खुणपताका

प्रणालीतून, विशिष्ट संपादनांच्या अर्थासहित खुणपताकांची यादी नमूद करणारे पान

खूण नावबदल सुचीवर कसे दिसेलअर्थाची पूर्ण माहितीस्रोतसक्रिय?खुणा केलेले बदल
mobile editमोबाईल संपादनमोबाईल (जाल किंवा अॅप) मार्फत संपादन करण्यात आलेDefined by the softwareहोय१८,८५५ बदल
mobile web editमोबाईल वेब संपादनमोबाईल संकेतस्थळाकडून संपादन झालेDefined by the softwareहोय१३,८९२ बदल
अमराठी योगदान अमराठी योगदान वापरात नाहीनाही१२,८६२ बदल
visualeditorदृश्य संपादनयथादृश्यसंपादक वापरून केलेले संपादनDefined by the softwareहोय९,०२६ बदल
mobile app editमोबाईल अॅप संपादनमोबाईल अॅपद्वारे संपादन झालेDefined by the softwareहोय४,६०२ बदल
संदर्भ क्षेत्रात बदल. संदर्भ क्षेत्रात बदल. Defined by the softwareहोय३,७७० बदल
अमराठी मजकूर? कृ. मराठी वापरा !!अमराठी मजकूर? कृ. मराठी वापरा !!Defined by the softwareहोय२,४९७ बदल
'मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदल ?'मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदल ?Defined by the softwareहोय२,३८६ बदल
विशेषणे टाळाविशेषणे टाळाDefined by the softwareहोय१,८५९ बदल
अमराठी मजकूरअमराठी मजकूरDefined by the softwareहोय१,६३२ बदल
रिकामी पाने टाळारिकामी पाने टाळाDefined by the softwareहोय१,५३४ बदल
HHVMHHVMRevisions made with the HipHop Virtual Machine enabled instead of the Zend PHP interpreter (expected to improve performance, tagged for debugging/analysis)Defined by the softwareनाही१,४३५ बदल
visualeditor-wikitext२०१७ स्रोत संपादन'विकिमजकूर संपादक' वापरुन केलेले संपादनDefined by the softwareहोय१,३५७ बदल
संदर्भा विना,भला मोठा मजकुर ! संदर्भा विना,भला मोठा मजकुर ! Defined by the softwareहोय१,१६४ बदल
कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा.कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा.Defined by the softwareहोय१,१६४ बदल
अविश्वकोशीय वर्णनात्मकता ?अविश्वकोशीय वर्णनात्मकता ?Defined by the softwareहोय१,०५१ बदल
व्यक्तिगत मत ? ओळीत संदर्भ हवा.व्यक्तिगत मत ? ओळीत संदर्भ हवा.वापरात नाहीनाही८०७ बदल
:( रोमन लिपीत मराठी ? :( रोमन लिपीत मराठी ? Defined by the softwareहोय७७४ बदल
nowiki ? nowiki ? Defined by the softwareहोय६९७ बदल
visualeditor-switchedदृष्य संपादन: बदललेUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.Defined by the softwareहोय६५८ बदल
अभिनंदन! १० व्या संपादनाचा टप्पा ओलांडला !अभिनंदन! १० व्या संपादनाचा टप्पा ओलांडला !Defined by the softwareहोय५१९ बदल
संदर्भ हवासंदर्भ हवावापरात नाहीनाही५०९ बदल
तासाभरात संदर्भाशिवाय १ पेक्षा अधिक संपादने ?तासाभरात संदर्भाशिवाय १ पेक्षा अधिक संपादने ?वापरात नाहीनाही४९२ बदल
कालसापेक्षता? (नेमके केव्हा?)कालसापेक्षता? (नेमके केव्हा?)वापरात नाहीनाही४७८ बदल
वार्तांकनशैली ?वार्तांकनशैली ?Defined by the softwareहोय३७४ बदल
अल्पकाळात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)अल्पकाळात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)वापरात नाहीनाही३५२ बदल
प्रथम-द्वितीय पुरुष--लेखन तृतीयपुरूषात बदलाप्रथम-द्वितीय पुरुष--लेखन तृतीयपुरूषात बदलावापरात नाहीनाही३०० बदल
असभ्यता ?असभ्यता ?वापरात नाहीनाही२८८ बदल
mw-new-redirectनवीन पुनर्निर्देशननवीन पुनर्निर्देशन तयार करणारी संपादने किंवा एखाद्या पानास पुनर्निर्देशनात बदलविणारी संपादनेDefined by the softwareहोय१८३ बदल
contenttranslationआशयभाषांतरआशय भाषांतर उपकरण वापरून,दुसऱ्या भाषेतुन आशयाचे भाषांतर केल्या गेले.Defined by the softwareहोय१७७ बदल
