सदस्य:Tiven2240/mr-cat-a-lot

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

//

// DO NOT CHANGE THE NEXT LINE
if (mw.config.get('wgUserLanguage') !== 'en')
// DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	mw.messages.set({
		// Preferences
		// new added: 2017-11-20. Please translate.
		// Use user language for i18n
		'cat-a-lot-watchlistpref' : 'Cat-a-lot सह संपादित केलेल्या फाईल्सच्या बाबतीत निराक्षणसूची पसंती',
		'cat-a-lot-watch_pref'   : 'आपल्या सामान्य पसंतीनुसार',
		'cat-a-lot-watch_nochange' : 'वॉचस्टेटस बदलू नका',
		'cat-a-lot-watch_watch'  : 'Cat-a-lot ने संपादित पाने पहा',
		'cat-a-lot-watch_unwatch' : 'Cat-a-lot ने संपादन करताना आपल्या निराक्षणसूचीमधून पाने  काढा',
		'cat-a-lot-minorpref'   : 'संपादनास छोटी म्हणून चिन्हांकित करा (जर आपण सामान्यपणे आपले संपादने छोटी म्हणून चिन्हांकित केले तर यामुळे काहीही बदलणार नाही)',
		'cat-a-lot-editpagespref' : 'संचिका/फाईली नसलेल्या पानांना (वर्गांसह) वर्गीकरण करण्याची परवानगी द्या',
		'cat-a-lot-docleanuppref' : '{{Check categories}} काढा व इतर छोटे सफाई साचे काढून टाका',
		'cat-a-lot-uncatpref'   : '{{Uncategorized}} काढा',
		'cat-a-lot-subcatcountpref': 'सर्वाधिक दर्शविण्यासाठी उप-वर्ग',
		'cat-a-lot-config-settings': 'पसंती',
		'cat-a-lot-buttonpref'   : 'मजकूर दुव्यांऐवजी बटणे वापरा',
		'cat-a-lot-comment-label' : 'सानुकूल बदलांबाबत टिप्पणी',
		'cat-a-lot-edit-question' : 'हा बदल कां आवश्यक आहे?',

		// Progress
		// 'cat-a-lot-loading'    : 'अपभारीत होत आहे …',
		'cat-a-lot-editing'     : 'पान संपादन',
		'cat-a-lot-of'        : 'च्या ',
		'cat-a-lot-skipped-already' : 'खालील {{PLURAL:$1|1=पान|$1 पाने}} वगळले/ल्या गेले/गेलीत कारण पाने पूर्वीपासूनच वर्गांमध्ये होती:',
		'cat-a-lot-skipped-not-found': 'खालील {{PLURAL:$1|1=पान|$1 पाने}} वगळले/ल्या गेले/गेलीत कारण जुना वर्ग सापडला नाही:',
		'cat-a-lot-skipped-server'  : 'खालील {{PLURAL:$1|1=पान|$1 पाने}} बदलू शकत नाही, कारण सर्व्हरशी जुळतांना समस्या आली:',
		'cat-a-lot-all-done'     : 'सर्व पानांवर प्रक्रिया झाली आहे.',
		'cat-a-lot-done'       : 'झाले!',
		'cat-a-lot-added-cat'    : ' $1 हा वर्ग जोडला',
		'cat-a-lot-copied-cat'    : '$1 वर्गामध्ये नकलविले ',
		'cat-a-lot-moved-cat'    : '$1 वर्गाला स्थानांतरीत केले ',
		'cat-a-lot-removed-cat'   : '$1 या वर्गातून काढले ',
		// 'cat-a-lot-return-to-page': 'पानावर परत चला',
		// 'cat-a-lot-cat-not-found' : 'वर्ग सापडले नाहीत.',

		// as in 17 files selected
		'cat-a-lot-files-selected'  : '{{PLURAL:$1|1=एक फाइल|$1 फाइल्स}} निवडले/ल्या.',

		// Actions
		'cat-a-lot-copy'      : 'कॉपी',
		'cat-a-lot-move'      : 'हलवा',
		'cat-a-lot-add'      : 'जोडा',
		'cat-a-lot-remove-from-cat': 'या वर्गातून काढा',
		'cat-a-lot-enter-name'   : 'वर्गाचे नाव टाका',
		'cat-a-lot-select'     : 'निवडा',
		'cat-a-lot-all'      : 'सर्व',
		'cat-a-lot-none'      : 'काहीही नाही',
		// 'cat-a-lot-none-selected': 'कोणत्याही फायली निवडल्या नाहीत!'
	  });

// DO NOT CHANGE THE NEXT LINE
if (mw.config.get('wgContentLanguage') !== 'en')
// DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	mw.messages.set({
		// Summaries:
		'cat-a-lot-pref-save-summary': 'सदस्य पसंती अद्यतनित करत आहे',
		'cat-a-lot-summary-add'   : '[[वर्ग:$1]] जोडले',
		'cat-a-lot-summary-copy'   : '[[वर्ग:$1]] पासून [[वर्ग:$2]] कडे कॉपी केले',
		'cat-a-lot-summary-move'   : '[[वर्ग:$1]] हून [[वर्ग:$2]] ला हलवले',
		'cat-a-lot-summary-remove'  : '[[वर्ग:$1]] पासून काढत आहे',
		'cat-a-lot-prefix-summary'  : '', // Some text to prepend to the edit summary. Set this to an empty string if you use 'using'.
		'cat-a-lot-using-summary'  : ' [[c:Help:Cat-a-lot|कॅट-अ-लॉट]] वापरले' // Some text to append to the edit summary. Set this to an empty string if you use 'prefix'.
	});
//