विकिपीडिया:आय.आर.सी. चॅनेल/२९-११-२०१५

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

नोव्हेंबर आय.आर.सी. चॅट[संपादन]

[19:48] == Abhinav [b64aa30a@gateway/web/freenode/ip.182.74.163.10] has joined #wikipedia-mr
[19:48] == mode/#wikipedia-mr [+ns] by herbert.freenode.net
[19:48] == mode/#wikipedia-mr [-o Abhinav] by services.
[19:48] == mode/#wikipedia-mr [+ct-s] by services.
[19:48] == ChanServ [ChanServ@services.] has joined #wikipedia-mr
[19:48] == mode/#wikipedia-mr [+o ChanServ] by services.
[19:50] == Suyog [40e9adfc@gateway/web/freenode/ip.64.233.173.252] has joined #wikipedia-mr
[19:51] == ChanServ [ChanServ@services.] has left #wikipedia-mr []
[19:51] <Suyog> Hello
[19:52] == Titodutta [b64aa30a@gateway/web/freenode/ip.182.74.163.10] has joined #wikipedia-mr
[19:52] <Titodutta> Hi suyog
[19:54] == Pavanaja [6a331fa0@gateway/web/freenode/ip.106.51.31.160] has joined #wikipedia-mr
[19:57] <Abhinav> Hi Suyog,
[19:59] == tuxnani [~rahmanudd@182.74.163.10] has joined #wikipedia-mr
[20:00] <tuxnani> नमस्ते
[20:00] <Abhinav> नमस्कार मित्रो..
[20:01] <Suyog> All joined?
[20:02] == santosh [75c34e6f@gateway/web/freenode/ip.117.195.78.111] has joined #wikipedia-mr
[20:02] == santosh has changed nick to Guest9194
[20:02] <Abhinav> नमस्कार संतोष
[20:03] <Abhinav> @सुयोग आठ वाजलेत सगळे हळूहळू येतील...
[20:03] == Suyog_ [40e9ad85@gateway/web/freenode/ip.64.233.173.133] has joined #wikipedia-mr
[20:03] <Guest9194> नमस्कार मी संतोष दहिवळ
[20:03] <Suyog_> Please excuse me as I am online through mobile
[20:04] <Abhinav> हरकत नाही...आपले स्वागत आहे...
[20:05] <Abhinav> आत्ता पर्यंतचे मराठी विकिपीडिया प्रकल्पावर झालेले कार्य येथे पाहू शकता चावडी वरती देण्यात आला आहे
[20:05] == psubhashish [~chatzilla@115.99.100.82] has joined #wikipedia-mr
[20:05] <Abhinav> आजचा विषय चावडी वरती देण्यात आला आहे
[20:05] <Guest9194> अभिनव, आजचा नेमका विषय कळू शकेल काय
[20:06] <Abhinav> आजचा विषय चावडी वरती देण्यात आला आहे
[20:06] == Suyog [40e9adfc@gateway/web/freenode/ip.64.233.173.252] has quit [Ping timeout: 246 seconds]
[20:06] <psubhashish> Hi all, hi @Suyog and @Guest9194. Sorry for writing in English.
[20:08] <Abhinav> मराठी विकी प्रकल्पासाठी CIS-A2K काही मदत करू शकेल का...
[20:08] <Guest9194> अर्थातच
[20:08] <Abhinav> आणि आपणास कुठला प्रकल्प सुरु करावयाचा असल्यास जरूर समोर ठेवा...
[20:08] <Guest9194> पण तुम्ही कधी काय करता ते विकिवर कळतच नाही
[20:09] <Guest9194> मागेही तुम्ही कधीतरी अ.नगरला काहितरी कार्यशाळा घेतली मला माहितीच झाली नाही.
[20:11] <Abhinav> नगरला CIS-A2K कडून आत्तापर्यंत कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेली नाही.
[20:12] <Abhinav> कार्यशाळा करण्याआधी आपलयाशी जरूर संपर्क केला असता...
[20:13] <Guest9194> नाही झालीय मी तुम्हाला दाखवून देईल. आत्ता मला नेमके कुठे वाचले ते आठवत नाही पण अहमदनगर कॉलेजमध्ये झाली होती हे नक्की
[20:14] == Suyog [40e9ad80@gateway/web/freenode/ip.64.233.173.128] has joined #wikipedia-mr
[20:16] == Suyog_ [40e9ad85@gateway/web/freenode/ip.64.233.173.133] has quit [Ping timeout: 246 seconds]
[20:16] <Abhinav> नक्की :)
[20:17] <Abhinav> जर कार्यक्रम करायचा काही विचार असेल तर जरूर समोर आणावा...
