Jump to content

नाती

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

मराठी भाषेमधील सामान्य नाती अशी आहेत.


 • पती किंवा नवरा
 • पत्नी किंवा बायको
 • सवत नवऱ्याची दुसरी बायको (जर सवत व्यक्तीच्या नात्याने कुठली व्यक्ती असेल तर त्या नावाआधी सावत्र हे विशेषण जोडतात. उदा.: सवत असलेला भाऊ = सावत्र भाऊ)
 • सासू - पती/पत्नीची आई
 • सासरा - पती/पत्नीचे वडील
 • दीर - नवऱ्याचा भाऊ
 • नणंद - नवऱ्याची छोटी किंवा बहीण
 • मेव्हणा - बायकोचा भाऊ
 • मेव्हणी - बायकोची बहीण
 • सून - मुलाची बायको
 • जावई - मुलीचा नवरा
 • नातसून - नातवाची बायको
 • नातजावई - नातीचा नवरा
 • व्याही - सुनेचे/जावयाचे वडील
 • विहीण - सुनेची/जावयाची आई
 • साडू - बायकोच्या बहिणीचा नवरा
 • जाऊ -मोठ्या दिराची बायको
 • भावजय - (बहिणीसाठी) भावाची बायको
 • साली बायकोची बहीण [हा मराठी शब्द संग्रह नाही]