एकगठ्ठा संदेशाच्या नोंदी

Jump to navigation Jump to search

या घटना,संदेश पाठविणाऱ्या सदस्यांचा थांग (ट्रॅक) लावतात.

नोंदी
(सर्वात नवीन | सर्वात जुने) पाहा (नवे ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).
 • २२:०६, २२ फेब्रुवारी २०१९ सदस्य चर्चा:Abhinavgarule ला "CIS-A2K Newsletter January 2019" चे वितरण editconflict त्रुटी संकेतासह अयशस्वी झाले
 • २०:१७, १६ जानेवारी २०१९ विकिपीडिया:चावडी/प्रगती ला "No editing for 30 minutes 17 January" चे वितरण readonly त्रुटी संकेतासह अयशस्वी झाले
 • १७:३३, ४ ऑक्टोबर २०१८ विकिपीडिया:चावडी/प्रगती ला "Reminder: No editing for up to an hour on 10 October" चे वितरण readonly त्रुटी संकेतासह अयशस्वी झाले
 • २३:४१, २० सप्टेंबर २०१८ विकिपीडिया:चावडी/प्रगती ला "The GFDL license on Commons" चे वितरण readonly त्रुटी संकेतासह अयशस्वी झाले
 • १८:३८, ३० जुलै २०१८ विकिपीडिया:चावडी/प्रगती ला "New user group for editing sitewide CSS/JS" चे वितरण readonly त्रुटी संकेतासह अयशस्वी झाले
 • १६:४२, १२ जून २०१८ विकिपीडिया:चावडी/प्रगती ला "Wikigraphists Bootcamp (2018 India): Applications are open" चे वितरण editconflict त्रुटी संकेतासह अयशस्वी झाले
 • ०६:०४, १२ नोव्हेंबर २०१७ विकिपीडिया:चावडी/प्रगती ला "Changes to the global ban policy" चे वितरण readonly त्रुटी संकेतासह अयशस्वी झाले
 • २०:५५, ५ जुलै २०१६ विकिपीडिया:चावडी/प्रगती ला "Open call for Project Grants" चे वितरण readonly त्रुटी संकेतासह अयशस्वी झाले
 • २१:४१, १९ नोव्हेंबर २०१५ सदस्य चर्चा:अधांतर ला "==संचिका परवाने अद्ययावत करा-विनम्र स्मरण==" चे वितरण टाळल्या गेले कारण ते सदस्य खाते अस्तित्वात नाही
 • २१:४१, १९ नोव्हेंबर २०१५ सदस्य चर्चा:चतुर ला "==संचिका परवाने अद्ययावत करा-विनम्र स्मरण==" चे वितरण टाळल्या गेले कारण ते सदस्य खाते अस्तित्वात नाही
 • २१:४१, १९ नोव्हेंबर २०१५ सदस्य चर्चा:Maihudon ला "==संचिका परवाने अद्ययावत करा-विनम्र स्मरण==" चे वितरण protectedpage त्रुटी संकेतासह अयशस्वी झाले
 • २१:४१, १९ नोव्हेंबर २०१५ Mahitgar चर्चा योगदान ने विकिपीडिया:एकगठ्ठा संदेश प्रणाली संदेश/यादी ५ लासंदेश पाठविला (==संचिका परवाने अद्ययावत करा-विनम्र स्मरण==)
 • २०:०२, २ जुलै २०१५ Mahitgar चर्चा योगदान ने विकिपीडिया:एकगठ्ठा संदेश प्रणाली संदेश/यादी ६ लासंदेश पाठविला (छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव)
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Baraha ss.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Bentley logo.GIF ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Table tennis.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Audi logo.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:2009 Audi logo.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Platinum Stars.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Antineutron.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:BarahaPad.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Samudracoin.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:FredHoyle.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Internet Explorer8.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Office2011logo.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Office2011.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:OSXsnowleopard.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Snow Leopard.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:QuickTime7.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:QuickTime.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Excel2010icon.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Excel2011icon.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Excel2008German.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Powerpoint icon.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Powerpoint.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:PowerPoint 2011 icon.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:NobelPrize.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Firefox logo.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:IOS Logo.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Lotus123 icon.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Lotus123.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Camino logo.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Silverlight.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:OpenGL.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:WWT.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:WWTS.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Netscape9logo.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:Netscape.JPG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:UTorrent 1.8 logo.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
 • १९:३४, २ जुलै २०१५ चित्र:IE9.PNG ला "छायाचित्र वगळा कारण=सुयोग्य परवाने अथवा टॅगचा अभाव" चे वितरण टाळल्या गेले कारण लक्ष्य हे अश्या नामविश्वात आहे जेथे टपालन होऊ शकत नाही
(सर्वात नवीन | सर्वात जुने) पाहा (नवे ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).