सदस्य अधिकार

Jump to navigation Jump to search
सदस्याची निवड करा  
सदस्यगट बघासदस्य QueerEcofeminist (चर्चा | योगदान)चे सदस्य अधिकार बघत आहे.

याचा अव्यक्त सदस्य: स्वयंशाबीत सदस्य

सदस्य आधिकार नोंद

  • ०४:२३, १० मे २०१९ अभय नातू चर्चा योगदान ने QueerEcofeminist साठी खाते विकसक (तात्पुरते, ०१:३८, ११ मे २०१९ पर्यंत) वरुन खाते विकसक (तात्पुरते, ०४:२३, १० ऑगस्ट २०१९ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली
  • ०१:३८, ११ फेब्रुवारी २०१९ अभय नातू चर्चा योगदान ने QueerEcofeminist साठी (काहीही नाही) वरुन खाते विकसक (तात्पुरते, ०१:३८, ११ मे २०१९ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (कार्यशाळा)