निःसंदिग्धीकरण पाने

Jump to navigation Jump to search

खाली विकिपीडिया वरील सर्व निःसंदिग्धीकरण पानांची यादी दिलेली आहे.
एखाद्या पानास निःसंदिग्धीकरण पान तेंव्हाच समजल्या जाते, जेंव्हा त्यात __DISAMBIG__ ही खूणपताका असेल (किंवा त्या समकक्ष पर्याय असेल).

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. चंद्रगुप्त (निःसंदिग्धीकरण)
 2. तुकाराम (निःसंदिग्धीकरण)
 3. औरंगाबाद (निःसंदिग्धीकरण)
 4. नागपूर (निःसंदिग्धीकरण)
 5. भरत (निःसंदिग्धीकरण)
 6. पुरु (नि:संदिग्धीकरण)
 7. गुरू (निःसंदिग्धीकरण)
 8. सागर (नि:संदिग्धीकरण)
 9. तरुण भारत (निःसंदिग्धीकरण)
 10. जावा (निःसंदिग्धीकरण)
 11. पेज (निःसंदिग्धीकरण)
 12. वाडा
 13. रुपया (नि:संदिग्धीकरण)
 14. दुवा (नि:संदिग्धीकरण)
 15. अलंकार (निःसंदिग्धीकरण)
 16. ब्राह्मण (निःसंदिग्धीकरण)
 17. मुक्त
 18. कन्नड (निःसंदिग्धीकरण)
 19. मराठी (निःसंदिग्धीकरण)
 20. गूगल (निःसंदिग्धीकरण)
 21. उर्दू
 22. मीरा (निःसंदिग्धीकरण)
 23. निलगिरी (निःसंदिग्धीकरण)
 24. बुलडाणा (निःसंदिग्धीकरण)
 25. प्लाटून
 26. पाय (निःसंदिग्धीकरण)
 27. संभाजीनगर (नि:संदिग्धीकरण)
 28. शन्-जोंग (निःसंदिग्धीकरण)
 29. धौम्य (नि:संदिग्धीकरण)
 30. कुबेर (निःसंदिग्धीकरण)
 31. रंभा (निःसंदिग्धीकरण)
 32. मालवणी (निःसंदिग्धीकरण)
 33. मौर्य (निःसंदिग्धीकरण)
 34. क्लिओपात्रा (निःसंदिग्धीकरण)
 35. यम (निःसंदिग्धीकरण)
 36. रा (निःसंदिग्धीकरण)
 37. बंगाली (नि:संदिग्धीकरण)
 38. तमिळ (निःसंदिग्धीकरण)
 39. आसामी (नि:संदिग्धीकरण)
 40. नेपाळी (नि:संदिग्धीकरण)
 41. सिंधी (नि:संदिग्धीकरण)
 42. सिंह (निःसंदिग्धीकरण)
 43. कॅनबेरा (निःसंदिग्धीकरण)
 44. युआन (नि:संदिग्धीकरण)
 45. मस्तानी (निःसंदिग्धीकरण)
 46. तापी (निःसंदिग्धीकरण)
 47. इम्तियाझ अहमद
 48. श्‍यामची आई (नि:संदिग्धीकरण)
 49. नाग नदी
 50. ब्रिटिश (निःसंदिग्धीकरण)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).