सदस्य अधिकार

Jump to navigation Jump to search
सदस्याची निवड करा  
सदस्यगट बघासदस्य Tiven2240 (चर्चा | योगदान)चे सदस्य अधिकार बघत आहे.

याचा अव्यक्त सदस्य: स्वयंशाबीत सदस्य

सदस्य आधिकार नोंद

  • ०३:५४, १ जुलै २०२० अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी (काहीही नाही) वरुन तांत्रिक प्रचालक (तात्पुरते, ०३:५४, ८ जुलै २०२० पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (See सदस्य_चर्चा:अभय_नातू#Request for temporary interface administrator)
  • ०८:४५, २४ मे २०२० अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी (काहीही नाही) वरुन प्रचालक (तात्पुरते, ०८:४५, ३१ मे २०२० पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (RfD cleanup)
  • १९:४०, ६ जून २०१८ अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी सांगकाम्या (तात्पुरते, २३:५९, ७ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत)आणि प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) वरुन प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (काम झाले)
  • २०:४९, ४ जून २०१८ अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) वरुन प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत)आणि सांगकाम्या (तात्पुरते, २३:५९, ७ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली
  • ०९:१२, १६ एप्रिल २०१८ अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी (काहीही नाही) वरुन प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE:%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%B2/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95#Tiven2240)