अस्तेक पुराणे

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
अस्तेक जग
अस्तेक समाजव्यवस्था

नाहुआत्ल्
अस्तेक दिनदर्शिका
अस्तेक धर्मव्यवस्था
अस्तेक पुराणे
अस्तेक संस्कृतीतील मनुष्यबळी
अस्तेक स्थापत्यशास्त्र
अझ्टेक तत्त्वज्ञान
कालपुल्ली

अस्तेकांचा इतिहास

अस्तलान
अस्तेक प्राचीन ग्रंथ
अस्तेक तिहेरी मित्रराष्ट्र
मेक्सिकोवरील स्पॅनिश पासदक्रांतन
ला नोचे त्रिस्ते
तेनोच्तित्लानचा पाडाव
हेर्नान कोर्तेझ

अस्तेक युद्ध

पुष्प युद्ध
अस्तेक योद्धा समाज
त्लाकोत्काल्कात्ल
काल्मेकाक

ह्युयी त्लातोआनी

तेनोच (?–१३७६)
अकामापिचत्लि (१३७६१३९५)
वित्सिलिवित्ल् (१३९५१४१७)
चिमालपोपोका (१४१७१४२७)
इत्साकोआत्ल (१४२७१४४०)
मॉतेक्सुमा, पहिला (१४४०१४६९)
अक्सायाकाट्ल (१४६९१४८१)
टिझोक (१४८११४८६)
अहुइट्झोट्ल (१४८६१५०२)
मॉटेक्झुमा, दुसरा (१५०२१५२०)
कुइट्लाहुआक (१५२०)
कुऔहटेमोक (१५२०१५२१)

अझ्टेक संस्कृतीत त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांवरून अनेक देव आणि अमानवी प्राणी त्यांच्या पुराणात आहेत, म्हणून ती संस्कृती अनेकेश्वरवादी म्हणून ओळखली जाते.

इतिहास[संपादन]

देव[संपादन]

सर्प देव[संपादन]

विशिष्ट देवांचा गट[संपादन]

अतिमानवी प्राणी[संपादन]

  • अहुइट्झोट्ल - माणूस खाणारा श्वान-मर्कट, ज्याच्या जीभेवर एक हात असून पाण्यात राहतो
  • सिपाक्टली - पृथ्वीच्या निर्मितीच्यावेळी निर्माण झालेली एक मगर
  • चिहुआटेटेओ - प्रसूतीवेदनेत मेलेल्या स्त्रियांच्या आत्मा
  • नाग्वाल - प्राणी किंवा आत्म्यासरख्यांमध्ये रूपांतर होऊ शकणारा
  • नाहुआल - रूप बदलू शकणरा जादूगार किंवा चेटकीण
  • ट्लाल्टेक्युहट्ली - बेडूक देवी

अख्यायिकी वीरपुरुष[संपादन]

अख्यायिकी जागा[संपादन]

हेसुद्धा पहा[संपादन]

अझ्टेक तत्त्वज्ञान

बाह्य दुवे[संपादन]

प्री-कोलंबियन संस्कृती आणि समाजव्यवस्था
उत्तर अमेरिका प्राचीन पेब्लो (अनासाझी)फ्रेमोंटमिसिसिपियन
मेसोअमेरिका ह्युस्टेकइझापामिक्स्टेकओल्मेकपिपिलटारास्कनटेओटिह्युकनटोल्टेकटोटोनाकझॅपोटेक
दक्षिण अमेरिका नॉत्र चिंकोचाविनचिक्छाचिमोरचाचापोयाहुआरीमोचेनाझ्कातैरोनातिवानाकु
.
अझ्टेक साम्राज्य माया संस्कृती इंका साम्राज्य
भाषा नाहुआट्ल मायन भाषा क्वेचा
लेखन पद्धती अझ्टेक लेखन पद्धती मायन लेखन पद्धती
धर्मव्यवस्था अझ्टेक धर्मव्यवस्था
अझ्टेक संस्कृतीतील मनुष्यबळी
माया धर्मव्यवस्था इंका धर्मव्यवस्था
पुराणशास्त्र अझ्टेक पुराणे माया पुराणे इंका पुराणे
दिनदर्शिका अझ्टेक दिनदर्शिका माया दिनदर्शिका
समाज(व्यवस्था) अझ्टेक समाज माया समाज इंका समाज
स्थापत्यकला अझ्टेक स्थापत्यशास्त्र
चिनांपा
माया स्थापत्यशास्त्र इंका स्थापत्यशास्त्र

इंका महामार्ग व्यवस्था

इतिहास अझ्टेकांचा इतिहास इंकांचा इतिहास
स्पॅनिश युद्ध स्पॅनिशांनी जिंकलेला मेक्सिको
हेर्नान कोर्तेझ
स्पॅनिशांनी जिंकलेला युकॅटन
फ्रांसिस्को दि मोंतेहो
स्पॅनिशांनी जिंकलेला ग्वाटेमाला
पेद्रो दि अल्वारादो
स्पॅनिशांनी जिंकलेले इंका साम्राज्य
फ्रांसिस्को पिझारो
प्रसिद्ध व्यक्ती टेनोच
मॉक्टेझुमा, पहिला
मॉक्टेझुमा, दुसरा
कुइट्लाहुआक
कुऔहटेमोक
पाकाल, द ग्रेट
टेकुन उमन
मांको कापाक
पाचाक्युटेक
अताहुआल्पा

हे सुद्धा पहा
अमेरिकेतील इंडियन जमातअमेरिकेतील इंडियन जमातीची लोकसंख्याप्री-कोलंबियन कला