वाउ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
Digamma uc lc.svg
ग्रीक वर्णमाला
Αα आल्फा Νν न्यू
Ββ बीटा Ξξ झी
Γγ गामा Οο ओमिक्रॉन
Δδ डेल्टा Ππ पाय
Εε इप्सिलॉन Ρρ रो
Ζζ झीटा Σσ सिग्मा
Ηη ईटा Ττ टाउ
Θθ थीटा Υυ उप्सिलॉन
Ιι आयोटा Φφ फाय
Κκ कापा Χχ काय
Λλ लँब्डा Ψψ साय
Μμ म्यू Ωω ओमेगा
इतर अक्षरे
Stigma uc lc.svg स्टिग्मा Sampi uc lc T-shaped.svg सांपी (डिसिग्मा)
Qoppa uc lc.svg कोपा
अप्रचलित अक्षरे
Digamma uc lc.svg वाउ (डिगामा) San uc lc.svg सान
Heta uc lc.svg हेटा Sho uc lc.svg शो

वाउ(डायगॅमा) हे जुन्या ग्रीक वर्णमालेतील एक अक्षर आहे. रोमन लिपीमधील f ह्या अक्षराचा उगम वाउमधूनच झाला आहे.

संदर्भ[संपादन]