Jump to content

विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/संदर्भ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातूनविकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक या प्रकल्पातील पाने मुख्यत्वे ज्या जर्मन अथवा इंग्रजी विकिपीडियातून घेतली गेली त्यांची माहिती खाली सारणी स्वरूपात दिली आहे.

मराठी विकिपीडिया ( mr ) जर्मन विकिपीडिया ( de )
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक de:Wikipedia:Mentorenprogramm
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/ओळख de:Wikipedia:Mentorenprogramm/Intro
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/सुचालन de:Vorlage:MP-Übersicht
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/preload/इच्छूकमार्गदर्शक/नवीन मार्गदर्शकाकरिताचा साचा
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/preload/इच्छूकमार्गदर्शक/मार्गदर्शकाचेनाव
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मेंटॉर कार्यक्रम ओळख
साचा:मार्गदर्शक de:Mentor
इच्छूकमार्गदर्शक| de:Vorlage:Mentor gesucht
साचा:SLA de:SLA
साचा:विकिमार्गदर्शक
de:Vorlage:MP-Projektstand
साचा:Lizenzdesign1 de:Vorlage:Lizenzdesign1
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/संकल्पना Programmkonzept
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/मूल्यांकन Rückblick
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/प्रतिसाद Feedback geben
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/मार्गदर्शक कसे बनावे Wie wird man Mentor?
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/संकेत Richtlinien für Mentoren
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/समन्वय Organisationsseite (DB)
Abstimmungen
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/कौल :Kategorie:Wikipedia:Mentorenkandidatur
विकिपीडिया:स्वागत आणि साहाय्य चमू/मार्गदर्शक/वार्ता News
de:Vorlage:Anker
de:Kategorie:Wird im Mentorenprogramm betreut
de:Kategorie:Benutzer ist Mentor
de:Kategorie:Wikipedia:Mentorenprogramm
de:Kategorie:Wird im Mentorenprogramm betreut
de:Kategorie:Wikipedia:Mentorenkandidatur
de:Kategorie:Vorlage:Mentorenprogramm
de:Vorlage:Mentorenkandidatur/preload
de:Vorlage:Mentee/Kopiervorlage
de:Wikipedia:Mentorenprogramm/preload
de:Wikipedia:Mentorenprogramm/preload/Wunschmentor kontaktieren
de:Kategorie:Benutzer ist Mentor
de:Kategorie:Mentor gesucht
de:Kategorie:Wunschmentor gesucht
de:Wikipedia:Mentorenprogramm/Datenbank
de:Wikipedia:Mentorenprogramm/FAQ
de:Wikipedia:Mentorenprogramm/Projektorganisation
de:Wikipedia:Mentorenprogramm/Richtlinien
de:Wikipedia:Mentorenprogramm/Rückblick
de:Wikipedia:Mentorenprogramm/Treffen