पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग हा महाराष्ट्र शासनाचा एक विभाग आहे.

अंतर्गत विभाग[संपादन]

इतिहास[संपादन]

सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.ळाकानि १०१५/सीआर २८९/१८(र.व.क.), दिनांक ९ नोव्हेंबर , १९९५ नुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग या प्रशासकीय विभागाची निमिर्ती झाली.

करण्यात येणारी कामे[संपादन]

पाणी पुरवठा व स्वच्छेते संबंधित सर्व धोरणांसंबंधित बाबी, अंमलबजावणी करणे,

कार्यक्षेत्र[संपादन]

१)   पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग(खुद्द) ची आस्थापना, विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रण, महाराषट्र जीवन प्राधिकरण, जलस्वराज्य टप्पा-२, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांची आस्थापना

२)   पिण्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रमांबाबत धोरण ठरविणे, पाणी पुरवठा स्वच्छता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी

३)   पाणी पुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रम राबविण