प्यादे (बुद्धिबळ)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून


प्यादे
बुद्धिबळातील सोंगट्या
Chess kdt45.svg राजा Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg राणी Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg हत्ती Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg उंट Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg घोडा Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg प्यादे Chess plt45.svgप्यादे हा बुद्धिबळातील एक सैन्य प्रकार आहे.

पायदळाचे प्रतिनिधीत्व करणारे प्यादे हे बुद्धिबळातील संख्येने विपूल, पण इतरांपेक्षा तुलनेने सर्वात कमी ताकदीचे सैन्य आहे.

दोन्ही खेळाडूंकडे प्रत्येकी ८ प्यादे असतात. खेळात प्याद्यांची जागा दुसऱ्या रांगेत असते. पहिल्या रांगेतल्या प्रत्येक मोहोऱ्या पुढील घरांत एक प्यादे असते.

अधिकृत नियमावलीत प्रत्यक्ष उल्लेख नसला तरी इतरांपेक्षा वेगळे असलेल्या प्याद्यांना "मोहोरे" म्हणून संबोधले जात नाही.

चाल[संपादन]

8 
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
प्याद्यांची सुरुवातीची पटावरील स्थिती


8

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
प्याद्याला शक्य असणाऱ्या चाली. प्यादे पुढच्या घरात जाउ शकते. जर पहिलीच चाल असेल तर दोन घरे किंवा एक घर जाण्याचा पर्याय असतो..


प्याद्याच्या चालीचे नियम इतर मोहोऱ्यांपेक्षा बरेच वेगळे आहेत.

प्याद्याला कोणत्याही परिस्थितीत माघारी येता येत नाही.

प्यादे फक्त सुरुवातीची पहिली चाल दोन घरे पुढे चालू शकते (ते सुद्धा पुढची दोन्ही घरे मोकळी असली तरच).

इतर वेळी प्याद्याला फक्त एक घर पुढे चालता येते.

पुढच्या घरांत स्वपक्ष किंवा शत्रू पक्षाचे कोणतेही मोहोरे / प्यादी असल्यास प्याद्याला पुढे जाता येत नाही, कारण प्याद्याला पुढील सरळ रेषेतील घरात असलेल्या मोहोऱ्यावर वार करण्याची मुभा नसते.

वार[संपादन]

शत्रू पक्षाचे मोहोरे जर प्याद्याच्या पुढच्या दिशेला तिरक्या रेषेतील (उजवी कडे किंवा डावी कडे) पहिल्या घरांत असेल तरच प्यादे वार करू शकते.