Jump to content

२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ऍथलेटिक्स या पानावरून पुनर्निर्देशित)
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील
ऍथलेटिक्स
ट्रॅक स्पर्धा
१०० मी   पुरुष   महिला
२०० मी पुरुष महिला
४०० मी पुरुष महिला
८०० मी पुरुष महिला
१५०० मी पुरुष महिला
५००० मी पुरुष महिला
१०००० मी पुरुष महिला
१०० मी हर्डल्स महिला
११० मी हर्डल्स पुरुष
४०० मी हर्डल्स पुरुष महिला
३००० मी
स्टीपलचेस
पुरुष महिला
४×१०० मी रिले पुरुष महिला
४×४०० मी रिले पुरुष महिला
रोड स्पर्धा
मॅरोथॉन पुरुष महिला
२० किमी वॉक पुरुष महिला
५० किमी वॉक पुरुष
फिल्ड स्पर्धा
लांब उडी पुरुष महिला
ट्रिपल उडी पुरुष महिला
उंच उडी पुरुष महिला
पोल वाल्ट पुरुष महिला
शॉट पुट पुरुष महिला
डिस्कस थ्रो पुरुष महिला
जवेलिन थ्रो पुरुष महिला
हॅमर थ्रो पुरुष महिला
एकत्रित स्पर्धा
हेप्ताथ्लों महिला
डीकॅथेलॉन पुरुष

स्पर्धा कार्यक्रम[संपादन]

सर्व वेळा चीन प्रमाण वेळ (यूटीसी+८)

शुक्रवार, ऑगस्ट १५, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा फेरी
सकाळ ९:०० हेप्टाथ्लॉन १०० मी अडथळ्यांची शर्यत
९:०५ गोळाफेक पुरुष पात्रता
९:४५ १०० मी पुरुष प्राथमिक फेऱ्या
१०:३० हेप्टाथ्लॉन उंच उडी
१०:४० हातोडाफेक पुरुष पात्रता
११:१० ८०० मी महिला प्राथमिक फेऱ्या
१२:१० हातोडाफेक पुरुष पात्रता
दुपार १९:०० हेप्टाथ्लॉन गोळाफेक
१९:१० १५०० मी पुरुष प्राथमिक फेऱ्या
१९:४५ १०० मी पुरुष उपांत्यपूर्व
१९:५५ थाळीफेक महिला पात्रता
२०:२५ ३००० मी Steeplechase महिला प्राथमिक फेऱ्या
२१:०० शॉट पुट पुरुष अंतिम
२१:१५ हेप्टाथ्लॉन २०० मी महिला
२१:२० थाळीफेक महिला पात्रता
२१:४० तिहेरी उडी महिला पात्रता
२१:५५ ४०० m अडथळ्यांची शर्यत पुरुष प्राथमिक फेऱ्या
२२:४५ १०,००० m महिला अंतिम

शनिवार, ऑगस्ट १६, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा फेरी
सकाळ ९:०० २० km Race Walk पुरुष
९:१० शॉट पुट महिला पात्रता
९:२० ३००० m Steeplechase पुरुष हिट्स
९:५० हेपताथ्लों Long Jump
१०:१० Pole Vault महिला पात्रता
१०:४० Discus Throw पुरुष पात्रता
१०:५० १०० m महिला हिट्स
१२:०५ Discus Throw पुरुष पात्रता
१२:१० ४०० m महिला हिट्स
दुपार १९:०० हेपताथ्लों Javelin Throw
१९:३० ८०० m महिला उपांत्य
२०:०० Long Jump पुरुष पात्रता
२०:०५ १०० m पुरुष उपांत्य
२०:१० हेपताथ्लों Javelin Throw
२०:३५ १०० m महिला उपांत्यपूर्व
२१:१० शॉट पुट महिला अंतिम
२१:१५ ४०० m Hurdles पुरुष उपांत्य
२१:४५ हेपताथ्लों ८०० m
२२:३० १०० m पुरुष अंतिम

रविवार, ऑगस्ट १७, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा फेरी
सकाळ ७:३० Marathon महिला
दुपार १९:०० १०० m Hurdles महिला हिट्स
१९:१० Hammer Throw पुरुष अंतिम
१९:४५ १०० m महिला उपांत्य
२०:१० ४०० m Hurdles महिला हिट्स
२०:२० High Jump पुरुष पात्रता
२१:०० ४०० m महिला उपांत्य
२१:३० ३००० m Steeplechase महिला अंतिम
२१:३५ Triple Jump महिला अंतिम
२१:५५ १५०० m पुरुष उपांत्य
२२:२५ १०० m महिला अंतिम
२२:४५ १०,००० m पुरुष अंतिम

