जपानमधील किल्ल्यांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

ही जपानमधील किल्ल्यांची अपूर्ण यादी आहे. जे किल्ले ऐतिहासिक आहेत, त्यांच्यावरच लक्ष केंद्रित केलेले आहे. जपानमधील चार किल्ले ( हिकोने, हिमेजी, इनुयामा आणि मत्सुमोटो ) ही राष्ट्रीय संपत्त्ती मानलेली आहे .

हिमेजी वाडा (जागतिक वारसा साइट)

[संपादन]

 • अजना किल्ला, उरुमा, ओकिनावा
 • आयझुवकामात्सू किल्ला (त्सरुगा वाडा), आयजुवाकमात्सू, फुकुशिमा
 • आकाशी किल्ला, आकाश, हायगो
 • अको किल्ला, अके, हायगो
 • अमागासाकी किल्ला, अमागासाकी, ह्योगो
 • औबा किल्ला, सेंडाई, मियागी
 • अया किल्ला, आया, मियाझाकी
 • अझुची किल्ला, अझुची, शिगा ( अझुची-मोमोयामा कालावधी पहा )

[संपादन]

 • बेरू किल्ला, अमामी, कागोशिमा
 • बित्चू मत्सुयामा किल्ला, ताकाहाशी, ओकायमा

[संपादन]

 • चिबाना किल्ला, ओकिनावा, ओकिनावा
 • चिहाया किल्ला, चिह्याकासाका, ओसाका
 • सिंड्रेला किल्ला, उर्यासू, चिबा
 • चिनेन किल्ला, चिनेन, ओकिनावा

[संपादन]

 • इचिझेन-फुचि किल्ला, एचिझेन, फुकुई
 • इकिझेन ओनो किल्ला, ओनो, फुकुई
 • इडो किल्ला ( शाही पॅलेस ), टोकियो (टोकियो)
 • इचिगोयामा किल्ला, योशी, गुन्मा
 • इचिजदानी किल्ला, फुकुई, फुकुई
 • इगा यूनो किल्ला, इगा, माई
 • इहा किल्ला, उरुमा, ओकिनावा
 • इमामबाड़ी किल्ला, इमामबाड़ी, एहिमे
 • इना किल्ला, कोजाकई, आयची
 • इनुयामा किल्ला, इनुयामा, आयची
 • इटामी किल्ला, इटामी, हायगो
 • इवाबिट्सू किल्ला, हिगाशिआगात्सुमा, गुन्मा
 • इवाकुनी किल्ला, इवाकुनी, यामागुची
 • इवामुरा किल्ला, एना, गिफू
 • इवासाकी किल्ला, निशीन, आयची
 • इवायाडो किल्ला, Ōshū, Iwate
 • इझाना किल्ला, इझेना, ओकिनावा
 • इझुशी किल्ला, इझुशी, हायगो

[संपादन]

 • फुकुचियामा किल्ला, फुकुचियामा, क्योटो
 • फुकुई किल्ला, फुकुई, फुकुई
 • फुकुई किल्ला, इबाराकी, ओसाका
 • फुकुओका किल्ला, फुकुओका, फुकुओका
 • फुकुशिमा किल्ला, फुकुशिमा, फुकुशिमा
 • फुकुशिमा किल्ला, किसो, नागानो
 • फुकुयामा किल्ला (हिसामात्सू वाडा), फुकुयामा, हिरोशिमा
 • फनाई किल्ला, इटा, इटा
 • फुशिमी किल्ला (मोमोयामा वाडा), क्योटो ( अझुची-मोमोयामा कालावधी पहा )

[संपादन]

 • गॅसँटोडा किल्ला, यासुगी, शिमाने
 • गिफू किल्ला (इनाबायमा वाडा), गिफू, गिफू
 • गोईकू किल्ला, ओकिनावा, ओकिनावा
 • गुजा हाचिमान किल्ला, गुज्जा, गिफू
 • गुशिकावा किल्ला (इटोमन), इटोमान, ओकिनावा
 • गुशिकावा किल्ला (कुमे), कुमेजिमा, ओकिनावा

