सांगे तालुक्यातील गावे

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

सांगे हा दक्षिण गोवा जिल्ह्यातला तालुका असून यातील गावे खालीलप्रमाणे -

सांगे तालुक्यातील गावे
क्र. Name गावाचे नाव
Piliem
Darbandora धारबांदोडा
Sancordem साकोड्डा
Aglote
Surla सुर्ला
Molem मोले
Caranzol करंजाळे
Colem कुळे
Sigao शिगांव
१० Sangod सांगोडा
११ Cormonem करमणे
१२ Codli कोडले
१३ Camarconda कामरखंड
१४ Moissal
१५ Bandoli बांडोळी
१६ Rumbrem
१७ Antoriem
१८ Santona सांतोन
१९ Calem काले
२० Sonauli सोनाळी
२१ Boma बोमा
२२ Oxel ओशेल
२३ Dongurli दोंगुर्ली
२४ Patiem
२५ Maulinguem म्हावळीगे
२६ Dudal दुदाळ
२७ Costi कश्टी
२८ Coranginim कारागिणे
२९ Comproi
३० Muguli मुगुळी
३१ Cotarli
३२ Xelpem शेळपे
३३ Salauli साळावली
३४ Uguem उगे
३५ Tudou तुडळ
३६ Potrem
३७ Bati भाटी
३८ Cumbari कुमराय
३९ Viliena
४० Dongor दोंगर
४१ Naiquinim नायगिणीं
४२ Porteem
४३ Curdi कुर्डी
४४ Colomba कळंबा
४५ Rivona रवोणा
४६ Curpem कुर्पे
४७ Vichundrem विचुंद्रे
४८ Sigonem शिंगणे
४९ Netorli नेत्रावळी
५० Nundem नद्रण
५१ Verlem वेर्ले