[20:19] <Abhinav> अहमदनगरला आम्ही कार्यशाळा आयोजित करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत...
[20:19] == Suyog [40e9ad80@gateway/web/freenode/ip.64.233.173.128] has quit [Ping timeout: 246 seconds]
[20:21] <Guest9194> अभिनव येथे पहा Ahmednagar College, Ahmednagar CIS-A2K organized one Wiki-Academy लिहिलेय
[20:28] <Abhinav> २०१३-१४ च्या प्लान मध्ये झाली असण्याची शक्यता आहे.
[20:29] <Guest9194> म्हणूनच मागे कधीतरी म्हटले होते.
[20:29] <Guest9194> ठिक आहे यावेळी घेऊ यात
[20:30] <Abhinav> जरूर.
[20:30] <Guest9194> मला आधी कळवा
[20:31] <Abhinav> जुलै २०१५ पासून प्लानमध्ये जे काही कार्य झाले ते सगळे मी चावडी वर समोर आणतो.
[20:31] <Abhinav> आणि आणत राहील.
[20:32] <Guest9194> हो ते खरे आहे.
[20:32] <Guest9194> तुमच्या पुढील चर्चेसाठी शुभेच्छा. मी थांबतो.
[20:32] == Guest9194 [75c34e6f@gateway/web/freenode/ip.117.195.78.111] has left #wikipedia-mr []
[20:44] == cherishsantosh [b497c4b4@gateway/web/freenode/ip.180.151.196.180] has joined #wikipedia-mr
[20:45] <cherishsantosh> Hello all
[20:45] <cherishsantosh> sorry friends I miss understand
[20:45] <cherishsantosh> I thought meeting will start by 9PM
[20:45] <Abhinav> स्वागत आहे संतोष...
[20:46] <psubhashish> स्वागत आहे cherishsantosh :)
[20:46] <Abhinav> संतोष (एडमीन) पण आले होते....
[20:47] <Abhinav> आजचा विषय चावडी वरती देण्यात आला आहे
[20:47] <cherishsantosh> नमस्कार
[20:48] <Abhinav> CIS-A2K च्या झालेल्या कार्यावर अभिप्राय... आणि आपणास बंगळूरू मध्ये काही कार्यक्रम आयोजित करायचे असल्यास जरूर समोर ठेवावे... :)
[20:48] <Titodutta> Hello Santosh'-ji
[20:49] <cherishsantosh> नक्कीच अभिनव
[20:49] <cherishsantosh> Hello titoji
[20:50] <Abhinav> तर CIS-A2K मराठी विकीच्या आजवरच्या कार्यावर काही विचार? ;)
[20:51] <cherishsantosh> आजच्या भेटीचे काय प्रयोगान आहे
[20:52] <cherishsantosh> मला असे वाटते काही ग्रामीण भागात सुद्धा विकी शिकवणी चे पप्रयोजन करावे
[20:53] <cherishsantosh> ग्रामीण भागातील लोकांना सुद्धा विकिपीडिया काय आहे अजूनही माहिती नाही
[20:53] <Abhinav> नक्कीच...
[20:53] <Abhinav> डिसेंबर मध्ये आम्ही पंढरपूरमध्ये आणि जानेवारीत नागपूर भागात कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या तयारीत आहोत.
[20:54] <cherishsantosh> यावर जर आपणास काहीतरी करता आहे खूप छान होईल
[20:54] <cherishsantosh> नागपूर भागात जर काही मदत लागत असेल तर कळवा
[20:55] <cherishsantosh> तसे कळवा आम्ही नक्कीच काहीतरी करू
[20:55] <Abhinav> MSCIT कोर्सच्या माध्यमातून मराठी विकीचे व्हिडीओ महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचतील :)
[20:56] <Abhinav> मी सध्या हरीश बरोबर संपर्कात आहे.
[20:57] <Abhinav> आणि काही मदत लागल्यास नक्की आपणास संपर्क करू :)
[20:57] <cherishsantosh> आरे वाह छान
[20:57] <cherishsantosh> नक्कीच
[21:02] <Abhinav> आपल्या सहभाग बद्दल आभार :)
[21:07] == Shaan [7b88c101@gateway/web/freenode/ip.123.136.193.1] has joined #wikipedia-mr
[21:08] <Shaan> Hello!
[21:11] <Abhinav> hi shaayaan...
[21:11] == Pavanaja [6a331fa0@gateway/web/freenode/ip.106.51.31.160] has left #wikipedia-mr []
[21:11] <Abhinav> IRC was from 8 to 9
[21:12] == tuxnani [~rahmanudd@182.74.163.10] has left #wikipedia-mr []
[21:13] == Shaan [7b88c101@gateway/web/freenode/ip.123.136.193.1] has quit [Quit: Page closed]