संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search

You are viewing an old version of this filter. The statistics quoted are for the most recent version of the filter.Return to this filter's history.

गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक२३

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील २७ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
!"confirmed" in USER_GROUPS & (article_namespace == 0) & new_size >= 2 & contains_any(added_lines, "आपल्या","दिवस भरले")
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१६:५५, २३ मे २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही

You are viewing an old version of this filter. The statistics quoted are for the most recent version of the filter.Return to this filter's history.