संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १६:२०, १२ जुलै २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती २१:१९, ८ ऑक्टोबर २०१३ पासून कडून Mahitgar
गाळणीच्या शर्ती
शर्ती
 
!"bot" in user_groups
 
!"bot" in user_groups
 
&  
 
&  
(article_namespace == 0)
+
article_namespace == 0  
 
&
 
&
 
!added_lines irlike "\bref"
 
!added_lines irlike "\bref"
 
&
 
&
 
  added_lines irlike"आढ(ळ|ळू)(ते|तो|न)|दिसते|दिसून येते|काळाची गरज"
 
  added_lines irlike"आढ(ळ|ळू)(ते|तो|न)|दिसते|दिसून येते|काळाची गरज"