[संपादन]

 • हचिगाता किल्ला, योरीई, सैतामा
 • हचिनोहे किल्ला, हचिनोहे, अओमोरी
 • हचिजी किल्ला, हचिजी, टोकियो
 • हॅडानो किल्ला, हॅडानो, कानगावा
 • हागी किल्ला, हागी, यामागुची
 • हाकुमाई किल्ला, मत्सुझाका, माई
 • हमामात्सु किल्ला, हमामात्सु, शिझुओका
 • हारा किल्ला, मिनामीशिमबारा, नागासाकी
 • हताया किल्ला, यमनोब, यमगाटा
 • हयाशी किल्ला, मत्सुमोटो, नागानो
 • हिजी किल्ला (अवशेष), हिजी, इटा
 • हिकोने किल्ला, Hikone, शिगा
 • हिमेजी किल्ला, हिमेजी, हायगो, जागतिक वारसा साइट
 • हिनोई किल्ला, मिनामीशिमबारा, नागासाकी
 • हिराडो किल्ला, हीराडो, नागासाकी
 • हिरोसाकी किल्ला, हिरोसाकी, अमोरी
 • हिरोशिमा किल्ला, हिरोशिमा, हिरोशिमा
 • होशिझाकी किल्ला, नागोया, आयची

[संपादन]

 • तामागुसुकू किल्ला, तामागुसुकू, ओकिनावा
 • तमानावा किल्ला, कामाकुरा, कानगावा
 • तानाका किल्ला, फुजीदा, शिझुओका
 • तातेबयाशी किल्ला, तातेबायाशी, गुणमा
 • तातेयमा किल्ला, तातेयमा, चिबा
 • तकाशिमा किल्ला, सुवा, नागानो
 • तकाटोरी किल्ला, तकाटोरी, नारा
 • तकायमा किल्ला, टाकयामा, गिफू
 • तकामात्सू किल्ला, टाकमात्सू, कागवा
 • तकमोरी किल्ला, यूएसए, इटा
 • ताकाओका किल्ला, ताकाओका, तोयमा
 • ताहारा किल्ला, ताहारा, आयची
 • तोतोरी किल्ला, तोतोरी, तोतोरी
 • त्सु किल्ला, त्सू, माई
 • त्सुचियुरा किल्ला, सुचिउरा, इबाराकी
 • त्सुरुगा किल्ला, ससुरुगा, फुकुई
 • तसुरुमारू किल्ला, कागोशिमा, कागोशिमा
 • त्सुवानो किल्ला, सुआवानो, शिमाने
 • त्सुयमा किल्ला, त्सुयामा, ओकायामा

[संपादन]

