ग्रीक वर्णमाला

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
ग्रीक वर्णाक्षरे

ग्रीक वर्णमाला एकुण २४ अक्षरांची बनलेली आहे. ग्रीक भाषा लिहिण्याकरिता ह्या वर्णमालेचा वापर इ.स. पूर्व ९ व्या शतकापासून केला जात आहे.

Greek alphabet alpha-omega.svg
ग्रीक वर्णमाला
Αα आल्फा Νν न्यू
Ββ बीटा Ξξ झी
Γγ गामा Οο ओमिक्रॉन
Δδ डेल्टा Ππ पाय
Εε इप्सिलॉन Ρρ रो
Ζζ झीटा Σσ सिग्मा
Ηη ईटा Ττ टाउ
Θθ थीटा Υυ उप्सिलॉन
Ιι आयोटा Φφ फाय
Κκ कापा Χχ काय
Λλ लँब्डा Ψψ साय
Μμ म्यू Ωω ओमेगा
अप्रचलित अक्षरे
Digamma uc lc.svg वाउ (डिगामा) Qoppa uc lc.svg कोपा
San uc lc.svg सान Sampi uc lc T-shaped.svg सांपी (डिसिग्मा)
इतर अक्षरे
Stigma uc lc.svg स्टिग्मा Heta uc lc.svg हेटा
Sho uc lc.svg शो


संदर्भ[संपादन]