विकिपीडिया:विकिप्रकल्प जलबोध/नदी लेख आराखडा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

भौगोलिक रचना[संपादन]

प्रवाह[संपादन]

संगम[संपादन]

नदी काठची गावे[संपादन]

भूशास्त्रीय रचना[संपादन]

इतिहास[संपादन]

पुरातत्वीय[संपादन]

ऐतिहासिक घटना[संपादन]

धार्मिक वैशिष्ठ्ये[संपादन]

सांस्कृतिक वैशिष्ठ्ये[संपादन]

जल व्यवस्थापन[संपादन]

धरणे[संपादन]

बंधारे[संपादन]

कालवे[संपादन]

अर्थशास्त्रीय वैशिठ्ये[संपादन]

उपजीविका[संपादन]

शेती[संपादन]

मासेमारी[संपादन]

उद्योग[संपादन]

पर्यटन[संपादन]

पायाभूत सुविधा[संपादन]

पूल[संपादन]

दळणवळण[संपादन]

सांडपाणी व्यवस्थापन[संपादन]

जल वाहिन्या[संपादन]

व्यावसायिक वापर[संपादन]

तीर्थक्षेत्र (घाट, इ.)[संपादन]

पर्यावरण[संपादन]

परिसंस्था[संपादन]

जैव विविधता[संपादन]

वनस्पती[संपादन]

प्राणी[संपादन]

बाहेरचे / आक्रमक वनस्पती व प्राणी[संपादन]

पाण्याची गुणवत्ता[संपादन]

प्रदूषण[संपादन]

मैलापाणी वहन[संपादन]

सांडपाणी[संपादन]

घन कचरा[संपादन]

राडारोडा[संपादन]

उद्योगांद्वारे सोडलेले उत्सर्जन[संपादन]

शेतीद्वारे होणारे उत्सर्जन[संपादन]

उघड्यावर शौच[संपादन]

सण, उत्सव, धार्मिक विधी मुळे होणारे प्रदूषण[संपादन]

समाजावर होणारे परिणाम[संपादन]

अतिक्रमणे[संपादन]

घातक उद्योग[संपादन]

नैसर्गिक आपत्ती[संपादन]

कार्यरत लोक चळवळी, संस्था, इ.[संपादन]

शासकीय परिपत्रके, अहवाल, न्यायालयीन आदेश, इ.[संपादन]

साहित्य[संपादन]

चित्रे[संपादन]

नाटक[संपादन]

चित्रपट[संपादन]