 • कागोशिमा किल्ला, कागोशिमा, कागोशिमा
 • काकेगावा किल्ला, काकेगावा, शिझुओका
 • काकुनोदाटे किल्ला, काकुनोदाते, अकिता
 • काम्यामा किल्ला, कामोका, क्योटो
 • काम्यामा किल्ला, काम्यामा, मा
 • कामि - आकसका किल्ला, चिह्याकासाका, ओसाका
 • कामिझुमी किल्ला, यमनाशी प्रीफेक्चर
 • कामोकिनी किल्ला, कामिनोकुनी, होक्काइडो
 • कमिनोयमा किल्ला, कामिनोयमा, यमगाटा
 • कानयमा किल्ला, एटा, गुन्मा
 • कनाझवा किल्ला, कानाझावा, इशिकवा
 • कॅनॉनजी किल्ला, अझुची, शिगा
 • कॅन किल्ला, गिफू, गिफू
 • काराकावा किल्ला, गोशोगावारा , अमोरी
 • करासावा किल्ला, सनो, तोचिगी
 • करात्सू किल्ला, करात्सू, सागा
 • कासुगायामा किल्ला, जेट्सु, निगाटा
 • कॅटसुरेन किल्ला, उरुमा, ओकिनावा
 • कावागो किल्ला, कावागोए, सायतामा
 • कावटे किल्ला, गिफू, गिफू
 • की किल्ला, साजा, ओकायमा
 • किहरा किल्ला, इनाशिकी जिल्हा, इबाराकी
 • किकको किल्ला, कागोशिमा, कागोशिमा
 • किकुची किल्ला, किकुची, कुमामोटो
 • किशीवाडा किल्ला, किशिवाडा, ओसाका
 • कितानोशो किल्ला, फुकुई, फुकुई
 • किट्सुकी किल्ला, किट्सुकी, इटा
 • कियोसु किल्ला, कियोसु, आयची
 • कोची किल्ला, कोची, कोची प्रांत
 • कफू किल्ला, केफू, यमनाशी
 • कोकुरा किल्ला, किटक्याशु, फुकुओका
 • कोमकीयामा किल्ला, कोमाकी, आयची
 • कोमीन कॅसलकिल्ला(शिराकावा किल्ला), शिराकावा, फुकुशिमा
 • कोमोरो किल्ला, कोमोरो, नागानो
 • कारियमा किल्ला, यमाटोक्रियामा, नारा
 • कुबोटा किल्ला, अकिता, अकिता
 • कुमामोटो किल्ला, कुमामोटो, कुमामोटो
 • कुनिमिन किल्ला, कान्रा, गुन्मा
 • कुनिओशी किल्ला, मिहमा, फुकुई
 • कुरोनो किल्ला, गिफू, गिफू प्रांत
 • कुरुमे किल्ला, कुरुमे, फुकुओका
 • कुरुरी किल्ला, किमीत्सु, चिबा
 • कुशीमा किल्ला, इमुरा, नागासाकी प्रांत
 • कुवारा किल्ला, सुवा, नागानो
 • कुवाना किल्ला, कुवाना, मेइ

[संपादन]

 • मारुगामे किल्ला, मारुगामे, कागवा
 • मारुओका किल्ला, मारुओका, फुकुई
 • मॅट्स्यू किल्ला, मॅट्स्यू, शिमाने
 • मत्सुकुरा किल्ला, टाकयामा, गिफू
 • मत्सुमा किल्ला, मत्सुमा, होक्काइडो
 • मत्सुमोरी किल्ला, इझुमी, मियागी
 • मत्सुमोटो किल्ला, मत्सुमोटो, नागानो
 • मत्सुशिरो किल्ला, नागानो, नागानो
 • मत्सुयमा किल्ला, मत्सुयामा, एहिमे
 • मत्सुयामा किल्ला, ताकाहाशी, ओकायमा
 • मत्सुझाका किल्ला, मत्सुसाका, माई
 • मिहारा किल्ला मिहरा, हिरोशिमा
 • मिनाकुची किल्ला, काका, शिगा
 • मिनाटो किल्ला, अकिता, अकिता
 • मिनोवा किल्ला, टाकसाकी, गुन्मा
 • मिटो किल्ला, मिटो, इबाराकी
 • मित्सुमीन किल्ला, सबाए, फुकुई
 • मियाओ किल्ला साइट, मियाजीमा, हिरोशिमा
 • मिझुसावा किल्ला, ओशु, इवाटे
 • मोमोयामा किल्ला, पहा फुशिमी वाडा
 • मोरिओका किल्ला (कोझुकता वाडा), मोरिओका, इवाटे
 • मोटेगी किल्ला, मोटेगी, तोचिगी
 • मुरो किल्ला, टोयोहाशी, आयची

[संपादन]

