मंदाक्रांता (वृत्त)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

कवितेस चाल देण्याचे एक वृत्त.

उदाहरणे :

  • मेघांनी हे गगन भरता गाढ आषाढ मासी,

होई पर्युत्सुक विकल तो कांत एकांतवासी,

त:निश्वास श्रवुनि रिझवी कोण त्याच्या जिवासी,

मंदाक्रांता सरल कविता कालिदासी विलासी.

--(माधव जूलिअन)

  • मंदाक्रांता म्हणति तिजला माभनातातगागा | म-भ-न-त-त-ग-ग


  • मंदाक्रांता म्हणति तिजला वृत्त हे मंद चाले

ज्याच्या पादी मभनतत हे आणि गा दोन आले


  • कश्चित्कांता विरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः

शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः |

किंवा,

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्‌मनाभं सुरेशम्‌ |