट संपत्तीच्या बंडलच्या अधिकारांच्या एक भाग कर्जदारला प्रदान केल्यात. जर संपत्तीच्या विक्रीने कर्जाच्या रक्कमीसाठी पुर्या पैसा आकडेवाऱ्यात जाणार नसल्यास, आपल्याला अकेल्या कर्जदारला उचलविण्याची अधिक किंमतीसाठी मोठ्या किंमतीसाठी आकडेवार्य मिळू शकतो.

"सुरक्षित कर्ज/उधार" च्या विरुद्ध "असुरक्षित कर्ज/उधार" असे कर्ज म्हणजे एक कोणत्याही विशिष्ट संपत्तीच्या संबंधित नसलेले कर्ज आहे. तसेच, कर्जदार कर्जाची अपेक्षित केवळ कर्जदार किंवा कर्जदारच्या संपत्तीच्या विरुद्ध संतुष्ट करू शकतो, किंवा कर्जदारच्या संपत्ती व कर्जदार याच्या द्यायच्या कर्जव्यापारानुसार. सामान्यत: सुरक्षित कर्जव्यापार अधिक स्वाक्षर दर किंवा असुरक्षित कर्जपासून कमी वाचता येऊ शकतो कारण कर्जदारसाठी अतिरिक्त सुरक्षा आहे; परंतु, व्याज लक्षात घेण्याचा धोका (उदाहरणार्थ, व्याज इतिहास, आणि परत द्यायच्या क्षमता) आणि कर्जदारासाठीच्या आग्रहणी मूळ किंमतीसाठी प्रभावी आहे. "सुरक्षित कर्ज" असा शब्द यूनायटेड किंगडममध्ये वापरला जातो, परंतु संयुक्त राज्याने सुरक्षित कर्जाच्या वर्गाचा अधिक सामान्यपणे वापरतो.