रो

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
Rho uc lc.svg
ग्रीक वर्णमाला
Αα आल्फा Νν न्यू
Ββ बीटा Ξξ झी
Γγ गामा Οο ओमिक्रॉन
Δδ डेल्टा Ππ पाय
Εε इप्सिलॉन Ρρ रो
Ζζ झीटा Σσ सिग्मा
Ηη ईटा Ττ टाउ
Θθ थीटा Υυ उप्सिलॉन
Ιι आयोटा Φφ फाय
Κκ कापा Χχ काय
Λλ लँब्डा Ψψ साय
Μμ म्यू Ωω ओमेगा
अप्रचलित अक्षरे
Digamma uc lc.svg वाउ (डिगामा) Qoppa uc lc.svg कोपा
San uc lc.svg सान Sampi uc lc T-shaped.svg सांपी (डिसिग्मा)
इतर अक्षरे
Stigma uc lc.svg स्टिग्मा Heta uc lc.svg हेटा
Sho uc lc.svg शो


र्‍हो हे ग्रीक वर्णमालेतील सतरावे अक्षर आहे. रोमन लिपीमधील r ह्या अक्षराचा उगम र्‍होमधूनच झाला आहे.