लेखाचे सर्व वर्ग उडवले.लेखाचे सर्व वर्ग उडवले.Defined by the softwareहोय१६७ बदल
massmessage-deliveryएकगठ्ठा संदेश वितरणविस्तारक:एकगठ्ठा संदेश वापरुन संदेश वितरणDefined by the softwareहोय११४ बदल
हिंदी अथवा मराठी लेखन त्रुटी हिंदी अथवा मराठी लेखन त्रुटी Defined by the softwareहोय८० बदल
मोठा मजकुर वगळला ?मोठा मजकुर वगळला ?Defined by the softwareहोय६६ बदल
नवीन सदस्य.नवीन सदस्य.वापरात नाहीनाही४५ बदल
प्रमाणपत्र ? संदर्भासहित विस्तार हवा.प्रमाणपत्र ? संदर्भासहित विस्तार हवा.वापरात नाहीनाही४१ बदल
emojiईमोजीUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareहोय३२ बदल
संदर्भा विना,भला मोठा मजकुर ! कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा.संदर्भा विना,भला मोठा मजकुर ! कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा.वापरात नाहीनाही२१ बदल
mw-changed-redirect-targetपुनर्निर्देशनाचे लक्ष्य बदललेपुनर्निर्देशनाचे लक्ष्य बदलणारी संपादनेDefined by the softwareहोय२१ बदल
सदस्यांना उद्देशून लिहीताना,कृ. आदरार्थी बहुवचन वापरा, एकेरी उल्लेख टाळा.सदस्यांना उद्देशून लिहीताना,कृ. आदरार्थी बहुवचन वापरा, एकेरी उल्लेख टाळा.Defined by the softwareहोय२० बदल
हिंदीभाषा प्रयोग ? अथवा मराठी लेखन त्रुटी ?हिंदीभाषा प्रयोग ? अथवा मराठी लेखन त्रुटी ?वापरात नाहीनाही१९ बदल
हिंदी अथवा मराठी लेखन त्रुटीहिंदी अथवा मराठी लेखन त्रुटीवापरात नाहीनाही१५ बदल
कालसापेक्षता ? कालसापेक्षता ? वापरात नाहीनाही५ बदल
पाककृती ?बंधूप्रकल्प विकिबुक्सवर स्थानांतरीत करा पाककृती ?बंधूप्रकल्प विकिबुक्सवर स्थानांतरीत करा वापरात नाहीनाही३ बदल
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareहोय३ बदल
blankingblankingDefined by the softwareहोय२ बदल
प्रमाणपत्र ? संदर्भासहीत विस्तार हवा.प्रमाणपत्र ? संदर्भासहीत विस्तार हवा.वापरात नाहीनाही२ बदल
mw-blankBlankingपान रिकामे करणारी संपादनेDefined by the softwareहोय२ बदल
mw-replaceReplacedया पानातील ९०% आशय बदललाDefined by the softwareहोय२ बदल
कृ.हे विशिष्ट संपादन प्रताधिकार उल्लंघना करीता तपासा.कृ.हे विशिष्ट संपादन प्रताधिकार उल्लंघना करीता तपासा.Defined by the softwareहोय२ बदल
कोण म्हणते/समजते/मानते,कसे उमजते ?; संदर्भ आहेत ना ? कोण म्हणते/समजते/मानते,कसे उमजते ?; संदर्भ आहेत ना ? Defined by the softwareनाही१ बदल
अभिनंदन, सदस्याचे १०वे संपादन !अभिनंदन, सदस्याचे १०वे संपादन !वापरात नाहीनाही१ बदल
लेखन तृतीय पुरुषांत करा.लेखन तृतीय पुरुषांत करा.वापरात नाहीनाही१ बदल
mw-removed-redirectपुनर्निर्देशन हटविलेEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareहोय१ बदल
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareहोय० बदल
repeated xwiki abuserepeated xwiki abuseDefined by the softwareहोय० बदल
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareहोय० बदल
ntsamr (global)ntsamr (global)Defined by the softwareहोय० बदल
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareहोय० बदल
संदर्भाची गरज असलेली वर्णनात्मकता ?संदर्भाची गरज असलेली वर्णनात्मकता ?Defined by the softwareनाही० बदल
mw-contentmodelchangeआशय नमून्यात बदलEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareहोय० बदल
visualeditor-needcheckदृश्यसंपादन: तपासायथादृश्यसंपादक वापरून केलेल्या संपादनात,अभिप्रेत नसलेला विकिमजकूर दिसल्याचे, प्रणालीने शोधले आहे.Defined by the softwareहोय० बदल
"https://mr.wikipedia.org/wiki/विशेष:खूणा" पासून हुडकले