 • नागामामा किल्ला, नागाहामा, शिगा
 • नागामोरी किल्ला, गिफू, गिफू प्रीफेक्चर
 • नागाओका किल्ला, नागाओका, निगाटा
 • नागाशिनो किल्ला, शिन्शीरो, आयची
 • नागायमा किल्ला, हिटा, इटा
 • नागो किल्ला, नागो, ओकिनावा
 • नागोया किल्ला, नागोया, आयची
 • नागोया किल्ला, करात्सू, सागा
 • नागूरूमी किल्ला, मीनाकामी, गुन्मा
 • नाकागुसुकू किल्ला, कितानाकागुसुकु, ओकिनावा
 • नाकात्सू किल्ला, नाकात्सू, इटा
 • नाकीजीन किल्ला, नाकीजिन, ओकिनावा
 • नानाव किल्ला, नानाव, इशिकवा
 • नानझान किल्ला, इटोमान, ओकिनावा
 • ने किल्ला, हचिनोहे, अओमोरी
 • नेगोया किल्ला, ओटाकी, चिबा
 • निहोंमत्सु किल्ला, निहोंमात्सु, फुकुशिमा
 • निझा किल्ला, क्योटो, जागतिक वारसा साइट
 • निरायमा किल्ला, इझुनोकुनी, शिझुओका
 • निरंगे किल्ला, टोयोहाशी, आयची
 • निशिकावा किल्ला, टोयोहाशी, आयची
 • नोडा किल्ला, आयची प्रीफेक्चर

[संपादन]

 • ओबामा किल्ला, ओबामा, फुकुई प्रांत
 • ओबामा किल्ला, इवाशिरो, फुकुशिमा प्रांत
 • ओबी किल्ला, निकिनन, मियाझाकी
 • ओडानी किल्ला, कोहोकू, शिगा प्रांत
 • ओडवारा किल्ला, ओडवारा, कानगावा
 • ओगाकी किल्ला, इगाकी, गिफू
 • ओगो किल्ला, Ōगो, गुन्मा
 • ओटावारा किल्ला, इटवारा, तोचिगी
 • ओइटा किल्ला, इटा, इटा प्रांत
 • ओका किल्ला ( जपानी ), टेकटा, इटा
 • ओकायमा किल्ला, ओकायामा, ओकायामा
 • ओकाझाकी किल्ला, ओकाझाकी, आयची
 • ओमी हाचिमन किल्ला, ओमिहाचीमान, शिगा
 • ओनोमिची किल्ला, ओनोमिची, हिरोशिमा
 • ओसाका किल्ला, ओसाका
 • ओशी किल्ला, गयदा, सैतामा
 • ओटाकी किल्ला, ओटाकी, चिबा
 • ओयमा किल्ला, हैबारा जिल्हा, शिझुओका
 • ओझाटो किल्ला, नानजे, ओकिनावा
 • ओझू किल्ला, ओझु, एहिमे

[संपादन]

 • सागा किल्ला, सागा, सागा
 • सगिमामा किल्ला, गिफू, गिफू प्रांत
 • सायकी किल्ला, सायकी, इटा
 • सकुरा किल्ला, साकुरा, चिबा
 • सकुराबोरा किल्ला, गीरो, गिफू
 • सॅनो किल्ला, सनो, तोचिगी
 • सारुकाके किल्ला, अकिताकाता, हिरोशिमा
 • सारुकाके किल्ला, कुरशीकी, ओकायमा
 • ससायामा किल्ला, ससायामा, हायगो
 • सातोवरा किल्ला, मियाझाकी, मियाझाकी
 • स्वयंमा किल्ला, हिकोने, शिगा
 • सेकीयाडो किल्ला, नोडा, चिबा
 • सेन्शु किल्ला, सेन्शु, ओसाका
 • शकुजी किल्ला, नेरीमा, टोकियो
 • शिबाता किल्ला, शिबाटा, निगाटा
 • शिचिनोहे किल्ला, कामिकिता जिल्हा, अमोरी
 • शिकीझान किल्ला
 • शिमाबरा किल्ला, शिमाबरा, नागासाकी
 • शिमो-आकासाका किल्ला, सेन्शु, ओसाका
 • शिमोट्सुई किल्ला, कुराशीकी, ओकायमा
 • शिन्पु किल्ला, निरासाकी, यमनाशी
 • शिराकावा किल्ला, शिराकावा, फुकुशिमा
 • शिरोशी किल्ला, शिरोशी, मियागी
 • शिझुगाटाके किल्ला, शिझुगाटक, ओमी
 • शोरयूजी किल्ला, नागाओकाक्य, क्योटो
 • शुरी किल्ला, नाहा, ओकिनावा
 • सुमोतो किल्ला, सुमोटो, हायगो
 • सनोमाता किल्ला, इगाकी, गिफू
 • सनपु किल्ला, शिझुओका, शिझुओका

