Jump to content

विकिपीडिया:सद्भावना गृहीत धरा

लघुपथ: विपी:सद्भावना, विपी:सगृध
विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

सद्भावना गृहीत धरणे (Assume Good Faith) हे विकिपीडिया वरील मूलभूत तत्त्व आहे. ही एक अशी धारणा आहे की एखाद्या संपादकाने संपादन आणि चर्चांमधे केलेल्या टिप्पण्या सद्भावनेने केल्या आहेत. बऱ्याचश्या लोकांनी विकिपीडिया या प्रकल्पाला मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे, दुखावण्याचा नाही. जर हे खोटे असते तर विकिपीडियासारख्या प्रकल्पाचा विनाश केव्हाच झाला असता. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अर्थ असा नाही की संपादक स्पष्ट पुरावे उपलब्ध असताना सुद्धा सद्भावना गृहीत धरणे सुरू ठेवतील. उदा. विध्वंसक कृती असल्यास.