वर्ग:विकिपीडिया अनंत कालावधीसाठी अर्ध-सुरक्षित पाने

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

या वर्गातील पाने ही, सुरक्षा नीती नुसार अनंत कालावधीसाठी अर्ध-सुरक्षित केल्या गेली आहेत.

या वर्गात पाने जोडण्यास, {{Pp-semi-indef}} हा साचा त्या पानात वापरा. हे तेंव्हाच करावयास हवे जेंव्हा प्रचालकीय कृतीने ते पान अनंत कालावधीसाठी अर्ध-सुरक्षित केल्या गेले आहे. फक्त साचा जोडण्याने एखादे पान आपोआप सुरक्षित होत नाही.


या वर्गात अद्याप एकही लेख नाही.