विभाजक (गणित)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
संख्या विभाजक
सांगता येत नाही
१,२ मूळ संख्या
१,३ मूळ संख्या
१,२,४
१,५ मूळ संख्या
१,२,३,६
१,७ मूळ संख्या
१,२,४,८
१,३,९
१० १,२,५,१०

विभाजक - (divisor) , जर x ने yला भाग जात असेल तर xला yचा विभाजक म्हणतात.

उदा, १०/२ =५ बाकी ०,पुर्ण भाग जातो.

म्हणून २ हा १०चा विभाजक आहे.

२४ चे विभाजक, १,२,३,४,६,१२,२४ हे आहेत.

 • प्रत्येक संख्येला १ ने व त्याच संख्येने भाग जातो.
 • आणि फक्त १ ने व त्याच संख्येने भाग जात असेल तर तिला मूळ संख्या म्हणतात.
 • दशमान पद्धती मध्ये, जर एखाद्या संख्येच्या अंकाची बेरीज ९ येत असेल तर तिला ९ ने भाग जातो.
  • २ × ९ = १८ (१ + ८ = ९)
  • ३ × ९ = २७ (२ + ७ = ९)
  • ९ × ९ = ८१ (८ + १ = ९)
  • १२१ × ९ = १०८९ (१ + ० + ८ + ९ = १८; १ + ८ = ९)
  • २३४ × ९ = २१०६ (२ + १ + ० + ६ = ९)
  • ५७८३२९ × ९ = ५२०४९६१ (५ + २ + ० + ४ + ९ + ६ + १ = २७; २ + ७ = ९)
  • ४८२७२९२३५६०१ × ९ = ४३४४५६३१२०४०९ (४ + ३ + ४ + ४ + ५ + ६ + ३ + १ + २ + ० + ४ + ० + ९ = ४५; ४ + ५ = ९)


हेसुद्धा पहा[संपादन]