संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १९:५२, २१ फेब्रुवारी २०१५ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती ०९:१९, २ नोव्हेंबर २०१६ पासून कडून Mahitgar
गाळणीच्या शर्ती
शर्ती
 
!("sysop" in user_groups) &
 
!("sysop" in user_groups) &
 
!user_name irlike "ऋषिकेश|AkshayParakh1995" &
 
!user_name irlike "ऋषिकेश|AkshayParakh1995" &
 
article_namespace == 0 &
 
article_namespace == 0 &
 
action='edit' &
 
action='edit' &
!contains_any (summary,"revert","उलटवल","परतवल","पूर्वपदास","कॉपीराईट फ्री","प्रताधिकार मुक्त","translators without borders","अनुवाद") &
+
!contains_any (summary,"revert","उलटवल","परतवल","पूर्वपदास","कॉपीराईट फ्री","प्रताधिकार मुक्त","translators without borders","अनुवाद", "भाषांतर") &
 
edit_delta > 28000
 
edit_delta > 28000