[संपादन]

 • टाका किल्ला, मत्सुझाका, माई
 • टाकडा किल्ला, जेट्सु, निगाटा
 • टाकसाकी किल्ला, टाकसाकी, गुन्मा
 • टाकटेंजिन किल्ला, काकेगावा, शिझुओका
 • टेकेडा किल्ला, agoसागो, हायगो
 • टेकनोया किल्ला, गामागोरी , आयची
 • टाकी-नो-जे किल्ला, टोकोरोजावा, सैतामा
 • टाटसिनो किल्ला, टाट्सुनो, हायगो
 • टोबियामा किल्ला, उत्सुनोमिया, तोचिगी
 • टोकुशिमा किल्ला, टोकुशिमा, टोकुशिमा
 • टॉमीगुसुकू किल्ला, टॉमीगुसुकु, ओकिनावा
 • टोमियोका किल्ला, रेहोकू, कुमामोटो
 • टोमो किल्ला, फुकुयामा, हिरोशिमा
 • टोयमा किल्ला, तोयमा, तोयमा
 • टोयोडा किल्ला, जोसो, इबाराकी

[संपादन]

 • उची किल्ला, कागोशिमा, कागोशिमा
 • उएडा किल्ला, उडा, नागानो
 • उगेसुकु किल्ला (कुमे), कुमेजिमा, ओकिनावा
 • उगेसुकु किल्ला (टॉमीगुसुकु), टॉमीगुसुकु, ओकिनावा
 • उहारा किल्ला, चिनो, नागानो
 • येनो किल्ला, इगा, माई
 • Urado किल्ला, कोची, कोची
 • उरसो किल्ला, उरसो, ओकिनावा
 • उसुकी किल्ला, उसुकी, इटा
 • उटो किल्ला, उटो, कुमामोटो
 • उत्सुनोमिया किल्ला, उत्सुनोमिया, तोचिगी
 • उवाजिमा किल्ला, उवाजिमा, एहिमे
 • उझुकी किल्ला, मत्सुयामा, एहिमे

[संपादन]

 • वाकायमा किल्ला, वाकायमा, वाकायमा
 • वाशी किल्ला, ओयामा, तोचिगी

[संपादन]

 • यागामी किल्ला, ससायामा, हायगो
 • यमदा किल्ला, ओन्ना, ओकिनावा
 • यमगाता किल्ला, यमगाता, यमगाटा
 • यामानाका किल्ला, मिशिमा, शिझुओका
 • यानागावा किल्ला, यानागावा, फुकुओका
 • यत्सुशिरो किल्ला, यत्सुशिरो, कुमामोटो
 • योडो किल्ला, क्योटो
 • योकोटे किल्ला, योकोटे, अकिता
 • योनागो किल्ला, योनागो, तोटोरी
 • योनेझावा किल्ला, योनेझावा, यमगाटा
 • योन्नुशी किल्ला, वडोमरी, कागोशिमा
 • योशिदा किल्ला, टोयोहाशी, आयची
 • युझुकी किल्ला, मत्सुयामा, एहिमे

[संपादन]

 • झकीमी किल्ला, योमितान , ओकिनावा
 • झीझ किल्ला, ओत्सु, शिगा

हे सुद्धा पहा[संपादन]

 • जपानचे १०० उत्तम किल्ले
 • किल्ल्यांची यादी
 • जपानच्या राष्ट्रीय खजिन्यांची यादी (किल्ले)
 • जपानमधील परदेशी शैलीच्या किल्ल्यांची यादी
 • चशी, ऐनू लोकांनी बांधलेली तटबंदी
 • गुसुकु, रायकी किंगडमचे जागतिक वारसा किल्ला