समुद्रपूर तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
  ?समुद्रपूर तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील समुद्रपूर तालुका
पंचायत समिती समुद्रपूर तालुका


समुद्रपूर तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील वर्धा जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

तालुक्यातील गावे[संपादन]

 1. आजदा
 2. अकोला (समुद्रपूर)
 3. अलोणी
 4. अंतरगाव (समुद्रपूर)
 5. आरंभा
 6. आर्वी (समुद्रपूर)
 7. आष्टा (समुद्रपूर)
 8. आसोळा (समुद्रपूर)
 9. औरंगापूर (समुद्रपूर)
 10. औरंगपूर (समुद्रपूर)
 11. बल्हारपूर

बंदर (समुद्रपूर) बारबाडी (समुद्रपूर) बारफा बावापूर बेळघाट भानापूर (समुद्रपूर) भांगापूर भवानपूर भोसा (समुद्रपूर) बोडखा (समुद्रपूर) बोडखारिथ बोरी (समुद्रपूर) बोथाळी (समुद्रपूर) बोथुडा चाकुर (समुद्रपूर) चापापूर चिखली (समुद्रपूर) चिखलकोट चिंचोळी (समुद्रपूर) चोपण (समुद्रपूर) चोरविहीरा दहेगाव (समुद्रपूर) दळपतपूर दासोडा दावलातपूर देरडा धगडबाण धामणगाव (समुद्रपूर) धानोळी (समुद्रपूर) धोंडगाव (समुद्रपूर) धुमाणखेडा डोंगरगाव (समुद्रपूर) फरीदपूर गाडामोडी गाढवदेव गणेशपूर (समुद्रपूर) गंगापूर (समुद्रपूर) गौळ (समुद्रपूर) गव्हा (समुद्रपूर) घोरपड (समुद्रपूर) घुई (समुद्रपूर) गिराड गिरगाव (समुद्रपूर) गोविंदपूर (समुद्रपूर) गुलजारपूर हळदगाव हरणखुरी (समुद्रपूर) हिरडी (समुद्रपूर) हिवारा (समुद्रपूर) हुसेनपूर (समुद्रपूर) इसाबपूर इटाळापूर जांब (समुद्रपूर) जेजुरी (समुद्रपूर) जिरा (समुद्रपूर) जोगीणगुंपा काकडदरा (समुद्रपूर) कळमाणा कांधाळी कान्हापूररिठी कणकाटी करडा (समुद्रपूर) करूर (समुद्रपूर) कासारपेठ कवठा (समुद्रपूर) कवडापूर केसळापार केसळापूर (समुद्रपूर) खैरगाव (समुद्रपूर) खंडाळा (समुद्रपूर) खंजीरपूर खापरी (समुद्रपूर) खेक खुणी खुरसापार खुरसापूर किन्हाळा (समुद्रपूर) किन्ही (समुद्रपूर) कोरा कोरी कृष्णापेठ कृष्णापूर (समुद्रपूर) कुरला (समुद्रपूर) लाहोरी लसणपूर लोखंडी लोन्हार महागाव (समुद्रपूर) महारमाजरा मांडगाव (समुद्रपूर) मांगळी (समुद्रपूर) माणगाव (समुद्रपूर) मंगरूळ (समुद्रपूर) मारडा मेंडुळा मेणखत मिरा (समुद्रपूर) मिर्झापूर (समुद्रपूर) मोहगाव (समुद्रपूर) मुरादपूर (समुद्रपूर) नागापूर (समुद्रपूर) नांदोरी नंदपूर (समुद्रपूर) नांदरा (समुद्रपूर) नारायणपूर (समुद्रपूर) न्हावी (समुद्रपूर) निंभा (समुद्रपूर) निरगुडी (समुद्रपूर) पहाडफरीद पैकमारी पांचगव्हाण पारडा पारडी (समुद्रपूर) पारोधी पारसोडा (समुद्रपूर) पारसोडी (समुद्रपूर) पातळकोट पठार (समुद्रपूर) पावनगाव पेठ (समुद्रपूर) पिळापूर (समुद्रपूर) पिंपळगाव (समुद्रपूर) पिपरी (समुद्रपूर) पोठारा रज्जकपूर राजुरवाडी (समुद्रपूर) राळेगाव (समुद्रपूर) रामनगर (समुद्रपूर) रामपूर (समुद्रपूर) राणुमारी रासा (समुद्रपूर) रेंगापूर रेणकापूर (समुद्रपूर) रुणका सायगव्हाण साकारा (समुद्रपूर) साकुर्ली साळापूर समुद्रपूर. सांदस सातघरी सावंगी (समुद्रपूर) सावरी (समुद्रपूर) सावरखाडा सेवा शेडगाव शेगाव (समुद्रपूर) शिवणफळ शिवणी (समुद्रपूर) सिल्ली सिरपूर (समुद्रपूर) सिरसी सोनापूर (समुद्रपूर) सोनेगाव (समुद्रपूर) सोनेगावरिठी सुजातपूर (समुद्रपूर) सुकाळी (समुद्रपूर) सुलतानपूर (समुद्रपूर) ताडगाव (समुद्रपूर) तालोडी (समुद्रपूर) तांभारी (समुद्रपूर) तास (समुद्रपूर) तावी टेकडी (समुद्रपूर) तिरमाळपूर (समुद्रपूर) तुळजापूर (समुद्रपूर) तुरीमाजरा उबदा उमरा उमरी (समुद्रपूर) उंदीरगाव उंदीरखेडा उसेगाव विखाणी वडगाव (समुद्रपूर) वाघेडा वाईगाव वाकदरी वाकसूर वानरचुवा वांधाळी वाशी (समुद्रपूर) वायगाव यसापूर येडळाबाद येकोडी झुणका (समुद्रपूर)

संदर्भ[संपादन]

 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
वर्धा जिल्ह्यातील तालुके
आर्वी तालुका | आष्टी तालुका | सेलू तालुका | समुद्रपूर तालुका | कारंजा घाडगे तालुका | देवळी तालुका | वर्धा तालुका | हिंगणघाट तालुका