२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील व्हॉलीबॉल - महिला

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील
व्हॉलीबॉल
इनडोर   पुरुष   महिला
संघ   पुरुष   महिला
बीच पुरुष महिला
संघ   पुरुष   महिला

चीन प्रमाण वेळ (यूटीसी+८)

गट अ[संपादन]

रँक संघ गुण विजय हार पीडब्ल्यू पीएल रेशो एसडब्ल्यू एसएल रेशो
Flag of the People's Republic of China चीन ०.००० ०.०००
क्युबाचा ध्वज क्युबा ०.००० ०.०००
जपानचा ध्वज जपान ०.००० ०.०००
पोलंडचा ध्वज पोलंड ०.००० ०.०००
Flag of the United States अमेरिका ०.००० ०.०००
व्हेनेझुएलाचा ध्वज व्हेनेझुएला ०.००० ०.०००
ऑगस्ट ९,इ.स. २००८
१४:३०
पोलंडचा ध्वज पोलंड क्युबाचा ध्वज क्युबा केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ९,इ.स. २००८
२०:००
Flag of the People's Republic of China चीन व्हेनेझुएलाचा ध्वज व्हेनेझुएला केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ९,इ.स. २००८
२२:००
Flag of the United States अमेरिका जपानचा ध्वज जपान केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ११,इ.स. २००८
१२:३०
क्युबाचा ध्वज क्युबा Flag of the United States अमेरिका केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ११,इ.स. २००८
२०:००
Flag of the People's Republic of China चीन पोलंडचा ध्वज पोलंड केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ११,इ.स. २००८
२२:००
व्हेनेझुएलाचा ध्वज व्हेनेझुएला जपानचा ध्वज जपान केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १३,इ.स. २००८
१२:००
Flag of the United States अमेरिका व्हेनेझुएलाचा ध्वज व्हेनेझुएला बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १३,इ.स. २००८
२०:००
Flag of the People's Republic of China चीन क्युबाचा ध्वज क्युबा केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १३,इ.स. २००८
२२:००
पोलंडचा ध्वज पोलंड जपानचा ध्वज जपान केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १५,इ.स. २००८
१२:३०
व्हेनेझुएलाचा ध्वज व्हेनेझुएला पोलंडचा ध्वज पोलंड केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १५,इ.स. २००८
२०:००
Flag of the United States अमेरिका Flag of the People's Republic of China चीन केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १५,इ.स. २००८
२२:००
क्युबाचा ध्वज क्युबा जपानचा ध्वज जपान केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १७,इ.स. २००८
१२:००
क्युबाचा ध्वज क्युबा व्हेनेझुएलाचा ध्वज व्हेनेझुएला बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १७,इ.स. २००८
१२:३०
पोलंडचा ध्वज पोलंड Flag of the United States अमेरिका केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १७,इ.स. २००८
२०:००
जपानचा ध्वज जपान Flag of the People's Republic of China चीन केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

गट ब[संपादन]

रँक संघ गुण विजय हार पीडब्ल्यू पीएल रेशो एसडब्ल्यू एसएल रेशो
अल्जीरियाचा ध्वज अल्जीरिया ०.००० ०.०००
ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील ०.००० ०.०००
इटलीचा ध्वज इटली ०.००० ०.०००
कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान ०.००० ०.०००
रशियाचा ध्वज रशिया ०.००० ०.०००
सर्बियाचा ध्वज सर्बिया ०.००० ०.०००
ऑगस्ट ९,इ.स. २००८
१०:००
इटलीचा ध्वज इटली रशियाचा ध्वज रशिया बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ९,इ.स. २००८
१२:००
सर्बियाचा ध्वज सर्बिया कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ९,इ.स. २००८
१२:३०
अल्जीरियाचा ध्वज अल्जीरिया ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ११,इ.स. २००८
१०:००
अल्जीरियाचा ध्वज अल्जीरिया सर्बियाचा ध्वज सर्बिया बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ११,इ.स. २००८
१२:००
कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान इटलीचा ध्वज इटली बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट ११,इ.स. २००८
१४:३०
ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील रशियाचा ध्वज रशिया केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १३,इ.स. २००८
१०:००
इटलीचा ध्वज इटली अल्जीरियाचा ध्वज अल्जीरिया बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १३,इ.स. २००८
१२:३०
रशियाचा ध्वज रशिया कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १३,इ.स. २००८
१४:३०
सर्बियाचा ध्वज सर्बिया ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १५,इ.स. २००८
१०:००
अल्जीरियाचा ध्वज अल्जीरिया रशियाचा ध्वज रशिया बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १५,इ.स. २००८
१२:००
ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १५,इ.स. २००८
१४:३०
सर्बियाचा ध्वज सर्बिया इटलीचा ध्वज इटली केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १७,इ.स. २००८
१०:००
कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान अल्जीरियाचा ध्वज अल्जीरिया बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जीम्नाशियम
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १७,इ.स. २००८
१४:००
इटलीचा ध्वज इटली ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १७,इ.स. २००८
२२:००
रशियाचा ध्वज रशिया सर्बियाचा ध्वज सर्बिया केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

नोकाउट फेरी[संपादन]

आढावा[संपादन]
  उपांत्यपूर्व उपांत्य अंतिम सामना
                                                   
  A1    
B4    
     
     
A2  
  B2\3    
     
   
  A3    
B2\3    
   
        Bronze Medal Match
A4  
  B1        
   
उपांत्यपूर्व फेरी[संपादन]
ऑगस्ट १९,इ.स. २००८
१०:००
A१ B४ केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १९,इ.स. २००८
१२:००
A२ B२ or B३(depend on the drawing) केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १९,इ.स. २००८
२०:००
A३ B२ or B३(depend on the drawing) केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट १९,इ.स. २००८
२२:००
A४ B१ केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५
उपान्त्य फेरी[संपादन]
ऑगस्ट २१,इ.स. २००८
१२:३०
Winner of A१/B४ Winner of A२/B२ or B३ केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५

ऑगस्ट २१,इ.स. २००८
२०:००
Winner of A४/B१ Winner of A३/B२ or B३ केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५
कास्य पदक सामना[संपादन]
ऑगस्ट २३,इ.स. २००८
१२:३०
Loser of Semi-final Loser of Semi-final केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५
सुवर्ण पदक सामना[संपादन]
ऑगस्ट २३,इ.स. २००८
२०:००
Winner of Semi-final Winner of Semi-final केपिटल इनडोर मैदान
सेट १
सेट २
सेट ३
सेट ४
सेट ५
पुरस्कार समारोह[संपादन]