मराठी आरत्या

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

"आरती" म्हणजे प्रार्थना. आरत्या ह्या देवाकडे साकडे किंवा स्तुति मागण्यासाठी म्हणल्या जातात. आरत्यांचे फार मोठे महत्त्व हिंदू धर्मात सांगितले आहे.

खाली दिलेल्या काही मराठी आरत्या:[संपादन]

सुखकर्ता दु:खकर्ता वार्ता विघ्नाची | नुरवी पुरवी प्रेम कॄपा जयाची || सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराची | कंठी झळके माळमुक्ता फळांची || १ ||

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती | दर्शनमात्रे मन:कामनापूर्ती || धृ ||

रत्नखचीत फरा तुज गौरी कुमरा| चंदनाची उटि कुंकुमकेशरा|| हिरेजडित मुगुट शोभतो बरा | रुणझुणती नुपूरे चरणीं घागरीया || २ ||

लंबोदर पितांबर फणिवरबंधना | सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना || दास रामाचा वाट पाहे सदना | संकटी पावावे निर्वाणीं रक्षावें सुरवरवंदना || ३ ||

शंकराची आरती[संपादन]

लवथवती विक्राळा ब्रम्हांडी माळा | विषें कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळा || लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा | तेथुनियां जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा || १ ||

जयदेव जयदेव जय श्री शंकरा | आरती ओवाळूं तुज कर्पूरगौरा || धृ ||

कर्पुगौर भोळा नयनीं विशाळा | अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा || विभुतीचे उधळण शितिकंठ नीळा | ऐसा शंकर शोभे उअमवेल्हाळा || २ ||

देवीं दैत्यीं सागर मंथन पैं केले | त्यामाजी अवचित हलहल जे उठिले || तें त्वां असुरपणें प्राशन केलें | नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झालें || ३ ||

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी | पंचानन मनमोहन मुनिजनसुखकारी || शतकोटींचे बीज वाचे उच्चारी | रघुकुळटिळक रामदासाअंतरी || ४ ||

दुर्गादेवीची आरती[संपादन]

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी | अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी | वारी वारी जन्ममरणातें वारी | हारी पडलों आता संकट नीवारीं || १ ||

जयदेवी जयदेवी महिषासुरमर्दिनी | सुरवर ईश्वरवरदे तारक संजीवनी || धृ ||

त्रिभुवनभुवनी पाहतां तुजऐसी नाही | चारी श्रमले परंतु न बोलावे काही | साही विवाद करितां पडले प्रवाहीं | ते तूं भक्तांलागी पावसी लवलाहीं || २ ||

प्रसन्नवदने प्रसन्न होती निजदासां | क्लेशांपासुनि सोडवि तोडी भवपाशा | अंबे तुजवाचून कोण पुरविल आशा | नरहरि तल्लिन झाला पदपंकज-लेशा || ३ ||

श्रीविठ्ठलच्या आरत्या[संपादन]

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा । वामांगीं रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ॥ पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा । चरणीं वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा । रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा ॥ ध्रु० ॥

तुळसीमाळा गळां कर ठेवुनि कटीं । कांसे पीतांबर कस्तुरि लल्लाटीं ॥ देव सुरवर नित्य येती भेटी । गरुड हनुमंत पुढें उभे रहाती ॥ जय० ॥ २ ॥

धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा । सुवर्णाची कमळें वनमाळा गळां ॥ राई-रखुमाबाई राणीया सकळां । ओंवाळीती राजा विठोबा सांवळा ॥ जय० ॥ ३ ॥

ओंवाळूं आरत्या कुरवंड्या येती । चंद्रभागेमाजीं सोडुनियां देती ॥ दिंड्या पताका वैष्णव नाचती । पंढरीचा महिमा वर्णाचा किती ॥ जय० ॥ ४ ॥

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती । चंद्रभागेमध्ये स्नानें जे करिती ॥ दर्शनहेळामात्रें तयां होय मुक्ती । केशवासी नामदेव भावें ओंवाळीती ॥ जय० ॥ ५ ॥