सोमवार, ऑगस्ट १८, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा फेरी
सकाळ ९:०० ४०० m पुरुष हिट्स
९:१० Hammer Throw महिला पात्रता
१०:०० Triple Jump पुरुष पात्रता
१०:०५ २०० m पुरुष हिट्स
१०:४० Hammer Throw महिला पात्रता
११:१० ११० m Hurdles पुरुष हिट्स
दुपार १९:०० Discus Throw महिला अंतिम
१९:२० Pole Vault महिला अंतिम
१९:४० १०० m Hurdles महिला उपांत्य
२०:०५ २०० m पुरुष उपांत्यपूर्व
२०:१० Long Jump पुरुष अंतिम
२०:४५ ४०० m Hurdles महिला उपांत्य
२१:१० ३००० m Steeplechase पुरुष अंतिम
२१:३५ ८०० m महिला अंतिम
२२:०० ४०० m Hurdles पुरुष अंतिम

मंगळवार, ऑगस्ट १९, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा फेरी
सकाळ ९:०० Javelin Throw महिला पात्रता
९:४० Long Jump महिला पात्रता
१०:०० १५०० m महिला हिट्स
१०:३० Javelin Throw महिला पात्रता
१०:४० २०० m महिला हिट्स
दुपार १९:०० २०० m महिला उपांत्यपूर्व
१९:१० High Jump पुरुष अंतिम
१९:३५ ५००० m महिला हिट्स
२०:४५ ११० m Hurdles पुरुष Quarteअंतिमs
२१:०० Discus Throw पुरुष अंतिम
२१:२५ २०० m पुरुष उपांत्य
२१:४५ ४०० m पुरुष उपांत्य
२२:१० ४०० m महिला अंतिम
२२:३० १०० m Hurdles महिला अंतिम
२२:५० १५०० m पुरुष अंतिम

बुधवार, ऑगस्ट २०, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा फेरी
दुपार १९:०० ८०० m पुरुष हिट्स
१९:२० Hammer Throw महिला अंतिम
२०:१५ ५००० m पुरुष हिट्स
२०:४० Pole Vault पुरुष पात्रता
२१:३० ११० m Hurdles पुरुष उपांत्य
२१:५५ २०० m महिला उपांत्य
२२:२० २०० m पुरुष अंतिम
२२:३५ ४०० m Hurdles महिला अंतिम

गुरुवार, ऑगस्ट २१, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा फेरी
सकाळ ९:१० २० km Race Walk महिला
९:१० Javelin Throw पुरुष पात्रता
९:२० डीकॅथलॉन १०० m
९:५० High Jump महिला पात्रता
१०:३० डीकॅथलॉन Long Jump
१०:४० Javelin Throw पुरुष पात्रता
१२:२० डीकॅथलॉन शॉट पुट
दुपार १९:०० १५०० m महिला उपांत्य
१९:१० डीकॅथलॉन High Jump
१९:२० Javelin Throw महिला अंतिम
१९:३० २०० m महिला अंतिम
१९:५० ८०० m पुरुष उपांत्य
२०:२० Triple Jump पुरुष अंतिम
२०:२० ४×१०० मी रिले पुरुष हिट्स
२०:५५ ४×१०० मी रिले महिला हिट्स
२१:२० ४०० m पुरुष अंतिम
२१:४५ ११० m Hurdles पुरुष अंतिम
२२:०० डीकॅथलॉन ४०० m

शुक्रवार, ऑगस्ट २२, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा फेरी
सकाळ ७:३० ५० km Race Walk पुरुष
९:०० डीकॅथलॉन ११० m Hurdles
१०:०५ डीकॅथलॉन Discus Throw
१२:५५ डीकॅथलॉन Pole Vault
दुपार १९:०० डीकॅथलॉन Javelin Throw
१९:२० Long Jump महिला अंतिम
१९:४० ४×४०० मी रिले महिला हिट्स
१९:५५ Pole Vault पुरुष अंतिम
२०:१० ४×४०० मी रिले पुरुष हिट्स
२०:१५ डीकॅथलॉन Javelin Throw
२०:४० ५००० m महिला अंतिम
२१:१५ ४×१०० मी रिले महिला अंतिम
२१:४० डीकॅथलॉन १५०० m
२२:१० ४×१०० मी रिले पुरुष अंतिम

शनिवार, ऑगस्ट २३, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा फेरी
दुपार १९:१० Javelin Throw पुरुष अंतिम
१९:२० High Jump महिला अंतिम
१९:३० ८०० m पुरुष अंतिम
१९:५० १५०० m महिला अंतिम
२०:१० ५००० m पुरुष अंतिम
२०:४० ४×४०० मी रिले महिला अंतिम
२१:०५ ४×४०० मी रिले पुरुष अंतिम

रविवार, ऑगस्ट २४, २००८[संपादन]

सेशन वेळ (यूटीसी+८) स्पर्धा
सकाळ ७:३० Marathon पुरुष

साचा:ऑलिंपिक खेळ ॲथलेटिक्स